Etisk Råd: Det skal være en ret at sige nej til genoplivning

Vi skal hver især have større bestemmelse over vores livs afslutning, mener Det Etiske Råd.

I dag er det kun sundhedspersonale, der efter forudgående aftale med døende personer kan undlade genoplivning. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

En mand falder om foran dig på gaden med hjertestop.

Skal du yde førstehjælp? Og skal lægerne forsøge at genoplive ham, når ambulancen kommer?

I dag er svaret ja.

Men det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning, mener Det Etiske Råd.

Rådet offentliggør i dag en udtalelse om livets afslutning, hvor det blandt andet anbefales, at alle myndige og habile borgere på forhånd bør kunne frabede sig genoplivning ved hjertestop.

Formand for Det Etiske Råd Gorm Greisen, der også er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, forklarer forslaget:

- Hvis man falder om med hjertestop, så kan man sige, at det er 'en let død'. Man besvimer i løbet af et øjeblik, og derefter er man død. Andre måder at dø på kan være tunge og besværlige.

Pligt til at hjælpe

Ifølge Det Etiske Råd skal retten til ikke at blive genoplivet gælde uafhængigt af, om en person er syg eller gammel forud for hjertestoppet.

Det tillader lovgivningen ikke i dag.

Dels er loven indrettet, så det kun er uafvendeligt døende mennesker, der på forhånd i et livstestamente kan frabede sig genoplivning af sundhedspersonale.

Og dels er andre mennesker ubetinget forpligtet til at prøve at hjælpe.

- Hvis man er nået et punkt i livet, hvor man tænker, at det ikke har så meget at byde på, så kan et hjertestop være en befrielse. Derfor er det på en måde forkert og uhensigtsmæssigt, at det ikke er en mulighed, siger Gorm Greisen.

Et liv uden glæde

Han påpeger, at der kan være flere grunde til, at en person ikke ønsker at blive genoplivet.

For det første bliver man i bedste fald genoplivet til det liv, man allerede har.

- Og hvis det er lidelsesfuldt og uden udsigt til glæde, så er det i sig selv uønsket, siger Gorm Greisen.

Yderligere kan der ske det, når man bliver genoplivet, at man ikke bare vågner op som sig selv igen, men at ens hjerne har taget skade, så nye problemer er opstået, påpeger han.

- Men det er også en del af virkeligheden, at mange mennesker bliver genoplivet og er meget taknemmelige for det. Så det eneste, forslaget går ud på, er, at man på forhånd skal kunne sige, at man ikke ønsker genoplivning, siger Gorm Greisen.

Hvem skal kunne sige nej?

Rådets 17 medlemmer er enige om forslagets principielle linjer, men enigheden ophører i afklaringen af, hvor og for hvem forslaget skal gælde.

Et flertal af rådets medlemmer mener, at alle habile mennesker skal kunne frasige sig genoplivning efter at have talt med en læge om sagen.

- Andre mener, at det kun skal gælde mennesker, der er syge eller mætte af dage, og som har god grund til at mene, at de har levet deres liv, siger Gorm Greisen.

Hvor skal man sige nej?

Der er også uenighed i rådet om, hvor forslaget skal gælde.

Nogle af rådets medlemmer mener, at det kun skal gælde på eksempelvis plejehjem og i folks eget hjem, mens andre rådsmedlemmer mener, at det skal gælde alle steder, så man for eksempel ikke bliver genoplivet, selv om man falder om på gaden.

Uenigheden skyldes blandt andet praktiske udfordringer: For hvordan får man svar på, om en person, der falder om med hjertestop på fortovet foran en, vil genoplives?

- På åben gade har vi desuden en helt generel hjælpepligt, og nogle af rådets medlemmer finder det i denne forbindelse vigtigt ikke at sætte spørgsmålstegn ved den, da det kunne føre til en forsinket indsats med dårligere resultat, siger Gorm Greisen.

Yderligere er der en teknisk udfordring i forhold til registreringen af folks ønsker - og hvordan man undgår misbrug.

- Man kunne i værste fald forestille sig, at nogen ville hacke et sådant register, siger han.

Fakta: Det Etiske Råd

  • Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som alle har forskellig baggrund.

  • Rådets opgave er at rådgive og skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, naturen, miljø og fødevarer.

  • Medlemmerne udpeges af en række ministerier samt af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

FacebookTwitter