Elselskaber bryder loven ved at bortskaffe beviser

Når elkunder klager over deres elforbrug, bryder elselskaberne i flere tilfælde loven. Forbrugerombudsmanden vil nu bede selskaberne om at rette ind.

Flere selskaber har smidt elmålere væk i sager, hvor kunden har klaget over sit elforbrug. (Foto: © Østkraft, DR Bornholm)

Hvis du mistænker din elmåler for at løbe for stærkt, så kan det virke meget nærliggende at få den undersøgt for fejl. Men det er ikke altid så let.

Kontant afslører tirsdag aften, hvordan flere elselskaber smider elmålere væk i sager, hvor kunden har klaget over sit elforbrug.

Og det er ifølge Forbrugerombudsmanden i strid med reglerne for god markedsføringsskik.

- Helt grundlæggende skal man jo ikke destruere en elmåler, mens der verserer en sag. Det tror jeg er ret oplagt for alle, at sådan kan man selvfølgelig ikke bære sig ad. Derfor har jeg også udtalt kritik tilbage i 2009 over den adfærd, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe til Kontant.

Når måleren bliver smidt væk, bliver det nemlig umuligt for kunden at få måleren undersøgt. Tilbage i 2009 var det selskabet SEAS-NVE, som Forbrugerombudsmanden kritiserede, men sager fra Ankenævnet for Energiområdet viser, at sagen ikke er enestående.

- Jeg synes, det er stærkt problematisk, at man fortsætter med den her praksis, og i lyset af den her udsendelse, I sender nu, vil jeg tage kontakt til Dansk Energi for at få en drøftelse af det. For det bør selvfølgelig være sådan, at der er en ordentlig retssikkerhed på det her område, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe til Kontant.

Elselskab: Elmålere har ikke fejl

Kontant har talt med en tidligere afdelingsleder i et elselskab med ansvar for kundeklager og målerproblemer. Han mener ikke, at det er tilfældigt, når beviset, elmåleren, forsvinder.

- Der var sjældent problemer med selve måleren. Men når vi fandt én med fejl, så fik vi den til at forsvinde. Det skyldtes, at fejl fra selskabets side ikke kunne accepteres. Der skulle være nul fejl ved måleren, siger den tidligere ansatte, som ønsker at være anonym.

Jens Rubæk er tidligere kundeservicechef i daværende elselskab NVE. Han kender ikke til, at målere bortskaffes for at fjerne beviser for fejl, men han bekræfter, at elselskaberne nødigt anerkender fejl på deres side.

- Der må ikke rejses tvivl om elmåleren, og det kører man sådan set igennem, siger Jens Rubæk.

Elselskaberne selv og interesseorganisationen Dansk Energi mener dog ikke, at der er et problem.

- Jeg vil gerne slå fast, at vi har med relativt få sager at gøre i forhold til, hvor mange målere, vi har i Danmark. Så når der er selskaber, som gør det, så vil jeg vove at påstå, at det er et relativt lille antal i forhold til det samlede antal målere, siger Thomas Krogh, afdelingschef i Dansk Energi.

Han afviser også klart, at selskaberne bortskaffer elmålere med vilje.

- Hvis man bevidst bortskaffer beviser, så ville man jo på et eller andet tidspunkt undergrave sin egen virksomhed, så det kan jeg afvise er tilfældet.

Tjekker ikke målere for fejl

Selvom de to tidligere ansatte, som Kontant har talt med, beskriver en kultur hos elselskaberne, hvor fejl ikke er accepteret, så kan der være fejl på elmålerne. Kontant har spurgt elselskaberne om, hvor mange målere der er fundet fejl på.

Danmarks største elselskab DONG har eksempelvis oplyst, at der sidste år blev testet 3.105 målere i en stikprøvekontrol. Her løb 29 alt for stærkt. Altså cirka én procent.

Alle elselskaber skal udføre regelmæssige stikprøvekontroller ifølge loven. Men i en afgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, som Kontant har fået aktindsigt i, bliver SEAS-NVE kritiseret for ikke at følge loven.

- Ved at undlade stikprøvekontrollen i 2008 kommer målerne reelt til at sidde hos forbrugeren i op til otte år, uden at SEAS NVE har nogen konkret viden om målingernes kvalitet.

- Sikkerhedsstyrelsen mener ikke, det er forsvarligt at lade målerne sidde så længe uden konkret viden om, hvorvidt de måler korrekt, skriver Sikkerhedsstyrelsen i afgørelsen.

Det er en sag, Forbrugerombudsmanden vil se nærmere på.

- Det er helt nye oplysninger for mig. Nu vil jeg tale med Sikkerhedsstyrelsen om, hvad det er, der er foregået, og i lyset af de oplysninger vil jeg så se på, om det er det samme selskab, som også har haft problemer i ankenævnet, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

SEAS-NVE siger i dag til Kontant, at Forbrugerombudsmanden er velkommen til at kigge dem i kortene og ved selvsyn konstatere, at alle regler om stikprøver bliver overholdt. Dansk Energi opfordrer elselskaberne til at følge loven.

- Helt generelt gælder der et lovkrav om, at elselskaberne skal udføre stikprøvekontroller. Og det er jo sådan set meget simpelt - lov er lov, og lov skal holdes, slår Thomas Krogh fra Dansk Energi fast.