En fjerdedel af de offentlige penge til psykologhjælp er ikke blevet brugt

Det er en skam, at alle midlerne ikke er brugt, når venteliste-tiderne stiger og stiger, siger en af forfatterne bag en ny rapport, der har undersøgt udviklingen.

Det kræver tålmodighed at stå i kø til gratis psykologhjælp, hvis man som ung har angst eller en depression. Ventetiderne til en psykolog med offentligt tilskud er voksende. (Illustration: Nicolai Bruun)

Posen med offentlige midler til psykologhjælp har ikke været tømt.

En analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at 24 procent af de penge, der skulle hjælpe psykologtrængende borgere i 2021, ikke er blevet brugt.

Mere præcist var der 70,6 millioner urørte kroner, da året var omme, som blandt andet skulle være gået til psykologhjælp til angst- og depressionsramte, som har fået en henvisning fra egen læge.

- Det er en skam, at man kan se, at alle midler i ordningen ikke blevet brugt, når ventelisterne samtidigt er stigende, siger Rasmus Højbjerg Jacobsen, der har været projektchef for VIVE's seneste rapport på psykolog-ventetiderne.

Der blev anvendt 217,3 millioner kroner ud af den samlede pulje på 287,6 millioner kroner i 2021.

Og situationen er blevet værre med tiden, konkluderer VIVE-rapporten. Fra 2011-2013 var det kun fem procent af penge, der ikke blev brugt.

Send flere psykologer

Det har ikke været muligt at komme til bunds i pengepuljen, dels fordi der ikke er ansat nok psykologer, dels fordi langt de fleste psykologer i ordningen ikke arbejder med det fuldtid.

Og det har de heller ikke pligt til, forklarer Rasmus Højbjerg Jacobsen.

- Psykologerne har ikke gjort noget forkert. De har ikke brudt reglerne. De har bare valgt at lægge noget af deres tid i psykologordningen og noget af deres tid andre steder.

 • Psykologordningen sørger for, at nogle personer kan få offentligt tilskud til psykologbehandling. Ordningen er blevet udvidet af flere omgange, så personer mellem 18 og 24 år kan komme gratis til udvalgte psykologer med en henvisning fra lægen.

Det vil ikke være en gangbar løsning at tvinge psykologer til kun at tage de klienter, som får tilskud fra det offentlige - for det er der ikke afsat nok penge i puljen til, mener projektchefen fra VIVE.

- Men man kan diskutere, om psykologerne ville kunne yde lidt mere inden for de nuværende økonomiske rammer, siger han.

Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen er klar over, at det overvejes, om der skal stilles større krav til, hvor mange klienter hver psykolog skal behandle.

Hun peger dog dels på, at kravet allerede er steget med den nye aftale, og at der er risiko for, at det kan få flere psykologer til at vælge ordningen fra.

- Psykologerne er forpligtet overfor de mange forskellige klienter, der kommer i klinikkerne. Både private og offentlige. Gennem de seneste år har der allerede været et stort ryk ud af ordningen, fordi skruen er blevet strammet, når det drejer sig om, hvordan man må arbejde, advarer hun.

Håndslag mellem regioner og psykologforening

Pengene er til for at komme ud og hjælpe nogle af de mange unge mennesker med for eksempel angst og depression.

Blandt andet derfor har Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening indgået en aftale, som forhåbentlig vil forkorte ventetiderne for nogle henvisningsgrupper, siger Heino Knudsen (S), der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Desværre løser aftalen ikke ventetidsproblemerne for de 18-24-årige, der har behov for psykologhjælp, siger Eva Secher Mathiasen.

- Pengene er brugt. Ordningen for de unge er stærkt underfinansieret, og derfor er der ikke råd til at behandle flere. Vi arbejder på, at Christiansborg finder pengene, for de unge har ikke tid til at vente.

Eva Secher Mathiasen er ikke klar til at offentliggøre, hvilke forslag til løsninger Dansk Psykolog Forening spiller ind med, men hun understreger, at antallet af psykologer under alle omstændigheder kun er en del af løsningen.

Personer kan henvises til psykologhjælp, hvis de

 1. 1

  har været ofre for røveri, vold eller voldtægt

 2. 2

  har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker

 3. 3

  er pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 4. 4

  er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 5. 5

  er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 6. 6

  er pårørende ved dødsfald

 7. 7

  har forsøgt selvmord

 8. 8

  har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

 9. 9

  inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. 10

  har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

 11. 11

  lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Kilde: VIVE.

Alle penge blev brugt i 2022

De seneste tal fra 2022 er ikke med i VIVE's rapport, fordi den blev skrevet, inden dataene fra sidste år var tilgængelig.

Men den data har en af rapportens forfattere set efterfølgende, og den viser, at pengene fra 2022, der var øremærket gratis psykologhjælp til unge, faktisk blev brugt, siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Det samme kan Eva Secher Mathiasen fra Dansk Psykolog Forening berette om.

Men derfor er det overordnede billede stadig, at pengene til psykologhjælp ikke bliver brugt op, mener Rasmus Højbjerg Jacobsen.

- Det er svært at sige, om det er en generel udvikling, når man kun har ét år, hvor det har ændret sig.