Eksperter: Odense Kommune bryder loven, når de beder ansatte lukke børnesager

Odense Kommune beder medarbejdere om at lukke børnesager på grund af dårlig økonomi. Eksperter kalder det lovbrud.

Det er et brud på loven, når mange familier med særlige behov for støtte i disse uger oplever, at de mister hjælp fra Odense Kommune, fordi kommunen skal spare penge. Sådan lyder det fra lektor i socialret, Trine Schultz.

Op mod 180 udsatte børn og familier i Odense mister efter planen den hjælp og støtte, de får af kommunen fra den 1. september.

Sagerne lukkes, fordi der mangler penge i kommunekassen.

Det fremgår af et internt brev, som ledelsen i kommunens familie- og velfærdsafdelingen har sendt til socialrådgiverne.

Dokumenterne, som DR Nyheder er i besiddelse af, viser, at kommunen vil fjerne hjælpen til omkring hver femte af de udsatte børn eller familier, som får hjælp i dag.

Både eksperter og Dansk Socialrådgiverforening betegner beslutningen som lovbrud.

Besparelser skyld i at sager lukkes

De interne dokumenter viser, at ledelsen i familie- og velfærdsafdelingen under Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune lige inden sommerferien sender en mail til socialrådgivere i kommunen.

Af den fremgår det, at ledelsen lægger op til at lukke 20 procent af de forebyggende børne- og ungesager for at begrænse de kommunale budgetoverskridelser.

Det drejer sig om sager, hvor kommunen bruger penge på at give børn og unge særlig støtte i form af for eksempel af pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning i en plejefamilie eller en fast kontaktperson til barnet eller hele familien.

Socialrådgiverne får lidt over et døgn til at udpege de sager, de vil lukke.

Ledelsen opfordrer socialrådgiverne til at gå efter sager, hvor der er ”manglende progression”, ”manglende motivation” eller ”der hvor foranstaltningen er tæt på sin afslutning/i et forventet kortvarigt vedligeholdelsesforløb”.

Sagerne skal være lukket med virkning fra 1. september, står der også i mailen.

Lektor i socialret: Afgørelser er ulovlige

Fremgangsmåden møder hård kritik fra lektor i socialret, Trine Schultz.

På baggrund af det materiale, DR Nyheder har fremlagt for hende, vurderer hun, at Odense Kommune bryder loven.

- Det er dybt problematisk, at man fra Odense Kommunes side kommer til - med åbne øjne - at træffe nogle afgørelser, som er ulovlige, siger Trine Schultz, der er lektor i socialret ved juridisk institut på Aalborg Universitet.

Eksperten mener - efter gennemlæsning af materialet - at kommunens beslutning om at lukke 20 procent af børne- og ungesagerne alene skyldes problemer med kommunens økonomi.

- Det fremgår helt klart af det brev, at det er båret af økonomiske hensyn. Så man kan sige, at hvis man skal finde sager frem på baggrund af det, og det er det, afgørelserne bliver baseret på, så vil de ikke være i overensstemmelse med lovgivningen på området, siger Trine Schultz.

Ifølge lektoren rammer Odense Kommune derfor de svageste familier, når de vælger at lukke en række forebyggende børne- og ungesager.

- Konsekvensen kan være, at børn, som har behov for særlig støtte, ikke får den hjælp, de er berettiget til, og som kommunen er forpligtet til at give dem. Det er jo de udsatte børn, vi snakker om, siger hun.

Grov tilsidesættelse af reglerne

DR Nyheder har talt med en række kilder i Odense Kommune.

De fortæller, at familierne har fået en standardafgørelse om, at hjælpen til deres børn stopper, uden der er lavet individuelle vurderinger af de enkelte børn. Der er heller ikke afholdt børnesamtaler, lavet nye handleplaner for børnene eller partshøring af forældrene, sådan som loven kræver.

Den del af sagen møder også kritik.

- Hvis det drejer sig om et stort antal sager, og det er helt bevidst og helt systematisk, at man har tilsidesat alle de her regler, så tror jeg aldrig, jeg har set noget lignende, siger John Klausen, der er lektor i socialret ved Aalborg Universitet og har set et eksempel på standardafgørelsen.

- Det er alt sammen regler, der skal sikre børnenes og forældrenes retssikkerhed, så der er tale om en meget grov tilsidesættelse af helt fundamentale socialretlige og forvaltningsretlige regler, siger han.

Socialrådgiverne: Børnene bliver taberne

Socialrådgivernes fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, kritiserer også Odense Kommune.

- Jeg mener simpelthen ikke, det er lovligt, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening afdeling i Region Syddanmark, Anne Jørgensen.

Hun peger på, at en kommune ikke kan fratage familier hjælp, fordi økonomien i kommunen er dårlig.

Samtidig peger hun på, at der ikke har været tid til at høre familierne, inden beslutningen om at lukke sagerne blev taget – altså lave en såkaldt partshøring.

- Odense Kommune skal jo overholde lovgivningen. De ved udmærket godt, hvad der står i loven om, at man skal partshøre, siger Anne Jørgensen, der mener, at det er børn fra svage familier med komplekse problemer, der bliver ramt.

- Det er jo børnene, der bliver tabere i det her, og som overhovedet ikke får mulighed for at sige, om de synes, det er godt eller skidt, siger hun.

Odense afviser at lukker sager for at spare

Hos Odense Kommune afviser chefen for familie- og velfærdsafdelingen, Stig Asger Thomasen, at kommunen har pålagt ansatte at lukke sager udelukkende for at spare penge.

- Hvis vi lukker sager, så er det fordi, fagligheden tilsiger det. Det er kun det, det handler om, siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor en chef så i et brev til sine medarbejdere netop beder dem om at lukke sager på baggrund af økonomi, svarer han, at brevet er formuleret for skarpt og for firkantet, og at det vil blive taget op i forvaltningen.

Stig Asger Thomasen kan dog ikke garantere, at alt er foregået efter loven i Odense Kommune og siger samtidig, at afgørelserne bliver rullet tilbage, hvis afgørelserne for eksempel er truffet uden, at borgerne er blevet hørt i sagen.

- Det er klart, at der skal være en partshøring, og det er klart, at hvis det ikke er tilfældet i nogle af de her sager – jeg går ud fra, at det er få sager – så skal vi have rullet det tilbage og kigget på det, lyder det fra ham.

Du er øverste ansvarlige for det her område. Det er dit ansvar, at det her sker. Hvordan vil du beskrive borgeres retssikkerhed, hvis der ikke er lavet partshøringer, og der ikke er lavet nye vurderinger, og man bare træffer afgørelser på økonomisk grundlag?

- Jeg vil sige, at det er udtryk for, at vi skal have kigget det efter, det der er sket her, svarer Stig Asger Thomasen.

Her er det brev, som en leder under Børne- og Ungeforvaltningen i Odense kommune har skrevet til socialrådgiverne for at få dem til at lukke 20 procent af børne- og ungesagerne, så kommunen kan spare penge.
Facebook
Twitter