Entertaineren Victor Borge er død

Den verdenskendte entertainer og pianist Victor Borge er død, 91 år. Der er hermed sat punktum for et livslangt og usædvanligt kunstnerliv. Borge, hvis borgelige navn var Børge Rosenbaum, var et komisk geni og en pianist i særklasse. Han fik hele verden til at grine, og udbredte mottoet: "Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker".

Victor Borge døde lørdag af et hjertetilfælde i sit hjem iGreenwich, Connecticut i USA, blot 12 dage før han ville være fyldt92 år.

Dermed er der sat punktum for et usædvanligt kunstnerliv, derudover komiske klassikere som "fonetisk tegnsætning", bød påklaverspil i absolut verdensklasse.

Den danske regering har modtaget budskabet om Victor Borges dødmed stort vemod, udtaler kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R)juleaftensdag.

- Et eventyrligt livsforløb er afsluttet, og Danmark har misteten af sine store sønner. Han var en af de største danske kunstnerenogensinde, siger hun.

Victor Borge skabte sin egen entertainer-stil. Det var oftestmusikalsk komik, men han nøjedes ikke med at spille på klaveretalene. Han spillede også i høj grad på publikum. Han var mester tilat provokere reaktioner frem hos publikum og improvisere over dem.Han sagde selv, at hans show var nogle af de bedst tilrettelagteimprovisationer.

Efter sin pianist-debut i 1927 i Tivoli i København kastedeVictor Borge sig hurtigt ud i skuespil- og humorist-genren på filmog i revyer.

I 1939 tog Victor Borge til Sverige. Han blev engageret til KarlGerhards revyer i Stockholm. Kort forinden havde han sagt til engod ven i Danmark, at han anede, hvilken vej "vinden blæste". Hantænkte her på jødeforfølgelserne og den forventede tyske besættelseaf Danmark, der fandt sted 9.april 1940.

Da han blev overfaldet af danske nazister, fordi han havdeoptrådt med tyskfjendtlige numre, var han ikke i tvivl om, at hanmåtte ud af landet.

Victor Borge bosatte sig i 1940 i USA. Og selv om han varamerikansk statsborger, vendte han ofte tilbage til sit fødelandfor at optræde.

Knap to år efter, at han var kommet til USA, blev Victor Borgeaf den amerikanske presse udnævnt til "årets radiofund". Og detblev gennem radioudsendelser og senere fjernsynsprogrammer, hangrundlagde den form, som gav ham et publikum over hele verden.

Efter at han havde haft sin egen forestilling, "Comedy inMusic", på The Golden Theatre i New York fra 1953 til 1956,indledtes de verdensomspændende turneer, han gennemførte helt optil sine sidste år, og som ofte førte ham til Skandinavien. Indtil"Tivoli Varieteen" blev lukket, var Victor Borge en af de næstenfast tilbagevendende kunstnere.

Victor Borge var så sent som i den forløbne uge på besøg iKøbenhavn. Torsdag holdt han pressemøde om en planlagt koncert påDet Kgl. Teater den 3. juni 2001. Her skulle Borge have optrådtsammen med Det Kongelige Kapel under ledelse af dirigenten MichaelSchønwandt.

Facebook
Twitter