Ekstremt vejr: Det betyder '100-årshændelse'

Meteorologerne taler i dag om en '100-årshændelse', men hvad betyder det? Få forklaringen her.

De ekstraordinære høje vandstande forekommer kun sjældent her i Danmark, og det er altovervejende vinden, der bidrager til ekstremvandstandene (ARKIVFOTO). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Meteorologer har i dag talt om en '100-årshændelse' i deres beskrivelser af det voldsomme vejr, der rammer landet i dag.

Og den beskrivelse bunder i en masse statistik, målinger og formler, forklarer DR's meteorolog, Jesper Theilgaard.

- En 100-årshændelse betyder blot, at det er en hændelse, der rent statistisk kun sker en gang hvert hundrede år, fortæller han og uddyber:

- Det er ikke nødvendigvis, fordi der har været en lignende hændelse for 100 år siden. Beskrivelsen er et matematisk værktøj, man bruger til på en enkel måde at vurdere, hvor ofte en hændelse finder sted.

Der eksisterer hændelsesstatistikker for både nedbør og højvande.

Kun et mål for hyppighed

Man kan også opleve, at en såkaldt 100-årshændelse finder sted to dage i træk – eller to gange inden for samme måned.

Det at kalde en vejrsituation for en 100-årshændelse fortæller noget om, hvor usædvanligt fænomenet er i forhold til, hvad der er normalt, forklarer Jesper Theilgaard.

- Man har nogle formler for, hvordan et hændelsesforløb opstår, og hvor ofte det forekommer på baggrund af målinger fra de forskellige havne. Ved at sætte dem ind i det her matematiske værktøj kan man få en statistisk kurve, der viser, hvor ofte forskellige hændelser – i det her tilfælde vandstigninger – vil ske, fortæller han.

Et værktøj til kommunerne

Statistikkerne for de enkelte målestationer er særligt vigtige for kommunerne, som kan bruge tallene til at sikre sig mod stormflod.

Der er nemlig forskelligt, hvornår noget er en 100-årshændelse i Grenå og i Hvidovre, da vandstanden er forskellig rundt om i landet.

Altså kan man dybest set tale om en 100-årshændelse bare for et enkelt sted, forklarer DR's meteorolog.

- Hvis en specifik kommune vil sikre sig imod 100-årshændelser, kan man på baggrund af disse beregninger se, at de skal have en beskyttelse, der går et bestemt antal meter op, siger han.

En ”bred” hundredårshændelse

Når vi i dag taler bredt om, at vi oplever en 100-årshændelse i dag, så skyldes det, at man har kigget på alle målestationer – og at de alle mere eller mindre lever op til kriterierne for navnet.

- Når vi i dag kigger på alle målestationer, ligger de over eller omkring niveauet for en 100-årshændelse. Derfor kan det samlet set kaldes for en 100-årshændelse, forklarer Jesper Theilgaard.

Bag om tallene

  • Eksempel: En 50-års vandstand er en vandstand, som statistisk set i gennemsnit forekommer eller bliver overgået 1 gang i løbet af en 50-årige periode.

  • Er en vandstand, svarende til en 50-årshændelse, registreret ét år, kan den godt optræde én måned efter.

  • Der er eksempelvis 18 procent sandsynlighed for, at en 50-årshændelse i forhold til vandstand vil optræde mere end en gang i løbet af en 10-årig periode.

Mens der eksempelvis er 33 procent sandsynlighed for, at en 25-årshændelse optræder mere end én gang i løbet af en 10-årig periode, så er sandsynligheden for, at vi oplever en 100-årshændelse efter i dag på 10 procent de næste 10 år.