Elever slipper af sted med pjæk

Kun de færreste forældre har kendskab til, at deres barn har pjækket.

1,6 ulovlige fraværsdage havde skoleeleverne i skoleåret 2012/2013, men kun de færretse forældre tror, at deres børn pjækker.

Det er ingen hemmelighed, at børn pjækker. Og så alligevel.

Hele 93 procent af forældrene i en undersøgelse siger, at deres barn ikke har pjækket inden for det seneste år. I hvert fald ikke så vidt de ved.

Rundspørgen er udsendt gennem foreningen Skole & Forældres magasin Skolebørn på vegne af DR Nyheders Undersøgende Databaseredaktion, og 1.474 forældre har deltaget. Der er altså ikke tale om en repræsentativ spørgeundersøgelse - snarere en stikprøve blandt en gruppe af forældre til børn i folkeskoler landet over.

Det kan imidlertid undre, at hele 93 procent af forældrene ikke kender til pjæk hos deres børn, for skoleeleverne havde i gennemsnit 1,6 ulovlige fraværsdage i skoleåret 2012/2013. Det viser tal fra UNI-C, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

Forældre til store børn ved mest

Når det kommer til de ældste elever i folkeskolen, som går i 7. til 10. klasse, er forældrene lidt bedre orienterede.

Her siger 12 procent af forældrene, at deres barn har skippet undervisningen en enkelt eller flere gange, mens 85 procent af forældrene ikke tror, at deres børn pjækker.

Det ligger pænt i tråd med, at eleverne i de store klasser har mere fravær. De har i gennemsnit 2,9 ulovlige fraværsdage per skoleår.

Tillid til barn og skole

Om eleverne rent faktisk slipper af sted med at pjække uden mor og far ved det - eller om forældrene, vi har spurgt, tilfældigvis har folkeskolens mest artige børn boende, kan undersøgelsen ikke vise.

Men Ann Lyngbergs mellemste barn går i 9. klasse, og hun har svært ved at tro, at han kan have pjækket uden, at hun vidste det.

- Jeg har et godt forhold til ham, og jeg tror på, at han ville sige det, hvis han havde det svært, siger Ann Lyngberg.

Hun har desuden tillid til, at hun ville høre fra skolen, hvis hendes søn pludselig ikke dukkede op til timerne.

I tvivl om ældste søn

Ann Lyngberg er engageret i sine børns skoleliv og går meget op i at fortælle sine børn, at skolen er vigtig for deres egen skyld.

- Men havde du spurgt mig for to år siden med min ældste søn, så havde jeg været mere i tvivl, siger Ann Lyngberg.

Skolerne er forpligtede til registrering

Skolerne er forpligtede til at registrere elevernes fravær fordelt på enten sygdom, lovligt fravær eller ulovligt fravær.

- Har forældrene ikke meddelt, at fraværet skyldes sygdom eller andet, betragtes fraværet som ulovligt, siger Lise Bagge Rasmussen, der er specialkonsulent i Undervisningsministeriet.

Typisk vil skolen dog kontakte forældrene for at opklare, hvilken type fravær der har været tale om.

- Det er skolelederens vurdering, om det er nødvendigt at kontakte forældrene i tilfælde, hvor der er tale om en enkelt eller få fraværstimer. I sådanne situationer kan skolen vælge at tage en snak med eleven, inden forældrene involveres, siger Lise Bagge Rasmussen.

Elevopfølgning for de ældste elever

Det er ikke et krav, at skolen kontakter forældrene ved fravær, men på Solbakkeskolen i Frederikssund Kommune har man truffet den beslutning, at forældrene altid skal underrettes ved fravær.

- Vi har elever, hvor vi kontakter hjemmet hver gang og samme dag. Men er det børn, der normalt ikke er fraværende og ellers passer deres ting, så venter vi på henvendelse fra forældre, og har vi ikke hørt fra dem efter et par dage, så kontakter vi dem selv, siger skoleleder Klaus Kørvell.

På Ti'eren, som er hele Skive Kommunes 10. klassecenter, prioriterer man elevopfølgning frem for forældrekontakt.

- Har en elev ulovligt fravær, vil kontaktlæren tage en samtale med den unge omkring, hvad det skyldes. Derefter laves en elevaftale, som den unge er forpligtet til at overholde, siger skoleleder Anja Østergaard.

Det virker utrolig godt, og de fleste unge vil gerne nedbringe deres fravær, forklarer skolelederen.

Skal lære at tage ansvar

At lærerne går til eleverne selv og ikke deres forældre, skyldes selvfølgelig aldersgruppen, påpeger Anja Østergaard. De unge skal snart læse videre på ungdomsuddannelserne og skal lære at tage ansvar.

Men har lærerne prøvet en række tiltag uden succes, så kontakter de forældrene og prøver i samarbejde at knække fraværskurven.