EL vil undersøge Apples danske skattefinte

Statens rådgivning af Apple kan være konkurrenceforvridende, mener EL.

Apples datacenter skal efter planen åbne i 2026. Når det åbner, skal overskudsvarmen pumpes ud i danskernes radiatorer. (© Apple)

Det vakte opsigt, da Viborg kommune tilbage i februar kunne fortælle, at IT-giganten Apple placerer sit europæiske datacenter midt i Jyllands muld.

Nu har Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen stillet otte udvalgspørgsmål, der skal kaste lys over, hvordan Apple blev lokket til Danmark, og om virksomheden i den forbindelse fik særbehandling. Det sker efter, dagbladet Børsen har vist, hvordan staten udarbejdede forslag til, hvordan Apple kunne indrette sig efter skatter og afgifter i Danmark.

Ifølge Børsen førte det blandt til et forslag om, at datacentrets forbrug af kølevand rent skatteteknisk kunne omdefineres fra at være en kølekonsumerende enhed til at være varmeproducerende i et større energikompleks. Sådan som datacenteret efter planen vil blive udformet.

Derudover arbejdede embedsmænd også med forslag til en lovændring, der ville tilgodese Apple ved at fritage datacentre for CO2-afgift.

EL: Fik Apple konkurrenceforvridende behandling?

Sagen rejser to spørgsmål, mener Enhedslistens Søren Egge Rasmussen:

- Jeg synes grundlæggende, det er urimeligt, at man planlægger efter at lave designede løsninger, sådan at visse virksomheder kan slippe for at betale CO2-afgift. Vi skal have ligebehandling af virksomheder, siger han.

Derudover er det interessant, hvilke konsekvenser fiffet med at omdefinere datacentret fra at være køleforbrugende til varmeproducerende, kan få for Danmarks energiforsyning i fremtiden:

- Rigtig mange firmaer har presset på for at få udnyttet spildvarme i et fjernvarmesystem. Teknisk set kan det være en udemærket løsning, men man risikerer også at gøre en masse husholdninger afhængig af overskudsvarme fra en privat virksomhed, og det skal man have fundet en løsning på, siger Søren Egge Rasmussen.

Spørgsmålene skal blandt andet opklare, hvor meget staten mister i afgifter ved Apples løsning, og om løsningen for Apples datacenter medfører, at andre datacentre eller andre virksomheder kan opnå tilsvarende fritagelse eller reduktion for afgifter.

Minister til Apple: Vi har et nyt koncept til jer

Dagbladet Børsen har fået aktindsigt i en række dokumenter fra den tværministrielle arbejdsgruppe, der under navnet Projekt Orkan, skulle arbejde for at trække IT-giganten til Danmark. Og her var netop skatte- og afgifterne i Danmark et væsentligt omdrejningspunkt, der fyldte meget i processen, ifølge avisens kilder.

Skat blev involveret for at præsentere forskellige beregninger og modeller på, hvilke rubrikker et datacenter ville falde under. Og i april 2013 foreslog daværende handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) i et brev til Apple en ny koncepttænkning af Apples datacenter:

- Vi konceptualiserer det som en integreret del af et kompleks, skriver hun og forklarede ifølge dagbladet Børsen, at detaljerne ville blive forklaret under Apples næste besøg i Danmark.

Det nye koncept går ud på, at datacenteret skal ses som en del af et større energikompleks, hvor overskudvarmen, der kommer fra at nedkøle servere, gør, at datacentret skal ses som varmeproducerede fremfor udelukkende kølingskonsumerende.

Et forslag, der tilsyneladende vakte interesse hos Apple. Viborg kommune offentliggjorde i februar, at Apple investerer 6,3 milliarder kroner i et datacenter ved Tjele.

Som led i planen vil Viborgs borgere få deres radiatorer opvarmet af vand opvarmet af datacenteret.

Både Pia Olsen Dyhr (SF) og Mogens Jensen (S), der senere overtog ansvaret, har overfor Børsen afvist, at Apple fik tilbudt særløsninger.