Esbjerg Havn står over for udbygning: Kan blive en ’militær banegård’

Danmark er klar til at gøre Esbjerg Havn til en central militær brik, der skal modtage og sende allierede rundt i Europa.

Fragtskibet ARC Endurance ankommer til Esbjerg Havn med 44 amerikanske Apache helikoptere (Foto: © Claus Fisker, Ritzau Scanpix)

Esbjerg Havn skal indrettes, så USA og andre NATO-lande i højere grad kan bruge den som transithavn.

Det kræver en udvidelse af havnen. Det er nemlig nødvendigt for bedre at være i stand til at matche eksempelvis amerikanske behov, når de skal fragte mandskab og materiel videre til Østersøområdet og Baltikum.

Derfor var forsvarsminister Morten Bødskov i dag i Esbjerg for at underskrive en aftale, der har til hensigt at udvide havnen.

For selv om Esbjerg Havn i dag tog imod 44 kamphelikoptere fra USA, der ankom med et stort fragtskib, inden de skal videre og afløse amerikanske enheder ved NATO's østlige flanke, er der behov for at forbedre faciliteterne på havnen.

Det fastslog forsvarsministeren på pressemødet.

- Det er muligt i dag. Men vi vil gerne skabe endnu bedre faciliteter, så vores allervigtigste allierede, USA, også kan løse deres allervigtigste logistiske opgaver her fra Esbjerg Havn og til gavn for vores egen sikkerhed, sagde Morten Bødskov.

Foruden forsvarsminister Morten Bødskov deltog miljøminister Lea Wermelin også i pressemødet sammen med formand for Esbjerg Havn Søren Gade, generalmajor James Smith fra US Army, borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen samt generalmajor Michael Hyldgaard. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) (Foto: © Claus Fisker, Ritzau Scanpix)

Fra amerikansk side anser man Esbjerg Havn for strategisk vigtig. Sådan lød det fra generalmajor James Smith fra USA’s forsvar, som flankerede Morten Bødskov på pressemødet.

- Jeg kan ikke understrege det nok, at den her havn, sammen med en række andre havne vi benytter, er strategisk vigtig for os, sagde James Smith.

- Selv om det her er tredje gang, vi bringer militært materiel via Esbjerg, så vil vi gerne gøre det endnu mere i fremtiden, uddybede han.

Havnen får en nøglerolle

Udover Morten Bødskov har flere andre ministre skrevet under på dagens aftale, der er en hensigtserklæring.

Det gælder miljøminister Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen samt transportminister Trine Bramsen.

Også formand for Esbjerg Havn Søren Gade og borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen har skrevet under på aftalen.

De har altså sammen forpligtet sig til arbejde for at udbygge Esbjerg Havn og stille nødvendige og bedre faciliteter til rådighed.

Og sker det, kommer Esbjerg Havn til at få en nøglerolle i forhold til at fungere som et militært knudepunkt. Det vurderer Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent i DR.

- Esbjerg Havn får en rolle som en slags militær hovedbanegård. Et knudepunkt, hvor man på ret kort tid kan få store mængder materiel og store mængder tropper i land. Det gælder både i krigstid og fredstid, siger Mads Korsager.

For det er ikke kun i krigstid, at havnen står til at få en væsentlig rolle.

- Målsætningen er, at man kan have det her klar til 2024, hvor der skal være en stor øvelse. Men hovedformålet er, at man i krigstid skal have mulighed for at flytte store mængder af forstærkninger fra USA til Europa på kort tid, siger han.

Bødskov: 'Vi er klar til at bidrage'

Tankerne om havnen kommer ikke ud af det blå.

I maj måned luftede regeringens ideen om at gøre havnen i Esbjerg til et militært knudepunkt for Nato og USA. Det er altså et arbejde, man med dagens aftale nu tager med sig ind i næste fase.

- Vi stod her sidst den 20. maj, men nu står vi her igen for at bekræfte det fokus, der er nødvendigt at have på det her meget store projekt, siger Morten Bødskov.

pressemødet sagde han, at det er nødvendigt for Danmark at reagere på den sikkerhedspolitiske virkelighed, der ændrede sig med Ruslands invasion af Ukraine for snart seks måneder siden.

- Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen i Europa, og at Danmark bidrager, hvor vi kan, og USA har bedt os om at bidrage, og det vil vi gerne, sagde han.

Hensigten med aftalen er blandt andet at uddybe sejlrenden fra 10,5 meter til 12,5 meter. Det skal tjene til formålet om at sikre bedre forhold, når store fragtskibe med tungt militært materiel anløber havnen.

Derudover skal havnen udstyres med nødvendige faciliteter for at fungere som transithavn.

Som nævnt har USA tidligere været interesseret i at bruge havnen til netop det.

Flere kan måske huske, hvordan cirka 300 amerikanske militærkøretøjer i april ankom med fragtskib til havnen, hvorfra de skulle videre til Polen.