Eksplosion i SU-gæld: Danskerne skylder markant flere penge

Forbrugerøkonom peger på, at nogen kan være kommet i klemme i forbindelse med den økonomiske krise.

På borger.dk kan du hente råd og vejledning om, hvordan du tilbagebetaler sin SU-gæld. (Foto: Sabrina Uldbæk Skjødt Web og Mobil)

Der er sket en eksplosion i summen af lånte SU-penge, som færdiguddannede ikke får betalt tilbage efter endt uddannelse.

I 2015 blev der sendt 516 millioner i misligholdt SU-gæld til inddrivelse hos Skat. I 2016 var beløbet steget til 723 millioner kroner.

Det er en stigning på 40 procent, skriver Avisen.dk, der har set på tallene fra ATP.

Flere sager og flere store beløb

Udover at beløbet, der skyldes, er blevet større, så er der også flere sager om misligholdt SU-gæld end tidligere.

I 2015 var der 8.052 sager, og i 2016 var der 10.054. Det er en stigning på 25 procent.

Et stigende antal af de danskere, som ikke kan betale pengene tilbage, skylder større beløb end tidligere.

Det betyder, at antallet af sager, hvor gældsbeløbet overstiger 350.000 kroner, er steget.

I 2015 var der 109 sager. Året efter var der 203 sager - en stigning på 86 procent.

- Det dårligste i dette årti

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea, er overrasket over både gældens størrelse og antallet af sager om misligholdt SU-gæld.

- Det er jo en markant forværring, vi kan se. Og det dårligste niveau i dette årti, siger hun og tilføjer, at udviklingen ikke alene kan forklares af et stigende antal studerende under krisen, som nu er blevet tilbagebetalingspligtige, siger hun til Avisen.dk.

At gældsbeløbene er større, kan ifølge Ann Lehmann Erichsen indikere, at en del har udskudt betalingen af deres SU-gæld så længe, at afdragene har oversteget det tilladte beløb på 3.000 kroner om måneden.

Som SU-skyldner kan man få udsat tilbagebetalingen i op til 2 år ad gangen.

Hvis skyldnerne derefter undlader at afdrage gælden, forfalder den til inddrivelse hos Skat.

Derfor mener hun, at der i en vis forstand kan være tale om efterdønninger fra krisen.

- Så det kan være, at nogle er kommet i klemme, og at vi nu ser en bølge efter det, siger hun.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver i et skriftligt svar til Avisen.dk, at der ikke umiddelbart er en entydig forklaring på stigningen i antallet af misligholdte lån og det samlede misligholdte beløb fra 2015 til '16.

Ministeriet bemærker dog, at antallet af tilbagebetalingspligtige låntagere fra 2015 til 2016 voksede med 5.841 personer. Det er en stigning på 16 procent.

Du kan læse mere om reglerne for at tilbagebetale SU-gæld her.

Så meget er gælden vokset

  • Avisen.dk har fået udleveret tal fra ATP, som viser en voldsom stigning i antallet af sager om misligholdt SU-gæld i perioden fra 2010 til 2016.
  • Fra 2010 til 2016 er antallet af sager om misligholdt SU-gæld steget fra 5.273 til 10.054.
  • Den største stigning fandt sted fra 2015 til 2016, hvor antallet er vokset med 25 procent.
  • Fra 2010 til 2016 er det årlige misligholdte beløb forøget fra 331 millioner kroner til 723 millioner kroner.
  • Den største stigning fandt sted fra 2015 til 2016, hvor det misligholdte beløb steg med 40 procent.
  • Fra 2010 til 2016 er antallet af sager om for meget udbetalt SU hos SKAT steget fra 9.069 til 15.886.

Kilde: ATP/Avisen.dk