Endnu et brev dokumenterer lange forhandlinger mellem Ahmed Samsam og FE og PET

Advokat indikerer i nyt brev, at aftale var tæt på "at komme i mål". Dialog med en modpart er normal, siger PET og FE.

Ahmed Samsam afsoner er lang terrordom, som han blev idømt i Spanien i 2018. Han blev dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe på rejser til Syrien. (Grafik: Emil Thorbjörnsson - privatfoto)

Det er ikke unormalt for PET og FE at gå i dialog med en modpart, der stævner dem.

Sådan lød det i et svar fra PET, efter DR og Berlingske før jul afslørede, at efterretningstjenesterne havde holdt møder med den terrordømte Ahmed Samsams tidligere advokat for at diskutere et forlig i Samsams sag.

I breve til Ahmed Samsam fra hans advokat Thomas Brædder bekræfter advokaten, at der havde været flere møder om et forlig.

Han skitserede også i et brev til PET og FE et krav på 11 millioner kroner i økonomisk kompensation til Samsam, blandt andet for uretmæssig dom og fængsling.

Nu viser et nyt brev fra endnu en advokat i sagen, at der ikke blot har været tale om en kortvarig dialog, men langstrakte forhandlinger.

Det er sendt fra forsvarsadvokat Kåre Traberg Smidt til PET og FE. DR har fået indsigt i brevet gennem Ahmed Samsam.

Kåre Traberg Smidt repræsenterede kortvarigt Ahmed Samsam i efteråret 2021 og skriver i brevet fra 14. oktober 2021, at han er ny advokat og hurtigst muligt ønsker kontakt til tjenesterne.

- Jeg fremsender hermed bekræftelse på, at jeg har overtaget sagen, og at parterne (her forståes klienten Ahmed Samsam, PET og FE) fortsat er i forhandlinger.

I brevet beskriver Kåre Traberg Smidt også, at han ønsker forhandlingerne afsluttet hurtigst muligt med en "kontraktaftaletekst" - altså en aftale, som begge parter er tilfredse med.

Han skriver også, at forhandlingerne har været så langstrakte, at han selv og Ahmed Samsam ikke vil have flere udsættelser i forløbet.

Han tilføjer, at Ahmed Samsam er imødekommende over for en aftale og anerkender, at parterne er langt i forhandlingerne.

- Og han ser frem til at komme i mål i næste måned, lyder det fra advokaten.

'Man forhandler ikke med folk, der siger sludder'

DR har forelagt informationerne i brevene for to juraprofessorer.

De er enige om, at PET og FE selvfølgelig ofte kan gå i dialog med en modpart, der har i sinde at sagsøge tjenesterne.

- Men her tyder det på, at der har været ført seriøse forligsforhandlinger, og det gør man trods alt næppe, hvis modpartens påstand er grebet ud af den blå luft, siger Lasse Lund Madsen, der er professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

- Hvis man som tankeeksperiment forestiller sig, at jeg under trussel om at ville stævne PET ønskede forhandlinger om, at de skulle anerkende mig som hemmelig agent, så ville de formentlig slå sig på lårene af grin. For hvad skulle jeg bygge det på andet end luftkasteller og fri fantasi, siger han.

Samme melding kommer professor emerita Eva Smith med.

- Det lyder ærlig talt mærkeligt, at man skulle have en lang dialog med en, som helt uberettiget skulle hævde, at han var agent.

- Det er ikke normalt, hvis man egentlig mener, at folk siger noget sludder, lyder fra det fra Eva Smith.

Ifølge DR's oplysninger arbejdede Samsam på flere ture til Syrien som agent for efterretningstjenesterne

Forhandlinger faldt til jorden

Ifølge DR's oplysninger gik forhandlingerne med PET og FE ikke, som Ahmed Samsam og hans forsvarsadvokater håbede.

Der blev ingen aftale.

Derfor sendte Ahmed Samsam den 3. december 2021 via sin advokat en stævning af sted til tjenesterne.

Han vil have PET og FE til offentligt at erkende, at han arbejdede som agent og kilde for dem på sine ture til Syrien i 2013 og 2014.

Det er de ture, Ahmed Samsam er blevet dømt for at have taget ved flere retsinstanser i Spanien.

Ahmed Samsam har lige nu siddet fængslet i mere end fem år i sagen, og hans civile retssag mod de to efterretningstjenester kommer først for til august 2023.

PET og FE har ingen kommentarer til denne artikel, men har tidligere skrevet i en mail:

- Uden at gå ind i den konkrete sag kan PET og FE generelt oplyse, at danske efterretningstjenester, som alle andre danske myndigheder, skal agere inden for de gældende retlige rammer, som overordnet er fastlagt af lovgivningsmagten.

- Det er noget, PET og FE tager meget alvorligt.

Tjenesterne skriver også, at en dialog med en modpart, der vil stævne tjenesterne, ikke hverken be- eller afkræfter de forhold, som en stævning vedrører.

Kåre Traberg Smidt ønsker ikke at kommentere brevet.