Esben Lunde Larsen erkender, at han skulle have oplyst grundigere

Miljø- og Fødevareministeriet har her til aften sendt en redegørelse ud til partierne i Folketinget om forløbet med fiskekvoter.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet ville det have været hensigtsmæssigt at oversende mere end ét løsningsforslag til partierne bag Fiskeripakken. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Mens alle venter på Dansk Folkepartis udmelding om, hvorvidt de har tillid til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, erkender ministeren nu selv, at han burde have oplyst grundigere i sagen om fiskekvoter.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en redegørelse, der er vedhæftet et svar til Folketinget.

I redegørelsen erkender ministeren blandt andet, at det havde været "hensigtsmæssigt", hvis flere forslag til bekæmpelse af de såkaldte kvotekonger var blevet fremlagt for partierne.

- (...) så de (partierne, red.) kunne have foretaget deres egen bedømmelse af forslagene her i foråret, lyder det i den otte siders lange redegørelse.

Lunde: jeg har ikke løjet

Sagen handler om, hvorvidt Esben Lunde Larsen skjulte oplysninger for Folketinget.

I sidste uge indkaldte seks partier, Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, ministeren i hastesamråd for at få svar på, hvorfor han havde "talt usandt og tilbageholdt vigtige oplysninger for Folketinget".

Partierne følte sig løjet for, fordi ministeren kun havde sendt ét forslag til bekæmpelse af kvotekonger videre til dem på trods af, at fiskeriordfører Ib Poulsen flere gange havde efterspurgt flere og bedre løsninger.

På samrådet forklarede Esben Lunde Larsen (V), at han ikke havde løjet for Folketinget. Han sagde, at han ikke kendte til de 16 løsningsforslag, og at han derfor ikke kunne videresende dem til partierne.

Han forklarede, at han blot havde givet de informationer videre til Folketingets partier, som hans styrelse anbefalede, at politikerne skulle arbejde videre med.

I den omsendte redegørelse her til aften opremser Esben Lunde Larsen fire forslag, han var blevet forelagt, men som han altså ikke sendte videre, fordi hans ministerium ikke vurderede dem relevante.

Løsningsforslagene handler blandt andet om begrænsninger på leje af fisk udover koncentrationsloftet, indførelse af koncentrationsregler for selskaber og kontrol af, om erhvervsfiskere lever op til bruttoindkomstkravet.

Slutteligt skriver ministeren:

- Set i bakspejlet ville det have været hensigtsmæssigt, hvis punkt to og fire på baggrund af partiernes interesse også var blevet oversendt til partierne bag Fiskeripakken, så de kunne have foretaget deres egen bedømmelse af forslagene her i foråret.

Simon Kollerup (S), der sidder i Miljø- og Fødevareudvalget, mener, at skrivelsen er en blank erkendelse fra ministerens side.

- Ministeren indrømmer nu sort på hvidt, at han har kendt til og har tilbageholdt oplysninger, som Folketinget udtrykkeligt har bedt om, siger han.

- Det er særdeles alvorligt, og det er en meget skærpende omstændighed, at ministeren ikke lagde alle kort på bordet, da han havde muligheden under samrådet i fredags.

Det har her til aften ikke været muligt at få et kommentar fra Esben Lunde Larsen.

Facebook
Twitter