Etisk Råd: Der sker uretfærdig forskelsbehandling i sundhedsvæsenet

Klaus Jensen har oplevet sundhedsvæsenet både som kræft- og KOL-patient – og der er en verden til forskel.

(© DR Nyheder)

- Da det blev konstateret, at jeg havde kræft i blæren, var det som om, at lægen sad med en drejebog. Med mit KOL-forløb har jeg derimod selv måttet slå i bordet op til flere gange. Det virker som om, at lungesygdomme ikke har samme status som andre sygdomme.

Sådan beskriver den 70-årige pensionist Klaus Jensen sine møder med sundhedsvæsenet som henholdsvis kræft- og KOL-patient.

Da hans praktiserende læge for et par år siden fik mistanke om, at Klaus Jensen havde kræft, gik der tre dage, før han blev undersøgt på hospitalet og godt en uge mere, før han lå på operationsbordet.

Det var en verden til forskel fra den oplevelse, Klaus Jensen havde, da lægen for 15 år siden konstaterede, at hans lungekapacitet var alt for lav.

- Så fik jeg at vide: "Altså, du ved jo selv, hvorfor kurven ser ud, som den gør". Underforstået: "Fordi du ryger". Var jeg kommet i et behandlingsforløb dengang – havde jeg fået medicin eller var blevet motiveret til et rygestopkursus – så kan det da godt være, jeg havde haft det lidt bedre i dag, siger Klaus Jensen.

Klaus Jensen er lokalformand for Lungeforeningen i Sønderjylland, hvor han blandt andet har træningshold for andre KOL-patienter. (© DR Nyheder)

Etisk Råd: Uretfærdig forskelsbehandling

Spørger man Det Etiske Råd, slår Klaus Jensen hovedet på sømmet på et af de største problemer i sundhedsvæsenet.

Det er også omdrejningspunktet i en ny, samlet udtalelse fra rådet, der rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om blandt andet sundhedsvæsenet.

I udtalelsen skriver Det Etiske Råd, at der foregår "en betydelig og uretfærdig forskelsbehandling" i det danske sundhedsvæsen. Og når pengene skal fordeles til forskellige afdelinger og behandlinger, sker det ifølge rådet i blinde og under pres fra dem, der kan råbe højest.

- Der er nogle rigtig syge mennesker, som har meget forskellig adgang til behandling. Og da de er meget syge, og da det ser ud som om, at der bliver brugt mange flere penge på behandling for den ene gruppe end den anden. Så synes vi, det er uretfærdigt, siger formanden for Det Etiske Råd, Gorm Greisen.

Hvad er retfærdig prioritering?

 • Årligt bruges der omkring 160 milliarder kroner på sundhedsvæsenet.

 • Selvom det kan lyde af meget, er der ikke penge nok til at imødekomme alle behov.

 • Derfor må pengene prioriteres.

 • Ifølge Det Etiske Råd er prioriteringen uretfærdig, når det på tværs af diagnoser, specialer og afdelinger ikke sikres, at patientgrupper med lige store behov har samme adgang til den behandling, de har brug for.

Det Etiske Råd har gennem stikprøver undersøgt forholdene for lungekræftpatienter, skizofrene, KOL-patienter og patienter med muskelsvindlidelsen spinal muskelatrofi.

Rådet medgiver, at manglen på overblik over prioriteringer i sundhedsvæsenet gør det svært at sige, præcis hvor omfattende forskelsbehandlingen er. Stikprøverne giver heller ikke tilnærmelsesvist et samlet overblik.

Med gennemgangen af forholdene for de fire patientgrupper mener Det Etiske Råd dog at kunne vise, at patientgrupper med lige store behov ikke nødvendigvis har lige adgang til den behandling, de har behov for.

- Vi ender jo med, at der simpelthen er bedre opbakning til kræftpatienter. Der er pakkeforløb, der er efterkontrol og det hele er ligesom programmeret og pakket - og til KOL-patienten er det jo mere, som det nu kan blive med de kræfter, der nu er, siger formand for Det Etiske Råd, Gorm Greisen.

De fire sygdomme

 • Rådet har udvalgt skizofreni og KOL, da disse sygdomme ofte omtales som lavt prioriterede. Omvendt omtales kræftområdet som højt prioriteret, mens en ny behandlingsform til patienter med spinal muskelatrofi anses for at være meget dyr set i forhold til udbyttet.

 • Rådet har også været i dialog med en række eksperter, sundhedspersoner og patientgrupper for at belyse, hvor højt eller lavt behandlingen af de fire sygdomme prioriteres.

  Professor: Nogle diagnoser udløser business class

  Professor i sundhedsøkonomi ved Vive, Jakob Kjellberg, giver Det Etiske Råd ret i, at der sker forskelsbehandling i sundhedsvæsenet.

  - Der er simpelthen nogle diagnoser, der udløser business class, mens andre patienter kommer på economy class, siger han.

  Jakob Kjellberg er også enig med Det Etiske Råd i, at der ikke sker en systematisk afvejning af, hvordan pengene skal fordeles for at gøre størst nytte i sundhedsvæsenet.

  Derimod bliver den enkelte afdelings budget ifølge professoren ofte blot gentaget år efter år, uden at nogen har regnet på, om afdelingen burde have flere penge, eller om pengene ville gøre større nytte et andet sted.

  Jakob Kjellberg vurderer, at det ofte er de politiske vinde og pres fra stærke patientforeninger, der afgør, hvor det drypper med ekstra penge.

  - Hvis man ikke laver en tydelig prioritering, risikerer man at bruge sine penge på områder, hvor afkastet i form af liv og helbred er meget lille set i forhold til andre steder, hvor afkastet kunne være meget større, siger han.

  Politikere: Etisk råd har ret

  Christiansborg erkender flere sundhedsordførere, at man ikke har været gode nok til at sikre en fair prioritering i sundhedsvæsnet.

  - Jeg kan kun give Etisk råd ret. Vi mangler prioriteringer i forhold til, at vi kan give den her lighed i sundhed, som vi alle sammen taler om, siger formand for Sundhedsudvalget og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

  Hun bliver bakket op af Socialdemokraterne og Venstre.

  - Det er en stor og en vigtig problemstilling, og det er et vigtigt indspark, siger Jane Heitmann, sundhedsordfører fra Venstre.

  Men hvorfor prioriterer I ikke bedre?

  - Der foregår hver eneste dag en benhård prioritering i sundhedsvæsnet. Og ja, der er også uretfærdigheder, og det er klart, der har vi også et politisk ansvar for at gøre op med de uretfærdigheder, siger Jane Heitmann.

  Har I glemt andre sygdomme, når I har fokuseret så meget på kræft?

  - Vi har ikke glemt nogen sygdomme, men det er klart, at vi i forhold til kronikerne - blandt andet kol-patienter, har en særlig opgave i nu at få taget hånd om de udfordringer, der er i forhold til det stigende antal kroniske patienter, vi vil se i fremtiden.

  Heller ikke Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne mener, at der er blevet fokuseret for meget på kræft.

  - Men der er nogle andre, vi måske ikke har fokuseret nok på. Og det er det, vi skal have rettet op på, siger Flemming Møller Mortensen (S).

  Klaus Jensen: Det er pisseuretfærdigt

  Klaus Jensen fra Hostrup er i dag helbredt for kræft. Lungesygdommen KOL kan han imidlertid ikke helbredes for, og den betyder, at han i dag kun har 38 procent af sin lungekapacitet tilbage.

  - Jeg har på egen krop oplevet, hvordan det er at komme ind under kræftpakken. Og jeg er dybt taknemmelig for, at det blev taget i opløbet. Men jeg er da lige så frustreret over, at noget tilsvarende ikke findes til lungefolk. Vi har kræftpakker, og vi har hjertepakker, men vi har dæleme ingen lungepakker, siger Klaus Jensen.

  Han så gerne, at alle patientgrupper fik et sammenhængende behandlingsforløb, uanset som deres diagnose er diabetes, KOL, kræft eller noget helt fjerde.

  - Det lyder ikke pænt, men kræften skygger for de andre patientgrupper, siger Klaus Jensen.

  - Det er pisseuretfærdigt. Det er som om, at lige så snart du udtaler ordet 'kræft', så springer de alle sammen. Men når vi taler om lunger, så har du selv været skyld i det, fordi du jo har røget.

  Men giver det ikke god mening at bruge pengene på at helbrede kræftpatienter, når man jo alligevel ikke kan slippe af med KOL-sygdommen?

  - Vi kan ikke slippe af med den. Men vi har vel også lov til at få et nogenlunde normalt liv, hvor der stadig er livskvalitet i at stå ud af sengen om morgenen.

  Hyppigste dødsårsager i Danmark:

  • Kræft: 16.116 dødsfald

  • Hjertesygdomme: 8.304 dødsfald

  • Sygdomme i åndedrætsorganer: 6.094 dødsfaldKilde: Dødsårsagsregisteret 2016