Ekspertudvalg: Drop krav om at inkludere 96 procent af skoleeleverne

I morgen fremlægger regeringen det længe ventede eftersyn af inklusionen i folkeskolen. Central anbefaling gør op med politikernes krav om, at 96 procent af alle børn skal rummes i folkeskoleklasserne.

Inklusion skal ikke handle om en tal-målsætning på 96 procent, anbefaler ekspertudvalg. (© Colourbox)

Skoler og kommuner skal fokusere mere på de enkelte elever og ikke en politisk målsætning om, at 96 procent af alle børn skal gå i en almindelig skoleklasse.

Sådan lyder en af de helt centrale anbefalinger fra regeringens ekspertudvalg, der i morgen fremlægger resultaterne af et eftersyn af inklusion i folkeskolen.

Det fortæller skoleledernes formand, Claus Hjortdal, som har stået i spidsen for ekspertudvalget, til DR.

- Faren ved at sige, at der er en 96 procent målsætning, er som at sige, at der er 'dem og os'. Man siger dermed, at der er nogen børn, der ikke dur. Det er de sidste fire procent. Men vi skal tænke på, at hvert eneste barn er unikt. Og hvert eneste barn skal have det tilbud, de gerne skal have.

Det er gået alt for stærkt

I 2012 indgik den daværende regering og Kommunernes Landsforening en aftale om at inkludere flere børn med særlige behov i folkeskolens almindelige undervisning.

Målsætningen er at flytte 96 procent af alle børn over i den almindelige folkeskole. En række specialtilbud er blevet nedlagt, og i løbet af ganske kort tid har omkring 10.000 elever skiftet skolegangen i et specialtilbud ud med tavleundervisning i den almindelige folkeskole.

Ifølge skoleforsker Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College har det givet kommuner og skoler en del problemer:

- Det skulle ske meget hurtigt, og det er ikke alle steder, man har investeret tilstrækkelig i lærere og pædagoger og lederes kompetenceudvikling. Og dermed har man ikke haft en plan for, hvordan man ville inkludere alle de her elever fra specialskolerne.

Andreas Rasch-Christensen har været en del af ekspertudvalgets referencegruppe. Han mener, det vil gavne inklusionen og børnene, hvis man dropper målsætningen på 96 procent:

- Det har være sådan, at nogle kommuner øjensynlig rent politisk har være meget optaget af at nå den her målsætning på 96 procent, snarere end at man har været optaget af, om inklusionen i virkeligheden er lykkedes.

Fjerner presset på kommunerne

En af de kommuner, der har nået målsætningen om at inkludere 96 procent, er Silkeborg. Men ifølge skolechef i Silkeborg, Huno Jensen, har det givet udfordringer undervejs:

- Det har krævet, at skolen har kunnet forandre sig ret hurtigt til at kunne rumme de her nye vilkår. Det har krævet – og kræver - meget af lærere, ledelse og forældre.

Huno Jensen håber, at regeringen vælger at læne sig op af ekspertudvalgets anbefaling:

- At fjerne målsætningen om de 96 procent vil fjerne noget af presset på kommunen.

Undervisningsminister, Ellen Trane Nørby (V) og ekspertudvalget fremlægger resultaterne af inklusionseftersynet onsdag kl 12.