Er det en menneskeret at spise vegansk? Ja, siger forening. Ikke nødvendigvis, siger jurist

Familie fik nej til både vegansk madordning og madpakke i børnehave.

Grafik: Morten Fogde Christensen.

Det er en grundlæggende menneskeret, at vi alle sammen kan leve efter vores tro og overbevisning.

En af sagerne drejer sig om en familie i Jammerbugt Kommune, der er blevet nægtet at få serveret vegansk mad i børnehaven. Heller ikke selvom familien sendte en vegansk madpakke med hjemmefra.

Foreningens generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl slår på, at det er et brud på menneskerettighederne og kalder det for forskelsbehandling, hvis personer bliver nægtet at leve efter deres tro eller overbevisning - ved ikke at få adgang til vegansk mad i for eksempel børnehaven, hospitalet eller plejehjemmet.

Generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening. I foreningen anslår man, at cirka tre procent af Danmarks befolkning lever vegetarisk. (Foto: © Peder Bjerring, Dansk Vegetarisk Forening)

Han henviser til to tidligere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som begrundelse for stævningen.

I den ene sag afgjorde domstolen, at det var i strid med menneskerettighederne, at en fængslet veganer var nødt til at arbejde med produkter, der var testet på dyr.

I den anden sag kunne en hindu ikke få vegetarisk mad, da han var fængslet, hvilket var i strid med hans religiøse overbevisning.

Kommune siger nej

Jammerbugt Kommune er én af de to kommuner, som Dansk Vegetarisk Forening har stævnet for ikke at tilbyde vegansk kost uden en lægeerklæring i familiens to døtres daginstitution.

Kommunen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar til DR, at de følger Sundhedsstyrelsens vejledninger og derfor ikke kan servere veganermad til de helt små børn.

"Kosten i daginstitutionerne i Jammerbugt Kommuner tager afsæt i den politiske godkendte politik på området 'Politik for madglæde, madmod og fysisk aktivitet i dagtilbud'. Her fremgår det, at det er Fødevarestyrelsens officielle kostråd, der danner grundlag for politikken – og dermed den mad, der serveres i de kommunale dagtilbud."

Det skriver Diana Lübbert Pedersen, direktør i Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

"Det er dermed ikke en del af Jammerbugt Kommunes politik på området, at der skal kunne tilbydes et rent plantebaseret måltid i alle kommunale dagtilbud med frokostordning", tilføjer hun.

Er veganisme en tro?

Om det bliver kommunen eller Vegetarisk Forening, der får medhold i sagerne, er svært at spå om. Det vurderer Maria Ventegodt, der er jurist og Phd i menneskerettigheder og ligebehandling og National chef hos Institut for Menneskerettigheder.

- Der er ingen tvivl om, at man har ret til at spise og tro på det, man vil, siger hun.

Det centrale spørgsmål i den odiøse sag er, om man har ret til at kræve at få serveret mad i overensstemmelse med sin tro.

Det andet spørgsmål er, om vegansk mad kan klassificeres som en tro.

- Det er helt sikkert, at det ikke er en tro, hvis man "bare" synes, at det kunne være lækkert med flere grøntsager.

Men - og der er et klart men.

- Hvis det hænger sammen med en livsoverbevisning om, hvem man er som menneske på jorden, så vil jeg tro, at domstole anerkender etisk veganisme som tro eller overbevisning.

Madpakke eller ej

Om afgørelsen falder ud til den ene eller anden side beror også på, hvor nemt det er at tage sin egen mad med.

- Hvis du er i et fængsel, har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslået, at du skal kunne få mad i overensstemmelse med din religion og tro, siger Maria Ventegodt.

- Det er noget andet, hvis det bare er en børnehave, hvor du kan have din egen madpakke med. Men så vil jeg til gengæld også mene, at der skal rigtig meget til, før man må forbyde en person at tage sin egen madpakke med, der sikrer, at personen kan leve i overensstemmelse med sin overbevisning.

Tilbage til sagen i Jammerbugt Kommune, hvor familien fik afslag på at sende døtrene af sted til børnehaven med egen hjemmesmurte madpakke.

Og sådan et forhold mener Maria Ventegodt bør gøre det nemmere at kræve, at maden lever op til ens overbevisning.

Ifølge kommunen kunne familien have valgt en anden institution i kommunen, hvor forældre selv medbringer madpakke til deres børn. Fordi børnene ikke kan få et lægedokument på, at deres børn skal spise vegansk, kan de ikke få lov til at medbringe egen madpakke, som følger familiens kostvaner, skriver Diana Lübbert Pedersen på en mail.

- Forældrene i den pågældende institution havde med et simpelt flertal besluttet, at der skulle være en forældrebetalt frokostordning. I de tilfælde bliver den forældrebetalte frokostordning gældende for alle institutionens børn. Man har altså ikke mulighed for at fravælge frokostordningen og selv medtage en madpakke.

Hun henviser til Dagtilbudsloven, hvor det alene er kommunalbestyrelsen, som kan fritage et barn fra madordningen på baggrund af et lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost.

Ret til plantedeller i Sverige

Vi skal ikke meget længere end over Øresund for at finde eksempler på, at man fra det offentliges side gerne vil tage hensyn til veganske præferencer.

Det svenske svar på Fødevarestyrelsen, Livsmedelsverket, fraråder nemlig ikke små børn at spise vegansk mad, som Fødevarestyrelsen gør det i Danmark. Derimod lægger myndighederne i Sverige vægt på, at det kan være godt for både helbred og klima - og nemmere for meget små børn at tygge end kød.

Derfor bliver der serveret vegansk mad som et alternativ i mange svenske daginstitutioner.

Det kræver dog gode kundskaber om mad og næring og lidt ekstra planlægning, understreger den svenske myndighed i anbefalingerne.

National chef hos Institut for Menneskerettigheder, Maria Ventegodt, skyder også på, at veganisme er ved at blive mere udbredt og generelt respekteret herhjemme.

- Jeg er overbevist om, at etisk veganisme og vegetarisme er noget, der højere grad vil blive set som en anerkendelsesværdig tro og overbevisning i fremtiden.