Eksperter: Socialtilsyn fulgte ikke ordentligt op på kritisable forhold for sårbare unge

Socialtilsyn Nord fulgte ifølge eksperter ikke tilstrækkeligt op på kritik af opholdssted

Socialtilsyn Nord har ifølge eksperter ikke sikret sig tilstrækkeligt, at der er blevet rettet op på kritisable forhold, tilsynet selv konstaterede i slutningen af 2017 (Foto: Birger Lund © DR Nyheder)

Flere eksperter kritiserer nu Socialtilsyn Nord for ikke tilstrækkeligt at sikre sig, at der blev rettet op på flere alvorlige forhold for børn og unge på det private opholdssted Gården i Fjerritslev i Nordjylland, som tilsynet selv kritiserede i slutningen af 2017.

Loading preview...

- Så kan vi lige så godt lade være med at have et tilsyn. Hvis ikke de løfter den opgave, så vælter korthuset jo, siger juridisk ekspert på børneområdet Bente Adolphsen, der er juridisk konsulent i socialret.

Hun mener, at Socialtilsyn Nord har ladet stille sig for let tilfreds med løfter fra et opholdssted, det selv har rettet skarp kritik imod for bevidst at modarbejde tilsynet.

- Det ser ud som om, at tilsynet egentligt bare får nogle svar. 'Nu gør vi sådan' Og så tager det for gode varer, siger Bente Adolphsen.

Manglende forebyggelse af overgreb og vold

I oktober og november 2017 gennemførte Socialtilsyn Nord et anmeldt og to uanmeldte tilsynsbesøg på Gården.

Her konstaterede tilsynet blandt andet, at opholdsstedet ikke i tilstrækkelig grad var i stand til at forebygge vold og seksuelle overgreb mellem de anbragte børn.

Tilsynet lagde også vægt på oplysninger om, at unge bliver efterladt uden opsyn blandt andre unge med krænkeradfærd.

Læs også

Mor er rasende: Bosted tav om påstået seksuel krænkelse af 13-årig

Utilstrækkelige kompetencer

Samtidig vurderede Socialtilsyn Nord også, at personalet på opholdsstedet ikke besad de nødvendige socialfaglige kompetencer til at tage sig af den brede blanding af børn, som opholdsstedet er godkendt til:

Gården er udover at være godkendt til at passe på unge, som har seksuelt krænkende adfærd, også godkendt til kriminelle unge, unge med et stofmisbrug og unge der lider af angst.

Alle i alderen 12-23 år.

Ifølge tilsynet havde de ansatte på opholdsstedet heller ikke de nødvendige kompetencer til at tage sig af den unge mand, der nu er sigtet for at have begået et drab på en købmand i Suldrup.

Læs også

Kommuner: Det kan være svært at gennemskue opholdssteders kompetencer

Loading preview...

Endelig har Socialtilsynet kritiseret, at opholdsstedet bevidst fjernede unge fra Gården for at forhindre, at tilsynet kunne tale med dem ved et tilsynsbesøg.

Eksperter undrer sig

Som konsekvens varslede tilsynet i slutningen af november 2017 fem påbud over for Gården. Samtidig varslede tilsynet også, at det ville fjerne opholdsstedets godkendelse til at passe på unge med seksuelt krænkende adfærd.

Men blot to måneder efter - i slutningen af januar 2018 - havde tilsynet trukket alle varslede påbud tilbage. Ifølge tilsynet fordi Gården redegjorde tilstrækkeligt for, hvordan de ville rette op på forholdene.

Læs også

Bedre Psykiatri: Opholdssted kan ikke både behandle angst, stofmisbrug og seksuel krænkeradfærd på samme sted

Men flere eksperter, der har gennemgået sagen for DR, undrer sig over, at tilsynet så hurtigt trak sine varslede påbud tilbage.

- Det er noget af det, der undrer mig allermest i denne her sag. At tilsynet så let trækker det tilbage igen, bare bakker ud og lægger sig ned og siger, nej, der var alligevel ikke noget, siger Christine Hemme, lektor ved VIA University College og ekspert i udsatte og anbragte børn.

Christine Hemme vurderer ikke, at tilsynet reelt sikrede, at opholdsstedet rettede op på forholdene. Hun mener derimod, tilsynet burde have sat opholdsstedet under skærpet tilsyn.

Tilsyn: Vi har fulgt op

Socialtilsyn Nord har ikke ønsket at lade sig interviewe af DR, men skriver i en mail, at tilsynet løbende har reageret på de problematiske forhold, de har fået kendskab på Gården, blandt andet ved at være på tilsynsbesøg fem gange i 2017.

Tilsynet skriver også, at tilsynet ifølge reglerne er nødt til at afblæse et varslet påbud, når et opholdssted konkret har redegjort for, hvordan det vil rette op på bekymrende forhold.

Af Socialtilsyn Nords korrespondance med Gården fremgår det, at Gården blandt andet lovede tilsynet at ville ansætte en intern psykolog og at personalet i december 2017 havde haft en kursusdag hos et rådgivningstilbud under Aalborg Kommune med fokus på børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Det ændrer dog ikke på juridisk konsulent i socialret Bente Adolphsens opfattelse af, at tilsynet burde have gjort langt mere for at sikre sig, at opholdsstedet rettede op.

Socialtilsyn Nord oplyser, at de i februar 2018 var på tilsynsbesøg på Gården og efterfølgende gik i gang med at udarbejde en tilsynsrapport. Rapporten blev dog aldrig færdig, da Gården og de øvrige opholdssteder under Hjorthøjgård-koncernen skiftede adresse for deres hovedsæde og dermed blev Socialtilsyn Østs opgave.

Opholdsstedet Gården har afvist at deltage i interview, men skriver på sin hjemmeside, at Socialtilsynet ikke har underlagt opholdsstedet påbud og skærpet tilsyn og at Gården derfor lever op til kravene.

Gården afviser samtidig at have modarbejdet Socialtilsynets arbejde. De kalder episoden, hvor de unge ikke var tilstede, for en “kommunikationsbrist”.

Opholdsstedet har i et høringssvar til Socialtilsynet oplyst, at den unge mand, der nu er sigtet for at begå et drab, har haft de folk omkring ham, som "kendte ham bedst" og med "kompetencer fra praktisk erfaring".

Loading preview...

Facebook
Twitter