Enhedslisten: Mangel på plejeboliger til demente skriger til himlen

BAGGRUND Enhedslisten og Ældre Sagen efterlyser handling. Venstre henviser til, at man i forbindelse med den kommende handlingsplan vil se på den massive mangel på plejeboliger til demente.

Enhedslistens ældreordfører Finn Sørensen mener, at der bør afsættes flere penge til at sikre demente en speciel plejebolig. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Kun hver tredje beboer med demens kan få en plejebolig, der er tilpasset deres behov.

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at omkring 13 procent af de knap 38.000 plejeboligpladser på landsplan er specielt indrettet til demente.

Hele 40 procent af alle beboerne er dog diagnosticeret med demens.

Det skal der laves om på, lyder det fra Enhedslistens ældreordfører Finn Sørensen.

- Det skriger til himlen. Der er et kæmpe behov for, at der bliver etableret langt flere demens-egnede boliger. Derfor bliver vi nødt til at træffe en beslutning og få lagt en plan for, hvor hurtigt det kan ske, siger han.

Kommunerne har allerede fokus på problemet

Stadig flere demente ældre på plejehjem og i eget hjem udstyres med GPS, så det er muligt at finde dem igen, hvis de går hjemmefra og farer vild. Demensplejehjemmet Klarahus på Nørrebro, har fem beboere i øjeblikket har en GPS, som bruges hyppigt. Her er det Anelise. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Reaktionen på kortlægningen fra Ankestyrelsen er knapt så pessimistisk hos Jane Heitmann, sundheds- og ældreordfører for Venstre.

- Jeg er overrasket over, at der er så relativt få boliger i forhold til, hvor mange ældre der er diagnosticeret med demens, siger hun.

Speciel bolig til demente

Plejebolig-beboere med demens har behov for en speciel boligindretning for at kunne trives:

  • Et tæt plejemiljø, hvor det er de samme seks til otte personer, som har kontakt med beboerne.
  • Stigerne uden for boligen bør alle føre frem til hovedindgangen, så de demente ikke farer vild.
  • Boligerne bør samles i små enheder fremfor store hovedbygninger.

Kilde: Ældre Sagen

- Men det er min klare fornemmelse, at man allerede er ved at tage hånd om problemstillingerne ude i kommunerne. Svendborg og Odense har taget initiativ til demenslandsbyer.

Jane Heitmann henviser til, at der indtil videre er afsat 470 millioner kroner til en national 'demenshandlingsplan', som løber frem til 2019.

- Når vi skal lave handlingsplanen, vil det være naturligt, at vi også gør os overvejelser omkring de dementes boligsituation, siger hun.

Aftalen om handlingsplanen udspringer af forhandlinger i efteråret 2015, hvor midlerne fra satspuljen for 2016 skulle fordeles. Aftalen blev indgået mellem alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten.

Dengang skrev sundhedsminister Sophie Løhde (V), at 'handlingsplanen skal desuden bidrage til, at plejeboliger indrettes, så de imødekommer de dementes behov'.

De 470 millioner kroner er dog ikke nok, mener Finn Sørensen.

- Vi må se i øjnene, at midlerne ikke er tilstrækkelige, siger ældreordføreren fra Enhedslisten.

Antallet af demente vil stige

Dans og sang har vist sig at have en positiv effekt på demens. På Plejecenter Virumgaard bydes der op til juledans tirsdag den 22 december. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, peger på, at antallet af demente stiger kraftigt, og at demens om kort tid vil være den allerstørste plejeopgave i Danmark.

- Det vil være oplagt at bruge pengene fra afviklingen af efterlønsordningen til den øgede plejeopgave, siger han.

Han efterlyser en løsning fra myndighederne og kalder den nuværende situation for uansvarlig.

Sundhedsministeriet anslår, at mere end hver femte dansker, der bliver 85 år eller derover, vil udvikle en demenssygdom.

Bjarne Hastrup forklarer, at demente mister korttidshukommelsen, og derfor har brug for et tæt plejemiljø og specielle forhold i boligerne.

Og selvom de demente udstyres med et GPS-system, der kan spore deres færd, så forsvinder der ifølge Bjarne Hastrup stadig over 1.000 dementramte personer om året.

Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet et interaktivt landkort, hvor man kan se prognoserne for antallet af demente i dag og i fremtiden for hver af de frem regioner og 98 kommuner i Danmark.