Eksperter om ulighed i sundhed: Politikerne skal tage det alvorligt

Når det gælder de største folkesygdomme er der social slagside i 19 af 21 sygdomme, viser ny rapport. Politikerne vil ikke gøre, hvad der skal til, lyder kritikken.

Der skal sættes ind mod både tobak og alkohol, hvis der skal gøres noget ved den sociale slagside, når det gælder sygdom, mener flere eksperter. (© Colourbox)

De danske hospitaler skulle tage sig af 40 procent færre hospitalsindlæggelser på grund af diabetes, der ville være næsten halvt så mange dødsfald som følge af lungekræft, og halvt så mange ville have KOL, som i dag.

Hvis altså bare, at hele den danske befolkning var lige så lidt syge som den del af befolkningen, der har en lang eller mellemlang uddannelse.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der kortlægger de mest udbredte sygdomme og de omkostninger, der er ved dem.

Ulighed kommer fra livsstil

Og rapporten sætter en tyk streg under, at de omkostninger er skævt fordelt, forklarer en af forfatterne, forsker Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed.

- De største sociale uligheder ser vi jo med de sygdomme, der er relateret til livsstil. Og den helt store årsag til den sociale ulighed i dødelighed er rygning. Der er ikke noget at rafle om, siger han.

Alt i alt er der social slagside i 19 af de 21 sygdomme, der er blevet kortlagt i rapporten. Meningen med rapporten er at give politikere og beslutningstagere et bedre grundlag at handle på. For når sygdomme og omkostninger sættes op overfor hinanden, bliver det tydeligt, hvor der er mest at hente, forklare Knud Juel.

- Politikerne gør ingenting

Men politikerne ved allerede, hvad der virker. De gør bare ikke noget ved det, fordi det handler om tobak og alkohol. Det mener Charlotta Pisinger, der er Forskningsoverlæge på Center for Forebyggelse på Glostrup Hospital. Hun håber, at rapporten kan bruges til at råbe politikerne op.

- Det her er meget alvorlige problemer. Det er blevet påpeget før, men desværre så bliver politikerne altid flakkende i blikket og lange i spyttet, når det handler om rygning og alkohol. De er nødt til at tage det alvorligt, hvis vi skal mindske den sociale ulighed i sundhed, siger hun.

Charlotte Pisinger påpeger, at de sygdomme, hvor der er størst social ulighed når det gælder dødelighed er KOL, lungekræft, leversygdomme og misbrugssygdomme. Sygdomme, der primært er forårsaget af tobak og alkohol.

Også Finn Diderichsen, der er professor på Institut for Folkesundhed, opfordrer politikerne til at nærlæse den nytrykte rapport:

Der er en stor forskel på, hvad vi ved, der virker, og hvad vi så faktisk gør. Den her rapport bør give anledning til at se på de prioriteringer man har rent politisk. For eksempel nævner regeringsgrundlaget knapt nok forebyggelse med et ord, siger han.

- Prisen skal op

Finn Diderichsen håber derfor, at rapporten om Sygdomsbyrden ikke lander nederst i skufferne på Christiansborg, ligesom andre, der har sat fingeren på den sociale ulighed i dødelighed. Politikerne skal turde snakke om at gøre tobak svære at få fat i – og dyrere:

- Med ret kort varsel kan man få stor effekt. Norge har ikke været bange for at hæve priserne, og der har det haft stor effekt. Her er uligheden i dødelighed på ganske kort tid begyndt at gå ned, siger han.

Charlotta Pisinger har også et konkret ønske til sundhedspolitikerne:

- Nu er det skåret ud i pap så mange gange. Jeg vil komme med en stærk opfordring til politikerne om at tage det her alvorligt. At de får lavet en national koordineret handleplan på området, at de øger prisen på tobak, og at de hjælper rygerne med ordentlig støtte til rygestop, siger hun.

Mange danskere dør for tidligt

Knud Juel er enig med sine kolleger i at der i resultaterne om Sygdomsbyrden i Danmark er gode argumenter for en indsats rettet mod især de unge rygere. Men som forfatter bag den officielle rapport vil han ikke give politikerne gode råd.

Der er mange danskere, der dør for tidligt, men det er en politisk afgørelse, om der skal gøres noget ved det, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Sophie Løhde.