Elløbehjul breder sig: Provinsen lærer af lovløse tilstande i København

I Odense må elløbehjul køre i gågaden - men kun med fem kilometer i timen.

De elektriske løbehjul breder sig fra København til flere og flere kommuner i provinsen. Her forsøges det at opstille nogle faste rammer for udlejningen. (Foto: Scanpix - illustration: Morten Fogde Christensen © Scanpix & DR)

De lovløse og kaotiske tilstande i københavnske gader og stræder skabt af tusindvis af elektriske løbehjul har fået en række provinskommuner til at tænke sig grundigt om.

Herunder kan du se, hvordan de enkelte kommuner håndterer udfordringen med elløbehjul:

Odense: Maks 5 km/t i gågaden

Gågaden i Odense havde store problemer med brugere af el-løbehjul, der kørte for stærkt. Nu er det kun muligt at køre 5 km/t her. (Foto: Annesofie Brochstedt)

Odense Kommune lavede den første aftale med VOI og Tier i juni, og der forhandles lige nu med Donkey Republic. VOI har tilladelse til at opstille 500 løbehjul og Tier 500.

Kommunen har udpeget specifikke steder, hvor firmaerne må opstille elløbehjulene og leje dem ud.

Hvis der ifølge kommunen findes et egnet fortovshjørne, hvor der er ledig plads til for eksempel fire elløbehjul, og der stadig er plads til fodgængere og barnevogne, så er der givet tilladelse.

I parker og andre steder, hvor kommunen ikke ønsker parkerede elløbehjul, er det i samarbejde med firmaerne reguleret via GPS-teknologi, at løbehjulene ikke kan parkeres her.

Brugeren kan altså ikke aflevere løbehjulene disse steder - det reguleres ved, at "taxameteret stadig tikker", indtil brugeren er i en zone, hvor det kan afleveres.

I gågaden i Odense er der sat en grænse på kun 5 km/t, altså lavere end almindelig ganghastighed. Skulle det give udfordringer, vil kommunen kunne forbyde kørsel her via GPS-teknologien.

Aarhus: Indsamles kl. 21

I Aarhus er der lige nu kun en aftale med det svenske firma Voi, der udlejer de elektriske løbehjul. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Aarhus Kommune valgte at se tiden lidt an, efter forsøgsordningen med elløbehjul blev givet fri i januar.

Først i foråret indgik kommunen en aftale med det svenske firma Voi, der har lov til at opstille 150 elektriske løbehjul i byen.

I Aarhus har de efter aftale med firmaerne lavet 62 såkaldte "hubs", hvor brugerne betaler mindre, hvis de afleverer løbehjulet her, end hvis de gør uden for en "hub".

I Aarhus findes der også zoner som i Odense, hvor brugerne slet ikke kan aflevere løbehjulene, og hvor taxameteret bliver ved med at tikke.

Derudover bliver alle de elektriske løbehjul samlet ind hver aften klokken 21.00.

Vejle: 'Last mile'

De elektriske løbehjul er omfattet af en toårig forsøgsordning, som et flertal i Folketinget er blevet enige om. Til vinter skal det første år evalueres. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Vejle kom med på bølgen i begyndelsen af juli, hvor 160 elløbehjul blev lanceret efter aftale med det svenske firma Voi i et etårigt forsøg.

Konceptet i Vejle er på lange stræk inspireret af Aarhus med omkring 61 "hubs", hvor elløbehjulene kan afhentes og afleveres.

Kommunen håber, at elløbehjulene kan blive et grønt alternativ til de korte bil- eller busture og bruges til det, der kaldes "last mile" - hvor det gøres lettere at komme det sidste stykke fra stationen eller busstoppestedet til eksempelvis arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Aalborg: 100 elløbehjul på vej

De mange el-løbehjul har skabt trafikale problemstillinger, fordi flere brugere har svært ved at overholde reglerne. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

I Danmarks fjerdestørste by har kommunen bevidst afventet erfaringer med elløbehjul fra andre steder.

Nu er kommunen selv på vej med 100 løbehjul. De håber, at det kan afholde private firmaer fra at opstille udlejningsløbehjul.

De vil nemlig gerne undgå de scenarier, som man kender fra for eksempel København, hvor elløbehjulene flyder på gaden, siger stadsingeniør i Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen.

- Vi håber, at vi kan dække markedet, men vi kan ikke vide det. Hvis der kommer private firmaer, har vi ingen værktøjer til at regulere dem. Det mangler vi, så det vil vi opfordre Transportministeren til at se på.

København: Kaos har ført til nye regler

I København har politiet over sommeren foretaget spirituskontrol blandt brugere af el-løbehjul. Flere blev fanget med en promille over tilladte 0,5. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Hovedstaden har været i særlig fokus, fordi det er her efterspørgslen på elektriske løbehjul har været størst, og fordi de lynhurtigt fandt vej til gader og stræder.

En lang række firmaer opererer allerede i byen, men om kort tid bliver de omfattet af et nyt regelsæt, der blev vedtaget af et flertal i Københavns Borgerrepræsentation før sommerferien.

Politikerne har følt sig nødsaget til at gribe ind, fordi der ganske enkelt var for mange meldinger om kaotiske tilstande i gaderne - og elløbehjul der ligger og flyder ved trafikale knudepunkter.

Så fremover vil der være et loft over antallet af elektriske løbehjul i særlige områder af København. 200 elløbehjul må opstilles i de dele af byen, hvor der er mest rift om pladsen, såsom i Middelalderbyen, på de store handelsgader og ved de store stationer.

I resten af København er loftet 3.000 elløbehjul.

Udlejerne påbegyndte i forsommeren processen forfra og søgte kommunen om tilladelse til at opstille deres løbehjul.

Fremover bliver det et krav at have et system indbygget i løbehjulene og app, så de kan udlejes og afleveres i særlige zoner, som er bestemt af kommunen - ligesom i Aarhus.

Københavns Kommune har endnu ikke meldt ud, hvilke firmaer der godkendes til at opstille elløbehjul.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk