Ekssoldat blev whistleblower og mistede familie og venner: 'En reel ordning kunne have ændret mit liv'

Interesseorganisation og whistleblower anbefaler en statslig, uafhængig whistleblowerordning.

'Det liv jeg havde, før jeg blev whistleblower, har jeg ikke længere,' fortæller Anders Kærgaard. (Foto: Anders Debel hansen)

En ny whistleblowerordning kan være på vej i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Skandalen i FE har fået Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) til at anbefale en ekstern ordning for at sikre, at ansatte, der råber op, ikke bliver genstand for repressalier eller udskamning.

Og forsvarsminister Trine Bramsen (S) har sagt, at hun vil følge op på den anbefaling.

Og det er en god idé at lave en ekstern whistleblowerordning.

Det mener Anders Kærgaard, der selv har været whistleblower og samtidig er medstifter af Veron, der er en forening, som kæmper for whistleblowere.

For det var ikke uden personlige konsekvenser for Anders Kærgaard, da han i 2012 stod frem med videobeviser, der ifølge ham viste, at danske soldater så passivt til, mens irakiske civile blev mishandlet af irakiske sikkerhedsstyrker.

Anders Kærgaard var udstationeret som efterretningsofficer og kommer fra en familie med stolte traditioner i Forsvaret.

- Sagen har betydet, at jeg slet ikke har kontakt til min fars familie længere. Det er en familie med meget stærke holdninger til, hvordan man agerer, og hvordan man ikke agerer. Det har jeg stor respekt for. Men det gør det ikke mindre smertefuldt, siger han.

Det mener Anders Kærgaard, der selv har været whistleblower og samtidig er medstifter af Veron, der er en forening, som kæmper for whistleblowere.

Udover at Anders Kærgaard har mistet kontakten til familiemedlemmer, er der også mange af de gamle soldaterkammerater, der er ude af hans liv.

- Det liv jeg havde, før jeg blev whistleblower, har jeg ikke længere. Det endte med en mig mod dem-situation, hvor man står alene med omkostningerne.

Manglede ordning

Anders Kærgaard gik først til ledelsen, men da intet skete, viste han medierne videomaterialet.

Han savnede en reel whistleblowerordning dengang, og han håber, at FE-skandalen kan føre en statslig ordning med sig.

- Hvis jeg havde brugt en intern whistleblowerordning, havde det nok ikke haft den store gavn. Men hvis jeg var gået til en ekstern, statslig ordning, så havde mit liv nok set væsentligt anderledes ud, siger han.

Forsvaret har siden april 2013 haft sin egen ordning, Medarbejderlinjen. Men den er ifølge forsvarsminister Trine Bramsen ikke 'blevet brugt i særlig stort omfang', og blev i januar i år bebudet styrket.

Organisation: Usikkerheden holder folk tilbage

Ifølge Jesper Olsen, der er formand for Transparency International i Danmark, er det "helt uforståeligt", at der ikke findes en national, statslig whistleblowerordning i Danmark.

- Hver gang der dukker en møgsag op, så er det første svar i skuffen, at der skal etableres en whistleblowerordning. Det så vi sidst med svindel i Socialstyrelsen, siger han.

I flere kommuner og især i private virksomheder er der blevet oprettet whistleblowerordninger. Det er dog ikke alle, der fungerer lige godt, mener Jesper Olsen.

- Vi plejer at sige, at hvis der ikke bliver indberettet noget til ordningerne, så er det, fordi de ikke er gode nok. Grunden til, at folk måske holder sig tilbage, er usikkerhed. Det er simpelthen for uklart for mange, hvilke rettigheder de har, og hvordan de kan beskyttes.

Anders Kærgaard delte sine oplevelser i Irak for nu otte år siden.

I dag fylder sagen stadig meget.

- Forsvaret har været hele mit liv. Inderst inde banker hjertet stadig for Forsvaret, men jeg har mistet troen og tilliden til det system, jeg har været en del af.

Andre whistleblowersager

  • Karsten Ravnsgaard var revisor i et byggefirma, der havde Forsvarets Ejendomsstyrelse som kunde. Her opdagede han sidste år, at noget var helt galt med Forsvarets regnskaber. Han endte med at rette henvendelse til Rigsrevisionen, hvilket har fået sagen til at rulle.

  • Analytiker Frank Grevil lækkede i 2004 til Berlingske en række trusselsvurderinger fra FE, der såede tvivl om, hvorvidt Irak besad masseødelæggelsesvåben. Seks dage efter at vurderingerne blev afleveret, besluttede et snævert flertal i Folketinget, at Danmark skulle gå i krig i Irak. Afsløringerne gav anledning til voldsom mediedebat, og Frank Grevil blev efterfølgende bortvist og dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf om videregivelse af fortrolige oplysninger.

  • Edward Snowden er vel nok verdens mest kendte whistleblower. Amerikaneren lækkede tusindvis af fortrolige NSA- og CIA-dokumenter til The Guardian og The Washington Post og afslørede, at USA og Storbritannien foretog tophemmelige overvågninger af privatpersoner, politikere og firmaer i hele verden.

Opdatering: Artiklen er udbygget med oplysningen om, at Forsvaret siden april 2013 har haft en intern whistleblowerordning.