En tredjedel af kommunerne overskrider smittegrænse: Epidemien udvikler sig i Danmark

Grænsen for kommuners incidenstal er mandag sænket, så en del kommuner nu anbefales at følge lokale tiltag.

De seneste uger har man øget testkapaciteten markant for at få styr på coronasmitten. (Arkiv) (Foto: Jens Thaysen © Ritzau Scanpix)

Over en tredjedel af landets kommuner har i øjeblikket så meget smitte, at Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler dem at følge en række lokale tiltag, der skal bringe smitten ned.

Det drejer sig om det såkaldte incidenstal, som dækker over smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Grænsen er fra mandag 400 smittede mod tidligere 500.

38 kommuner lå søndag på et incidenstal over 400.

En del af dem har dog haft et incidenstal på over 500 i flere dage og formodes derfor allerede at have taget tiltag i brug.

En af de kommuner, der søndag lå en smule over 400, er Vesthimmerland. Her lyder incidenstallet på 418.

Allerede i sidste uge var kommunen opmærksom på udviklingen, og derfor har man indført flere restriktioner, fortæller borgmester Per Bach Laursen (V):

- Vi tog fat på Styrelsen for Patientsikkerhed, og da vi vidste, at det især var på folkeskolerne, at vi har et problem, indførte vi allerede i sidste uge, at vi opdeler eleverne i forskellige grupper.

- Vi kan også se, at der er en del tilfælde hos de over 60-årige, og der har vi kommunikeret med seniorforeninger og pensionistforeninger. Det kunne være en begrænsning af antallet til arrangementer, og om det overhovedet er nødvendigt, siger Per Bach Laursen.

Ikke tvunget til tiltag

Vesthimmerlands Kommune holder sundhedsberedskabsmøde mandag morgen, og her kan der ifølge borgmesteren blive indført flere tiltag.

Der er som nævnt tale om anbefalinger, og kommunerne er derfor ikke tvunget til at indføre tiltag mod smitte med covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at den kun bliver involveret, hvis kommunerne ønsker det, eller hvis smitten stiger meget voldsomt.

I Glostrup lyder incidenstallet på 472, og også her er man forberedt.

Kommunen følger allerede de anbefalede tiltag - specielt for børn og ældre – oplyser borgmester John Engelhardt (V).

Opfordringerne, der kan findes på coronasmitte.dk, retter sig især mod skoleområdet. Kommunerne anbefales at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser, og så bør større arrangementer på skolerne aflyses.

Medarbejdere og forældre opfordres til at holde afstand, og i daginstitutioner bør aflevering og afhentning foregå udendørs.

Brostrøm: Epidemien udvikler sig

Det er væsentligt, at kommunerne gør noget ved stigende smitte, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Vi ser en epidemi, der nu udvikler sig i Danmark. Det er særligt blandt uvaccinerede børn og unge, skoler og daginstitutioner. Og nogle steder i landet er der mere smitte end andre steder.

- Typisk i kommuner, hvor der bor store familier i små lejligheder. Derfor er det vigtigt og væsentligt, at kommunerne laver ekstra smitteforebyggende tiltag, og det er det, der er stort fokus på nu. Og der følger sundhedsmyndighederne dag for dag løbende udviklingen, siger han.

Det er blandt andet Hørsholm, Holbæk, Sorø og Lyngby-Taarbæk, der ligger lige over grænsen på 400, mens for eksempel Faxe, Helsingør og Tønder nærmer sig den.

Kommuner som Herlev og Hvidovre er langt over grænsen. De har et incidenstal på henholdsvis 833 og 803.

/ritzau/

Overblik over anbefalinger

 • Anbefalingerne erstatter den tidligere ordning med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september. Den nye ordning anbefaler kommunerne at følge tiltagene, men det er ikke et krav. Herunder følger et overblik over anbefalingerne:

 • Gælder for alle borgere i området:

 • Anbefales at lade sig teste og blive vaccineret.

 • På tværs af nedenstående områder:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19

 • Dagtilbud og lignende:

 • Opfordring til at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.

 • Opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

 • Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud:

 • Opfordring til, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.

 • Opfordring til, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

 • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til to ugentlige test fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevis i frikvarterer og pauser.

 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere og forældre. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og elever og medarbejdere imellem.

 • Efterskoler, frie fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler:

 • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til to ugentlige test fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Kilder: coronasmitte.dk.

/ritzau/

FacebookTwitter