Eksperter om DNA-register: Danskerne har kæmpestor tillid til staten

Når et stort flertal af danskerne siger ja tak til at være omfattet af et DNA-register, så er det fordi vi har kæmpestor tillid til staten, siger flere forskere.

Danskerne nærer kæmpestor tillid til staten og politiet - og derfor bakker så mange op om et DNA-register for alle, vurderer to forskere. (Foto: Mikkel Skovsgaard © DR)

Et stort flertal af den danske befolkning mener, at staten skal have lov til at indsamle DNA-prøver fra samtlige danskere til politiets DNA-register. Det viser en meningsmåling, som Epinion har foretaget for DR Nyheder.

Sådan et altomfattende register findes ingen steder i verden. Og ifølge flere forskere er den store opbakning udtryk for, at vi har en kæmpestor tillid til staten i Danmark.

- Vi stoler på myndighederne. Vi er verdens mest tillidsfulde folk, og samtidig er vi også verdens mindst korrupte land. De ting sammenlagt gør, at vi har tillid til, at myndighederne gør det, de nu gør, for landets bedste, siger Gert Tinggaard Svendsen, professor for ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Overraskende stor opbakning

Han bakkes op af Peter Lauritsen, lektor ved Informationsvidenskab, også på Aarhus Universitet, der dog er overrasket over, at så stor en del af befolkningen støtter tanken om et DNA-register for alle.

- Det hænger sammen med, at vi har en meget høj grad af tillid til staten. Det afspejler jo en meget stor tillid til, at politiet kan administrere denne type af information. Det er principielt en meget indgående type oplysninger om, hvem vi er. Det skal man forholde sig nuanceret til, men jeg synes det er overraskende, siger Peter Lauritsen.

Stor tillid til staten går flere hundrede år tilbage

Ifølge Gert Tinggaard Svendsen skyldes den store tillid, vi har til myndighederne, at der kun findes ganske lidt korruption i Danmark.

- Det, vi ved, er, at korruption og tillid følges ad. Jo mindre korruption, jo mere tillid.

- Vi kan gå tilbage i danmarkshistorien, som forskeren Mette Frisk Jensen har gjort, og se, at allerede efter 1660 begynder man at bekæmpe korruption. Folk, der er korrupte, bliver straffet hårdt, og i dag mener alle embedsmænd, at korruption er forkert. Der er skabt en kultur, hvor korruption er bandlyst, siger han.

Danmark ligger på førstepladsen af den liste over mindst korruptionsplagede lande, som organisationen Transparency International udgiver hvert år.

- Brasilien ligger helt i bund - hvis man ville indføre noget lignende (centralt DNA-register, red.) dér, så ville det være en helt anden sag, siger Gert Tinggard Svendsen.

Tyskerne mere skeptiske

I Danmark ved myndighederne i det hele taget meget om os: oplysninger om vores helbredsforhold, ejerskab af huse, ansættelser, indkomst, bidrag til velgørende organisationer og en lang række andre data er centralt registreret. Og blandt andet fordi, vi har CPR-nummeret, er det endda nemt og bekvemt at finde rundt i de store mængder data.

Det afspejler en tillid til systemet, som er langt mindre udstrakt i vort naboland, Tyskland.

- I Tyskland har folk en mere kritisk sans overfor overvågning, især den, som staten udfører. Og det knytter sig jo især til deres historie, med det nazistiske styre og det kommunistiske i DDR. Der mærker man en anden opmærksomhed og en kritisk stillingtagen, siger Peter Lauritsen.

Også korruptionen spiller en rolle i Tyskland, mener Gert Tinggaard Svendsen.

- I Tyskland er der mere korruption og mindre tillid. Det er noget, vi gerne vil ind og kigge nærmere på, for der er nogle grundlæggende forskelle på tilliden af historiske årsager, selvom vi ellers minder meget om hinanden.

Tillid er værdifuldt

At vi nærer så stor tillid til staten, giver en lang række fordele, mener Gert Tinggaard Svendsen.

- Det er for eksempel langt lettere at gennemføre reformer, eksempelvis en kommunalreform, siger han.

Men tilliden til statens brug af vore personlige data er betinget af, at oplysningerne bliver brugt til det, de er indsamlet til.

- Vi møder myndigheder med tillid i første omgang. Og så skal myndighederne selvfølgelig leve op til den tillid. Hvis myndighederne misbruger de data, vil det blive en anden sag, siger Gert Tinggaard Svendsen.

Facebook
Twitter