Embedslæger: For meget nitrat i drikkevand kan være sundhedsfarligt

Flere steder i landet drikker folk med private brønde og boringer vand med alt for meget nitrat i. Det kan være sundhedsfarligt, siger embedslægerne.

(Foto: © GRAFIK: Mads Rafte Hein, (c) DR)

Kvælstof – eller nitrat – er et nødvendigt næringsstof for planterne, og derfor gøder landmændene markerne for at optimere høstudbyttet.

Men der er en bagside. Cirka 60 procent af landbrugets forbrug af kvælstof tabes nemlig til miljøet, og en stor del vaskes ud i vandløb, søer og fjorde med regnen eller siver ned til grundvandet.

Alene i Mariagerfjord kommune havde 553 private boringer ved seneste analyse vand med et nitratindhold på mere end 50 milligram per liter. Det er EU´s grænseværdi for, hvor meget nitrat, der må være i drikkevand.

Og i 86 af disse 553 boringer var nitratindholdet ved seneste analyse over 100 milligram per liter.

- Hvis der er over 100 milligram, så betegner vi vandet som sundhedsfarligt, siger ledende embedslæge i styrelsen for Patientsikkerhed, Henrik L. Hansen.

Han tilføjer, at sagerne vurderes individuelt, og at embedslægerne kigger på, om det høje niveau er vedvarende og om der også er andre overskridelser på for eksempel mikrobiologien.

Blå Børn syndromet

Selv om embedslægerne – og dermed kommunerne – først griber ind, når drikkevandet indeholder 100 milligram nitrat per liter, så skal der også lægges andre nitratkilder oven i den nitrat, man får gennem drikkevandet.

- Problemstillingen om sundhedsrisici ved indtagelse af nitrat er ikke velafklaret. Nitrat forekommer naturligt i en række fødevarer, og man kan ikke undgå at indtage det, siger ledende embedslæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Henrik L. Hansen.

I mundhulen kan nitraten ved hjælp af bakterier omdannes til nitrit, og EU´s grænseværdi på 50 milligram nitrat per liter drikkevand er fastsat af hensyn til risikoen for akut nitritforgiftning.

Et højt indhold af nitrit i spædbørns blod kan nemlig forårsage det såkaldte ”Blå børn-syndrom”. Denne sygdom forekommer kun hos spædbørn og er i dag formentlig ikke eksisterende i Danmark.

- Hvis spædbørn får modermælkserstatning, hvortil der anvendes vand med forhøjet indhold af nitrat, kan der være risiko for det såkaldte Blå-Barn-Syndrom (methæmoglobinæmi), siger afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen, Lis Keiding.

Nitrat mistænkes for at forårsage kræft

Nitrat i drikkevandet mistænkes også for at være skyld i flere kroniske sygdomme – blandt andet tarmkræft.

- Hvis nitrit omdannes til de såkaldte nitrosaminer i mavesækken, så regnes indtagelse af nitrat i henhold til international forskning for muligvis at være kræftfremkaldende for mennesker, siger afdelingslæge Lis Keiding fra Sundhedsstyrelsen.

I et igangværende dansk forskningsprojekt undersøges sammenhængen mellem indtagelse af nitrat i drikkevandet og forekomsten af kræft. Forskerne kortlægger indholdet af nitrat i drikkevandet de steder, hvor kræftpatienter har boet.

Nogle undersøgelser peger på, at nitrat i drikkevandet i mindre koncentrationer kan have en positiv iltningshæmmende (antioxiderende) virkning på vores sundhed.