EU-domstol: Slidgigt og piskesmæld er handicap

EU-domstolen har afgjort, at to danske kvinder med slidgigt og piskesmæld har et handicap.

Piskesmæld og alvorlige gigtsmerter er også et handicap, vurderer EU-Domstolens generaladvokat i en dansk sag.

To danske kvinder har nu fået EU-Domstolens generaladvokats ord for, at den enes slidgigt i lænden og den andens piskesmæld kan kategoriseres som handicap.

De to kvinder blev fyret på grund af længere tids sygefravær. Efterfølgende tog fagforeningen HK sagen op i Sø- og Handelsretten med påstand om godtgørelse efter ligebehandlingsloven som følge af forskelsbehandling på grund af handicap.

Arbejdsgiver skal tage hensyn

Det fik Sø- og Handelsretten til at bede EU-Domstolen om at definere, hvad man kan kategorisere som handicap.

Generaladvokaten udtaler, at begrebet handicap omfatter en begrænsning, der blandt andet som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader hindrer, at den pågældende person kan deltage i erhvervslivet.

I sådanne sager skal arbejdsgiveren tage hensyn til den handicappede medarbejder - for eksempel ved at lade vedkommende gå ned i tid.

Opsagt efter sygdom

Begge kvinder blev opsagt med baggrund i den såkaldte 120-dages regel. Den betyder groft sagt, at arbejdsgiveren kan fyre en medarbejder med en måneds varsel, hvis vedkommende har været fraværende på grund af sygdom i mere end 120 dage på et år.

Den ene af de to danske kvinder blev fyret fra sit job i kundecentret i Dansk Almennyttigt Boligselskab. Fra juni 2005 og frem til opsigelsen i november samme år var hun fraværende i mere end 120 dage.

Lægeerklæringerne henviste til kroniske rygsmerter efter slidgigt i lændehvirvlerne.

Indikator for afgørelse

Den anden kvinde blev fyret fra et job som kontorassistent ved firmaet Pro Display i 2005 efter længere tids sygefravær på grund af et alvorligt piskesmæld, hun havde fået efter et trafikuheld.

I 2006 blev hun tilkendt førtidspension, da hendes arbejdsevne blev vurderet til otte timer om ugen i langsomt tempo.

Generaladvokatens udtalelse skal ses som en indikator for EU-Domstoleendelige afgørelse i sagen.