Emmas voldtægtssag bliver sendt til domstol for menneskerettigheder: 'Den danske stat har klokket alvorligt i det'

Det er et brud på 22-årige Emmas menneskerettigheder, at voldtægtssag ikke kom for retten, vurderer advokat.

22-årige Emma blev ifølge eget udsagn voldtaget af en mand på Hornbæk Strand i Nordsjælland sidste sommer. Manden mener, at der var tale om frivillig sex. Sagen kom aldrig for retten på grund af en fejl hos statsadvokaten. (Foto: Sille Veilmark © DR)

Den danske stat har krænket 22-årige Emmas menneskerettigheder, da staten er skyld i, at Emmas voldtægtssag ikke kom for en dansk domstol.

Det vurderer den danske advokat Tyge Trier, der har ført en række sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tyge Trier mener, at krænkelsen i Emmas sag, som DR har omtalt de seneste dage, er så alvorlig, at han nu vil indbringe sagen for den internationale domstol og håber, at domstolen vil tage sagen op.

- Det er simpelthen ikke godt nok, den måde Emmas sag er kørt på. Derfor er det også rigtigt, at der kommer nogle internationale øjne på, så Emma kan få en eller anden afslutning på sin sag og en eller anden form for retfærdighed, siger Tyge Trier.

22-årige Emma optræder kun med sit fornavn i DRs dækning, da hun ikke ønsker at blive forbundet med voldtægtssagen i fremtiden.

Det er flere fejl hos statsadvokaten i København, der har betydet, at Emma ikke får prøvet sin sag i en dansk retssal.

Emma får dermed ikke svar på, om en dommer vil give hende medhold i, at hun blev voldtaget af en mand sidste sommer på Hornbæk Strand i Nordsjælland.

En anklage, som manden i sagen har nægtet sig skyldig i over for politiet. Manden har via sin advokat oplyst, at han ikke har nogen kommentarer til DR i sagen.

Kort fortalt kom Emmas sag ikke for retten, fordi statsadvokaten i København ikke i tide fik oplyst manden om, at sagen mod ham ville fortsætte, selvom Nordsjællands Politi i første instans havde droppet sigtelsen mod ham.

Alene på grund af den manglende besked fra statsadvokaten blev sagen afvist efter krav fra mandens forsvarsadvokat, selvom der var sat en dato for, hvornår sagen skulle for retten i Helsingør.

Sagen blev afvist, fordi loven siger, at der højst må gå to måneder, fra en sag er droppet af politiet, og indtil en tidligere sigtet får besked om, at statsadvokaten har besluttet, at sagen alligevel skal for retten.

En tidsfrist, som justitsminister Mattias Tesaye og flere partier i Folketinget nu vil kigge på.

Der er ingen garanti for, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil behandle Emmas sag. Men Emmas advokat, Tyge Trier, mener, at det skal prøves, om der er sket en krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Jeg ser klar støtte for Emma i tidligere domme fra Den Europæiske Menneskeretighedsdomstol, siger Tyge Trier.

Artikel 8 handler om, at staten skal sikre borgernes personlige integritet.

Det betyder helt konkret ifølge Tyge Trier, at hvis man som borger bliver groft krænket af en anden borger, så har staten en aktiv pligt til at sørge for, at sagen bliver efterforsket, og at en potentiel gerningsmand bliver retsforfulgt.

- Det er forplumret på en ganske graverende måde i denne her sag, og derfor er det velbegrundet at få fastlagt om Emmas menneskeret er krænket. Det er helt åbenbart, at myndighederne har klokket alvorligt i den og ikke har fået gjort det helt almindelige arbejde, siger Tyge Trier.

En voldtægt kan give op til otte års fængsel, og det understreger ifølge Tyge Trier behovet for, at sagen kommer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Vi skal huske, at sager om mulig voldtægt hører til de allermest alvorlige sager, vi har.

Emma håber, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tager hendes sag op.

- Det er rigtig vigtigt, at der kommer noget mere fokus på de fejl, der er sket i den her retsproces. Jeg synes, at det er under al kritik, at min sag er endt, hvor den er endt. Så jeg håber, at jeg kan få en eller anden form for afslutning, siger hun.

Hvis Emma skulle vinde sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, betyder det ikke, at den mand, der blev tiltalt i voldtægtssagen, kan komme for retten.

Alligevel er både Emma og advokat Tyge Trier enige om, at det er værd at forsøge at få sagen rejst i Strasbourg, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger.

- Hun kan få en anerkendelse af, at hun skulle have haft en retssag i Danmark i en straffesag mod ham, og hun kan også få en kompensation for sagen, siger Tyge Trier.

Hvad kan vi lære af sagen som samfund?

- Jeg tror allerede, at der er sat nogle sorte streger i panden på nogen. Men selvfølgelig er det en påmindelse til alle, der sidder med straffesager, om, at de der frister, skal man gøre alt for at overholde, siger Tyge Trier.

'Dybt beklageligt'

Nordsjællands Politi har ingen kommentarer til sagen. Statsadvokaten i København ønsker ikke at stille op til interview, men Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat ved statsadvokaten i København, siger i et skriftligt svar til DR, at det selvfølgelig er dybt beklageligt, hvad der er sket.

- Der er sket en menneskelig fejl, som desværre førte til, at sagens ene part ikke i tide blev underrettet om, at den pågældende skulle møde i retten.

- Vi har efterfølgende indskærpet procedurerne i ekspedition, og vi skal endnu engang meget beklage forløbet i sagen.

Du kan læse hele historien om Emmas sag her: