En ny type kommune: Borgerne bygger selv stier og legepladser

Tre ud af fem kommuner har en politik eller strategi for samarbejdet med frivillige borgere, viser ny rapport.

I Skanderborg Kommune har man en overordnet strategi for, hvordan frivillig arbejdskraft bliver brugt i kommunen. Her kalder man det for Kommune 3.0. (© dr)

40 børn og 60 voksne fra lokalområdet.

Så mange borgere har sammen anlagt en natursti i den lille by Stjær i Skanderborg Kommune.

- Det er jo en trampesti, så folk har brugt deres fødder, siger Hanne Øvlisen, der er initiativtager til naturstien.

Børnene, deres forældre og andre frivillige bor alle i området. Og de er en del af det stigende antal borgere i Skanderborg Kommune, der er aktive i kommunen.

Andre har bygget badebroer, mens nogle har malet en børnehave. En gruppe borgere har også bygget en legeplads.

Det hele er en del af en overordnet strategi fra kommunens side, der handler om at få borgerne til at være så aktive som muligt og bidrage til lokalsamfundet.

Strategien hedder "Kommune 3.0" og blev sat i gang for omkring fem år siden.

- Det betyder, at vi er færdige med at se kommunen som en serviceorganisation. Vi vil have mindre systemtænkning og mere mennesketænkning, og vi vil have, at borgerne ikke passiviseres, men har mulighed for at udfolde sig aktivt, siger kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

Tre ud af fem kommuner gør som Skanderborg

Skanderborg Kommune er langt fra den eneste kommune, der har lavet en strategi eller politik for at samarbejde med borgere, der frivilligt udfører et stykke arbejde i kommunen.

Det viser en rapport, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) står bag.

Tre ud af fem fagchefer i landets kommuner svarer i rapporten, at deres kommune har en overordnet politik eller strategi for samarbejdet med frivillige.

Strategierne udspringer af, at flere kommuner har fået øjnene op for, at borgerne kan hjælpe med eksempelvis at tømme skraldespande, drive biblioteker og anlægge naturstier.

I rapporten svarer fire ud af fem fagchefer i landets kommuner, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige.

- Der er ikke nogen bestemte regler eller retningslinjer for det, men stort set alle kommuner har gang i et eller andet, siger professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen, der er en af forskerne bag rapporten.

En pulje med penge

I Skanderborg Kommunes går strategien "kommune 3.0" helt konkret ud på at inspirere borgerne til at bidrage og aktivt være med til at gøre en forskel i sin egen kommune.

Det er både kommunen, der beder borgerne om hjælp - for eksempel bliver forældrene spurgt, når en børnehave skal males. Men det er også borgerne selv, der får ideer og så søger om tilladelse og midler til at føre det ud i livet.

Til det formål har kommunen i forbindelse med strategi "Kommune 3.0" afsat to millioner kroner om året. Fra den pulje kan borgerne søge penge til projekter i kommunen.

Stien i Stjær er også blevet finansieret af den pulje, forklarer Hanne Øvlisen.

- Vi blev optændt af ideen, og vi så muligheden i at det kunne lade sig gøre. Det betyder jo også noget, at vi får noget, vi selv har skabt, siger Hanne Øvlisen.

Udvikling bekymrer 3F

Hos fagforeningen 3F ser man med bekymring på, at flere borgere arbejder frivilligt i landets kommuner.

- Vi er bange for, at man på sigt skærer ned på offentlige budgetter og dermed også de ansatte til fordel for en systematisk anvendelse af frivillige, siger David Gibson, der er forhandlingssekretær i 3F.

Men i Skanderborg Kommune hæfter Lisbeth Binderup sig ved, at flere af projekterne ikke ville være blevet lavet uden den frivillige arbejdskraft.

- Selvfølgelig bliver der anlagt stier og veje på helt almindelig vis. Stien i Stjær er måske en sti, der slet ikke ville være blevet bygget, hvis ikke der var aktive borgere, som kaldte på kommunen og involverede kommunen, siger hun.

I undersøgelsen vurderer langt de fleste fagchefer i kommunerne, at det lige nu økonomisk ikke er en givende forretning, at frivillige udfører nogle opgaver i kommunen.

FacebookTwitter