Enhedslisten: Det kan ikke være rigtigt, at au pairer skal føde i skjul

Au pair-ordningen møder kritik, fordi den får værtsfamilier til at fyre gravide.

Edna Ferrer på billedet var au pair i Charlottenlund, da hun blev gravid med en dansk mand. Nu er hun flyttet hjem til Manila med deres 2-årige datter. (© Fagbladet FOA)

"Det er nogle underlige regler. Og når au pairer føder under jorden i Danmark, viser det, hvor slemt det står til".

Sådan siger Enhedslistens medlem af beskæftigelsesudvalget, Jørgen Arbo-Bæhr, efter at FOA i dag skriver, at mindst ti au pair-piger i Danmark har måttet føde i skjul af frygt for at blive smidt ud af landet.

"Au pairerne skal have langt flere rettigheder - de samme som husarbejdere har i LO. De skal have ret til at klage, de skal kunne skifte værtsfamilie, og så skal de have ret til barsel," siger Jørgen Arbo-Bæhr(EL), som også har stillet et beslutningsforslag til Beskæftigelsesministeriet.

Reglerne i au pair-ordningen lyder nemlig på, at en au pair-pige skal sendes hjem senest 30 dage efter, hun er blevet gravid.

- Det er ikke foreneligt med au pair-ordningen, at en au pair skal passe egne børn under et au pair-ophold. (...) Grundlaget for au pair-opholdet vil derfor ikike længere være til stede, hvis au pair-personen får børn under au pair-opholdet, og opholdstilladelsen vil blive inddraget, står der på nyidanmark.dk.

En alvorlig situation

Men det skaber store problemer, når man sådan trækker tæppet væk under au pairen, forklarer Helle Stenum, phd. og migrationsforsker ved RUC. Hun synes, at reglerne er forældede.

"Vi har længe diskuteret, om hvorvidt et au pair-ophold er arbejde eller kulturel udveksling. Hvis en au pair-pige bliver gravid, så mister hun sin opholdstilladelse og skal rejse ud inden for en måned. Hvis faren så heller ikke vil anerkende faderskabet, så mister hun både sin indtægt ved at rejse fra familien, og hun mister forsørgelsesbidrag. Det er en meget, meget alvorlig situation at stå i", siger hun.

Kulturudveksling eller hårdt arbejde?

Kirsten Ketscher, som er ekspert i socialret, kalder reglen om graviditet for et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention, og også på Christiansborg diskuteres ordningen.

Hvor Enhedslisten vil give au pairerne flere rettigheder, mener DF, at man blot bør gå tilbage til det oprindelige au pair-koncept.

"Det er slet ikke meningen, at au pairer skal bosætte sig og blive gravide. Selvfølgelig skal de have et liv ved siden af arbejdet, men au pair-ordningen handler om, at folk fra andre lande kan komme hertil og hjælpe børnefamilier i hjemmet samtidig med, at de er på kulturudveksling. De er ikke som sådan på arbejdsmarkedet", siger Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører hos DF.

Familierne vil gerne have gravide kvinder

Au Pair Agency er et selvstændigt firma, som formidler kontakt mellem au pairer og værtsfamilier i Danmark. Her oplever indehaver Lina Bale, at mange familier efterspørger, at au pair-kvinden får lov til at blive længere - trods graviditeten.

Hun mener dog ikke, at au-pair kvinder skal have lov til at føde i Danmark, da hun forudser, at det vil få nogle au pair-kvinder til at komme som gravide eller hurtigt blive det, for så at kunne blive i Danmark.

Løsningen er nem, mener forsker

Migrationsforsker Helle Stenum er bekymret for kvinderne, og mener, at der kan gribes meget enkelt og hurtigt ind.

"Sagerne viser jo, at det er nødvendigt at give au pairen en midlertidig opholdstilladelse - som minimum indtil faderskabet er fastslået og bidraget fastsat. Først der har hun et reelt grundlag for at forsørge sit barn i for eksempel Filippinerne. Det er en minimumsløsning, der er let at implementere", siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen(S).

Facebook
Twitter