Eksperter: Sårbare børn lider mest under dårlig normering i daginstitutioner

Særligt udsatte børn har brug for, at de voksne har tid til dem i daginstitutionerne. Men det behov er svært at opfylde, når normeringen er dårlig.

Særligt socialt udsatte børn har brug for god kontakt med voksne, mens de er i daginstitution, fordi de kommer fra hjem, hvor der kan mangle tryghed. (© Iris/Scanpix)

Når voksne i vuggestuer og børnehaver hver især har flere børn at tage sig af, er det særligt de socialt udsatte børn, der lades i stikken.

Det slår flere eksperter fast, efter at det den seneste tid har været fremme, at normeringerne i daginstitutionerne er blevet væsentligt forringet de seneste årtier.

En af eksperterne er Mogens Nygaard Christoffersen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og har forsket i børn og unge de seneste 40 år.

Han forklarer, at en god kontakt mellem barn og voksen er det mest betydningsfulde for et barns udvikling.

For socialt udsatte børn, der typisk kommer fra hjem med få ressourcer, er det ekstra vigtigt, at den kontakt er til stede i daginstitutionen, fordi forældrene måske ikke er i stand til at give den.

Men når en pædagog har ansvaret for mange børn, går det udover den gode kontakt.

- Der er slet ikke tid til tale med det enkelte barn, og netop de sårbare børn bliver ladt helt i stikken, så man øger de forskelle, de kommer med hjemmefra, siger Mogens Nygaard Christoffersen.

- Afgørende tid

Samme vurdering kommer fra Charlotte Ringsmose, der er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet og forsker i børn med særlige behov i daginstitutioner.

- For de udsatte børn er det afgørende, hvad der sker i vuggestuen og på børnehaven. Det gælder både kognitivt og socialt, siger hun.

Hendes viden bygger på flere danske og internationale undersøgelser, der for eksempel viser, at hvis man iværksætter en særlig indsats for de udsatte børn, før de kommer i skole, klarer de sig bedre videre i uddannelsessystemet og arbejdslivet.

- Dårlig normering spænder ben

Det er ikke kun børn fra ressourcesvage hjem, der lider under dårligere normeringer. Ifølge pædagoger bliver adskilige børn med særlige behov også ladt i stikken.

De senere år har de fleste kommuner arbejdet med at favne flere børn med særlige behov i almindelige børnehaver frem for specialbørnehaver. Det kan være børn med autisme eller ADHD.

Men ressourcerne er ikke fulgt med, lyder det kritikken. I en rundspørge blandt 753 pædagoger - foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for et år siden - svarer 6 ud af 10, at de oplever forhindringer i forhold til at udøve pædagogik rettet mod børnene med særlige behov.

Af dem svarer 95 procent, at normeringen er en af årsagerne til forhindringerne.

Flere børn pr. voksen

Siden 1986 er der blevet 58 procent flere børn pr. voksen i daginstitutionerne - hvis man udelukkende ser på den tid, hvor pædagogerne og medhjælperne er sammen med børnene og ikke ordner papirarbejde, holder pauser eller bruger tid på ledelse eller administration.

Det viser en undersøgelse fra Bureau 2000, der er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut med speciale inden for børneområdet.

(Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

I 1986 passede en voksen i en vuggestue 4,1 børn i gennemsnit, mens en voksen ansat skal holde styr på 6,5 af de små børn i dag.

Presset er steget med samme takt i børnehaverne. Her var der 7,5 børnehavebørn pr. voksen i 1986 og 11,8 i 2014.

Hvis du har oplevelser med konsekvenserne af god eller dårlig normering i den institution, hvor du arbejder eller har dine børn gående, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til pasning@dr.dk.

Facebook
Twitter