En halv million kroner i bøde til Hesseløs ejere

Hesseløs ejer får en bøde på en halv million kroner efter ulovligt byggeri på øen. Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på det dobbelte, men dommeren gav rabat for pæn oprydning.

Våbenfabrikken Weibel Scientific A/S anlagde ulovligt en flyveplads og havneanlæg på firmaets privatejede ø, Hesselø i Kattegat. (Foto: scanpix © Scanpix)

Det er dyrt at bygge uden at få lov. Hesseløs ejere får en bøde på en halv million kroner. Weibel Scientific og ejeren Erik Tingleff Larsen får bøden for at skade naturen på Hesselø.

Men begge får rabat for at have ryddet særdeles pænt op efter skaderne på Hesselø i Kattegat. Tiltalen lød på uagtsomt at have brudt naturbeskyttelsesloven, råstofloven, landbrugsloven og en bekendtgørelse om dumpning.

Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på det dobbelte. Nemlig en million kroner i bøde.

Anlagde en havn

Weibel Scientific købte Kattegat-øen i 2003 og anlagde kort efter en anløbshavn, forlængede den oprindelige landingsbane og begyndte at anlægge en ny bane. Men Erik Tingleff Larsen spurgte ingen myndigheder om lov, og først senere blev Frederiksborg Amt opmærksom på ulovlighederne, da en lystsejler orienterede amtet.

- Der er mange steder dybe bulldozerspor i de våde strandenge, og flere af de karakteristiske gamle rullestensstrandvolde er blevet ødelagt. De 4000-5000 år gamle uberørte strandvoldssystemer på det marine forland er af stor landskabelig betydning, skrev amtet i et notat efter en besigtigelse af skaderne.

Facebook
Twitter