EU-agentur advarer: Farligt gummi i fodboldbaner skal begrænses

Gummigranulat i kunstige fodboldbaner kan være kræftfremkaldende, advarer EU-agentur.

EU's kemikalieagentur vil begrænse skadelige stoffer i kunstgræsbaner til sport samt legepladser. (Foto: Jørn Deleuran © Scanpix)

Et forslag fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) vil begrænse mængden af gummigranulat i kunstgræsbaner og på legepladser.

Det skriver EU-agenturet i en risikovurdering, der udkom i juni. Forslaget kan få praktisk betydning for danske idrætsforeninger og fodboldklubber, der benytter de 358 kunstgræsbaner, der findes rundt omkring i Danmark.

- For at beskytte spillende børn eller sportspersoner af enhver alder mod de helbredsrisici, der er forbundet med materialet, er det risikoudvalgets vurdering, at materiale til syntetiske baner, sportsanlæg eller legepladser skal indeholde så lave koncentrationer som muligt af de otte typer aromatiske kulbrinter, skriver EU’s kemikalieagentur.

Kan være kræftfremkaldende

Aromatiske kulbrinter, der også kaldes polyaromatiske hydrocarboner (PAH), er en fælles betegnelse for kemiske forbindelser i eksempelvis udstødningsgas, olie eller sodpartikler.

I kunstgræsbaner findes store mængder af gummigranulat, der er beregnet til at gøre underlaget blødere. Gummigranulatet stammer som oftest fra udtjente bildæk, der er blevet behandlet.

Men granulat-gummiet kan udsende otte specifikke typer af aromatiske kulbrinte, der efter nærmere studier mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er de otte typer af aromatiske kulbrinte, hvor agenturet anbefaler, at EU indfører grænseværdier.

Baner skal testes

Hvis det bliver gennemført, vil forslaget betyde, at ejerne af de 358 danske kunstgræsbaner skal teste underlaget af gummigranulat.

Viser det sig, at underlaget ikke opfylder de nye grænseværdier på under 20 mg PAH per kilo gummigranulat, kan det betyde, at underlaget skal udskiftes.

Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen koster det mellem 3,9 og 5,6 millioner kroner at anlægge en ny kunstgræsbane.

Der er dog et stykke vej endnu, før forslaget fra kemikalieagenturet kan blive til virkelighed. Efter yderligere analysearbejde vil forslaget blive forelagt Europa-Kommissionen, der laver et udkast til nye regler.

Dernæst skal forslaget igennem en udvalgsprocedure, hvor både Europa-Parlamentet og medlemsstaterne deltager.

Bliver forslaget vedtaget, vil det ifølge ECHA træde i kraft efter 12 måneder - dog tidligst i 2021.

Facebook
Twitter