Enhedslisten og SF kalder ministre i samråd for at få svar om NSA-spionage

Regeringen skylder Danmarks nabolande en undskyldning, mener Enhedslistens forsvarsordfører.

Forsvarsordfører Eva Flyvholm (Ø) kalder det "dybt krænkende", at FE har givet NSA adgang til at spionere mod Danmarks nabolande. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) skal sende en uforbeholden undskyldning til Danmarks nabolande.

Sådan lyder det fra forsvarsordfører for Enhedslisten Eva Flyvholm (Ø), efter DR i aften har afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har givet den amerikanske efterretningstjeneste NSA adgang til at spionere mod toppolitikere og embedsmænd i Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig.

- Spionage mod politikere i vores nabolande er så dybt krænkende, at forsvarsministeren som det allerførste skal garantere nabolandene, at det vil blive undersøgt til bunds, give dem en undskyldning og sørge for, at det ikke fortsætter, siger Eva Flyvholm.

Politisk ordfører Karsten Hønge (SF) kalder afsløringen af NSA's spionage mod Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig gennem samarbejdet med FE for "en kæmpe skandale".

- Regeringen skal redegøre for, hvordan Danmark er kommet til at agere villigt værktøj for en amerikansk efterretningstjeneste, og for hvad det kommer til at betyde for samarbejdet med Danmarks nabolande, siger Karsten Hønge.

FAKTA: Sådan har vi gjort

 • DR har i månedsvis holdt adskillige møder med ni forskellige kilder, der alle har haft adgang til hemmeligstemplede oplysninger fra FE. Alle oplysninger i artiklen er bekræftet af flere kilder uafhængigt af hinanden.

 • Artiklen vedrører fortrolige efterretningsforhold, som kun er kendt af en begrænset personkreds. Derfor udtaler kilderne sig på betingelse af anonymitet.

 • DR samarbejder med SVT, NRK, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR og Le Monde om historien, som er baseret på DR’s research.

Uvist om spionage undersøges

NSA’s spionage mod Danmarks nabolande er ifølge DR’s oplysninger sket gennem et samarbejde med FE om at aflytte internetkabler ind og ud af Danmark.

NSA's spionage mod politikere og embedsmænd i Danmarks nabolande gennem samarbejdet med FE blev ifølge DR's oplysninger afdækket fra 2014 til maj 2015 af en hemmelig, intern arbejdsgruppe i FE.

I august sidste år blev oplysningerne om NSA-spionagen ifølge DR's oplysninger videregivet til forsvarsminister Trine Bramsen i en fire bind lang redegørelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Regeringen har på baggrund af tilsynets redegørelse hjemsendt FE’s ledelse og nedsat en kommission. Kommissionen skal frem mod årets udgang undersøge dele af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne retter mod FE i redegørelsen til Trine Bramsen.

Det er imidlertid uvist, om NSA’s spionage mod Danmarks nabolande gennem samarbejdet med FE er en del af kommissionens undersøgelse.

Lovgrundlaget for undersøgelsen skitserer, at tilsynets "mest centrale og konkrete" kritikpunkter skal undersøges og nævner nogle af de forhold, som kommissionen skal undersøge.

Men spionagen bliver ikke nævnt.

Kalder ministre i samråd

Eva Flyvholm vil nu kalde justitsminister Nick Hækkerup (S), der har nedsat kommissionsundersøgelsen, i samråd for at få regeringens ord for, at NSA’s spionage gennem samarbejdet med FE vil blive undersøgt.

- Regeringen skylder Norge, Sverige, Tyskland og de andre lande, hvor det er sket, at spørgsmålet om spionage vil blive undersøgt. For det har vi ikke kunnet være sikre på hidtil. Og det er det mindste, man kan gøre, når Danmark er gået så langt over grænsen, siger Eva Flyvholm.

SF vil kalde både justitsminister Nick Hækkerup og forsvarsminister Trine Bramsen i samråd om sagen.

- Vi skal have svar på, hvor højt oppe i systemet det er besluttet at give NSA denne adgang. Og vi skal have svar på, hvad der er analysen bag, at man kan finde på at lade en amerikansk efterretningstjeneste spionere mod andre af vores allierede, siger Karsten Hønge.

Tilsynets kritik af FE lyder blandt andet:

 • Der er indikationer på, at "FE's ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge" tegn på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

 • Der er indikationer på, at FE har "igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning".

 • FE har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet" vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

Tavshedsbelagt folketingsudvalg får undersøgelsen

DR har spurgt Justitsministeriet, om tilsynets kritikpunkter om spionage vil blive undersøgt, og om undersøgelsen vil blive delt med andre lande.

Ministeriet henviser i et skriftligt svar til lovgrundlaget for kommissionens undersøgelse og til høringssvar, som blev afgivet, før kommissionen blev nedsat.

Det fremgår ikke af hverken lovgrundlag eller høringssvar, om NSA’s spionage mod Danmarks nabolande vil blive undersøgt, ligesom lovgrundlag og høringssvar ikke nævner, at undersøgelsen kan deles med andre lande.

Det vil regeringen have undersøgt:

 • Om der er blevet indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere.

 • Om FE har tilbageholdt oplysninger og løjet for Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 • Om FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

 • Hvor grundigt FE har orienteret skiftende forsvarsministre.

Det fremgår derimod af lovgrundlaget, at kommissionens undersøgelse ikke vil blive offentliggjort, men at den vil blive delt med Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget, hvor medlemmerne har streng tavshedspligt og ikke må dele oplysninger fra udvalget med andre.

Hvis Tilsynet med Efterretningstjenesterne ønsker at få adgang til kommissionens undersøgelse, når den er afsluttet, vil der derudover ”som udgangspunkt blive set positivt på et sådant ønske", står der i en bemærkning fra justitsministeren til et høringssvar.

Herunder kan du se, hvem der sidder i det tavshedsbelagte folketingsudvalg, som får indblik i kommissionens undersøgelse:

 • Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) er formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, der kaldes kontroludvalget. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)
 • Retsordfører Jeppe Bruus (S) er udvalgets næstformand. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)
 • Pia Kjærsgaard (DF) sidder også i kontroludvalget, der har ét medlem fra hvert af Folketingets fem største partier. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)
 • Politisk leder for de Radikale Sofie Carsten Nielsen (R) vil også få indblik i kommissionens undersøgelse, da hun er medlem af kontroludvalget. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)
 • Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er det femte medlem af det tavshedsbelagte kontroludvalg. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)
1 / 5

Bramsen: Aflytning af tætte allierede er uacceptabel

Forsvarets Efterretningstjeneste, NSA, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og justitsminister Nick Hækkerup har ingen kommentarer til sagen.

Forsvarsminister Trine Bramsen afviser at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

- Som bekendt kan regeringen ikke gå ind i spekulationer om eventuelle efterretningsmæssige forhold fra pressen eller andre. Efterretningsmæssige forhold drøftes i det relevante udvalg i Folketinget, står der i svaret, som fortsætter:

- Jeg kan mere generelt sige, at denne regering har samme holdning som den tidligere statsminister (Helle Thorning-Schmidt, red.) gav udtryk for i 2013 og 2014 – systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabel. Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i.

Artiklen er opdateret efter interview med politisk ordfører Karsten Hønge (SF).