Etisk Råd: Ja til børn, hvor hverken sæd eller æg er fra forældre

I øjeblikket skal et kunstigt befrugtet barn enten være beslægtet med far eller mor.

Loven siger, at et barn, der kommer til verden via kunstig befrugtning, enten skal være genetisk beslægtet med kvinden, der skal føde barnet, eller hendes mandlige partner.

Men hvis det står til Det Etiske Råd, skal der fremover også fødes børn, hvor hverken sæd eller æg stammer fra barnets forældre, skriver Kristeligt Dagblad.

Det fremgår af Det Etiske Råds udtalelse om dobbeltdonation, der offentliggøres i dag, efter at Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret bad rådet forholde sig til den nuværende lovgivning.

Mere specifikt er rådet blevet bedt om at forholde sig til tre forskellige grupper, der er omfattet af forbuddet mod såkaldt dobbeltdonation: Donation, hvor både æg og sæd kommer fra donorer.

Det drejer sig om heteroseksuelle par, der hverken kan levere brugbar sæd eller æg, enlige kvinder uden befrugtningsdygtige æg, og lesbiske par, hvor ægget kommer fra den af de to kvinder, der ikke skal være gravid med barnet.

Lovgivningen bør ændres, så den tager hensyn til nye familieformer, siger formand for Det Etiske Råd, Gorm Greisen.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk