Eksperter: Sådan kan den nuværende karakterskala repareres

Ny model, hvor syvtallet og karakteren minus 3 droppes, har flest fordele, evaluerer ekspertgruppe.

Et syvtal er ikke længere et syvtal, men enten et seks- eller ottetal. Og karakteren minus 3 er dumpet.

Sådan lyder indholdet i den karakterskala, som en ekspertgruppe nedsat af regeringen vurderer har de fleste fordele. Ekspertgruppen er blevet bedt om at vurdere fire forskellige karakterskalaer, og den bedste løsning er ifølge eksperterne at "reparere" den nuværende syvtrinskala.

- Vi påpeger nogle fordele og nogle ulemper ved forskellige karaktermodeller, og der har den modificerede syvtrinsskala nogle klare fordele, siger medlem af ekspertgruppen Søren Hindsholm, der til daglig er rektor Nørresundby Gymnasium.

Den nuværende skala, syvtrinsskalaen, har været udsat for en hel del kritik, siden den blev indført i 2006. Den skulle gøre det nemmere at oversætte de danske karakterer til udlandet, hvilket kunne være et problem med den gamle 13-skala. Men til gengæld har den andre problemer, mener kritikerne.

For stort spring mellem 7 og 10

Den mangler en karakter for den helt særlige præstation, det gamle 13-tal, og omvendt kan dumpekarakteren minus 3 virke ret hård. Og så er der generelt et problem med springene mellem karaktererne.

- Den alvorligste indvending, tror jeg, har været de store spring fra 4 til 7 og fra 7 til 10, siger Søren Hindsholm.

- Det gør det svært for eleverne at se, om man gør fremskridt, for man kan godt blive en hel del dygtigere inden for et trin, uden at man kan se det på karakteren, siger han.

Nem at indføre

Derfor vurderer ekspertgruppen, at den bedste løsning er at modificere syvtrins-skalaen, så den fremover hedder: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

- Den model har klare fordele. Den løser de her problemer, og så er den meget nem og billig at indføre, siger Søren Hindsholm, der også er næstformand i Danske Gymnasier. Han skønner, at det nemt vil koste 25 millioner kroner bare at efteruddanne gymnasielærere i en helt ny skala.

- Det er vigtigt at have en karakterskala, som befolkningen kender og forstår, og nu har man vænnet sig til syvtrinsskalaen, og de ændringer, vi foreslår, er så små, at man kan bruge dem uden videre, siger han.

- Karakterer fra det gamle system kan uden videre bruges med det nye. Det vil sige, at der ikke er brug for omregningstabeller, forklarer han.

Rektor for Nørresundby Gymnasium Søren Hindsholm har siddet med i ekspertgruppen, der har evalueret forskellige karakterskalaer. (arkivfoto). (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Råder ikke til at indføre 12+

Ekspertgruppen ser derimod ikke store fordele i at indføre et 13-tal eller 12+, som belønning for den ekstraordinære præstation. Man vurderer, at det kan være med til at lægge ekstra pres på 12-talsdrenge og -piger.

- Vi tilråder ikke, at man i folkeskolen eller gymnasiet giver sådan en særlig udmærkelseskarakter, for den kunne få de usunde dele af en præstationskultur til at vokse endnu mere, og det vil vi ikke bidrage til, siger han. På universitetsniveau kan man dog ifølge ekspertgruppen belønne super-præstationer med en udtalelse, men det er ikke noget, man anbefaler.

Minister: Vi kan gøre det bedre

I det hele taget råder ekspertgruppen til, at brugen af karakterer begrænses i folkeskolen, da undersøgelser viser, at det kan få elever, der i forvejen klarer sig dårligt, til at klare sig endnu dårligere.

Johan Hedegaard Jørgensen fra Danske Studerendes Fællesråd vil foretrække en karakterskala uden minuskarakterer. (arkivfoto.) (Foto: Philip Davali © Philip Davali)

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen tager godt imod rapporten. Hun mener også, at der er problemer med den nuværende karakterskala, der lægger op til en fejlfinderkultur, hvor det kan være svært for eleverne at hæve sig en karakter. Hun kalder rapporten et rigtigt godt fundament, men vil dog endnu ikke afsløre, hvilken af de fire modeller hun selv hælder mest til.

- Det er noget af det, vi skal drøfte nu: Hvad er den rigtige vej frem? Jeg tror på, at vi kan gøre det bedre, sådan at der ikke er fejlfinderkulturen, de store spring på midten og minuskaraktererne, men det må vi gøre i fællesskab. Det arbejde skal vi i gang med nu, siger hun.

Studerende: Vi skal have færre karakterer

I de studerendes organisation, Danske Studerendes Fællesråd, mener formand Johan Hedegaard Jørgensen, at især to modeller er interessante. Han ser positivt på den modificerede syvtrinskala fra 0-12, men er også glad for en ny skala fra 0-6.

- De løser nogle af de udfordringer, som vi ved, der har været med den nuværende karakterskala. Der har været nogle meget store spring midt på skalaen, og det, at man har haft to dumpekarakterer. Især den her minus 3-karakter har sendt et meget kraftigt signal og er derfor blevet brugt meget lidt, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

- Vi foretrækker nok, hvis vi skulle vælge, den der hedder 0-6, men tæt forfulgt af den der hedder 0-12, siger han og tilføjer.

- Jeg tror i virkeligheden, at vi er tilfredse med begge de to skalaer, så længe vi også kan få en substantiel snak om at give færre karakterer i det hele taget.

Ekspertgruppe om de fire skalaer

 • Videreudviklet 7-trins-skala: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Denne model er en videreudvikling af 7-trins-skalaen. Midterkarakteren 7 i den nuværende skala er erstattet af karaktererne 6 og 8, og karakteren -3 er fjernet

  Fordele: Lægger sig tæt op af den nuværende syvtrins-skala, nem at indføre. Ulemper: Har ingen karakter for den ekstraordinære præstation.

 • Ny karakterskala: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Denne model er en ny skala, der ligesom den nuværende 7-trins-skala består af syv trin.

  Fordele: Alle spring er lige store, mulighed for at starte forfra. Ulemper: Nogle karakterer kan forveksles med trin på den nuværende skala.

 • Genindførelse af 13-skalaen: 00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Ekspertgruppen har analyseret mulighederne for at vende tilbage til 13-skalaen, der var i brug i det danske uddannelsessystem i perioden 1963-2008.

  Fordele: Små spring i midterområdet, har en karakter (13) for den ekstraordinære præstation. Ulemper: Svært af anvende internationalt, unge kender den ikke.

 • Den engelske karakterskala: 0-100 Karakterskala baseret på et pointsystem, med udgangspunkt i de engelske karakterskalaer.

  Fordele: Nemt at oversætte internationalt.Ulemper: Svært at overføre til dansk karaktergivning og meget krævende at indføre.

 • Kilde: 'Modeller for en ændret karakterskala', Ekspertgruppe for ændring af karakterskalaen

Facebook
Twitter