Esben Lunde: Ingen penge til oprydning efter giftdepot lige nu

Det er regionernes eget problem at få gjort rent, mener minister om giftforurenet grund i Grindsted

100 kilo kræftfremkaldende stof siver ud i Grindsted Å fra giftdepoter, skriver Ingeniøren. (Foto: Palle Hedemann/Scanpix 2018) (Foto: © Palle hedemann, Scanpix)

- Jeg tager da situationen alvorligt – den er jo til fare for vores miljø.

Det siger miljøminister- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), efter at det er kommet frem, at der hvert år siver omkring 100 kilo af det farveløse stof vinylklorid ud i Grindsted Å.

Stoffet er kræftfremkaldende og stammer fra giftdepoter fra en grund, hvor Grindstedværket frem til 1970’erne deponerede spildevand.

Det viser nye tal fra et forskningsprojekt på DTU, skriver Ingeniøren.

Vil fortsætte i mange år

Forskerne bag tallene kalder det en af Danmarks værste forureningssager. Grænsen er tæt på forureningsudløbet overskredet 100 gange, og syv kilometer nede ad åen er den overskredet 20 gange.

- Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark. Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening, siger Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø, som har stået i spidsen for forskningsprojektet.

- Man bør prøve at stoppe udsivningen. Den vil fortsætte længe, og den er meget markant, siger han.

De nye forskningsresultater tyder på, at forureningen er rykket tættere på åen, og at udsivningen har nået sit maksimum, men at forureningen vil fortsætte mindst 20 til 50 år frem i tiden.

Regionernes problem

Men hvem skal så betale for oprydningen? Esben Lunde Larsen lover ingen penge, for oprensning af forurenet jord er regionernes eget problem, mener han.

- Det er sådan, at vi har bedt regionerne håndtere det her, og de har cirka 420 millioner kroner om året, og det er altså deres ansvar at prioritere de midler.

Allerede i formiddags meldte Region Syddanmark ud, at dens kassebeholdning slet ikke slår til.

- Vi har kun 20 millioner til at rydde op, og de 20 millioner rækker overhovedet ikke til noget som helst. Det her gør det meget, meget dyrere, sagde miljøudvalgsformand Jørn Lehmann (S).

Grindstedværket fotograferet den 29. juli 2005. Arkivfoto (Foto: © Palle hedemann, Scanpix)

Det ændrer bare ikke på, at der ingen penge er på vej til regionerne fra Folketinget – i hvert fald ikke i indeværende år.

Ifølge ministeren er regionerne blevet bedt om at lokalisere de steder, hvor der er jordforurening, som truer vandmiljøet. Det skal de gøre i perioden fra 2014 til 2018. Næste år skal aftalerne med regionerne genforhandles.

- Vi må se på det til den tid, siger Esben Lunde Larsen.

Sovepiller og nervemedicin

Grindsted Værket har efterladt sig mindst fire depoter med gift i selve Grindsted by. Heraf et på selve fabriksgrunden, og det er fra dette depot, at der siver vinylklorid direkte i Grindsted Å.

Da virksomheden blev grundlagt i 1920'erne, blev der i første omgang produceret kemiske stoffer til sprængstoffer og organiske kemikalier på værket.

Der er dog i årenes løb primært blevet produceret medicinalprodukter og senere vitaminer på Grindstedværket.

Indholdet af giftdepoterne fra Grindstedværket stammer fra værkets produktion af sovepiller, nervemedicin, vitaminpiller og antibiotika. Siden 2007 har der været en omfattende og kostbar oprydning i gang.

SF: Det er fatalt

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, kræver, at regeringen handler straks.

- Det her viser jo med al tydelighed, at alle de dårlige undskyldninger for at udskyde jordrensningen flere steder i Danmark kan være fatale, siger Pia Olsen Dyhr.

Også Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er forarget.

- Grindstedværket vil være en af vores topprioriteter, når vi senere i år skal forhandle om jordforurening, siger Christian Raben Madsen.

Det er nemlig veldokumenteret, at mange års udsættelse for høje koncentrationer af vinylklorid kan føre til en sjælden type leverkræft. Alligevel er der ikke grund til stor bekymring, hvis man for eksempel bor i nærheden af åen, siger seniorforsker med speciale i kemikalier og kræft Johnny Hansen fra Kræftens Bekæmpelse.

GRINDSTEDVÆRKET

  • Det tidligere Grindstedværk dumpede i perioden fra 1956 og frem til 1973 350.000 ton giftigt spildevand.

  • Værket har efterladt sig mindst fire depoter med gift i selve Grindsted by. Heraf et på selve fabriksgrunden, hvorfra udsivningen til Grindsted Å sker.

  • Grindstedværket hørte under Danisco, men er i dag overtaget af den amerikanske kemivirksomhed Dupont.