EU og WHO er lodret uenige om kræftrisikoen ved Roundup

Forskningen bliver tolket vidt forskelligt, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

En kræftsyg amerikansk mand er blevet tildelt en erstatning på 1,9 milliarder kroner fra selskabet bag Roundup (Foto: YVES HERMAN © Scanpix)

Et svimlende erstatningsbeløb i en amerikansk retssag har endnu en gang fået debatten om ukrudtsmidlet Roundup til at blusse op.

I nat dansk tid beordrede et nævningeting i delstaten Californien virksomheden Monsanto, der står bag Roundup, til at betale en mand en erstatning på 289 millioner dollar – eller knap 1,9 millarder kroner.

Nævningetinget vurderer nemlig, at Roundup er skyld i mandens kræftsygdom.

Men svaret på spørgsmålet, om hvorvidt det verdensomspændende ukrudtsmiddel er kræftfremkaldende eller ej, varierer afhængig af, hvem man spørger. Også inden for videnskaben.

- Der eksisterer to grøfter, når det gælder tolkningen af forskningen på området. WHO’s kræftforskningsinstitut siger, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem Roundup og kræft, mens de europæiske miljøstyrelser siger, at der ikke er nogen sammenhæng, siger seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen.

Bekræftet kræftrisiko for dyr

Selvom forskningen kan tolkes på forskellige måder, undrer EU’s standpunkt alligevel Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge Johnny Frederiksen er der nemlig flere eksempler på undersøgelser, som viser en sammenhæng mellem ukrudtsmidlet og fremkomsten af kræft.

- Undersøgelserne er på nuværende tidspunkt bare ikke gode nok til at kunne bruges som endelig dokumentation, siger Johnni Hansen.

Men han understreger, at det på trods af undersøgelsernes manglende kvalitet stadig er forbavsende, at EU’s miljøstyrelser helt afviser sandsynligheden for sammenhæng mellem Roundup og fremkomsten af kræft.

- Der er rejst en kraftig mistanke, og den bør vi tage bestik af. Og indtil mistanken er afkræftet, må vi antage, at der kan være en risiko for kræft, hvis man er udsat for Roundup over en længere periode, siger Johnni Hansen.

Overraskende retssag

Amerikaneren Dewayne Johnson, der i nat fik medhold i sit søgsmål, arbejdede tidligere som skadedyrsbekæmper og var derfor jævnligt i kontakt med ukrudtsmidlet.

Men udfaldet af retssagen kommer alligevel bag på Johnni Hansen.

- Jeg er overrasket, fordi vi som sagt ikke har den endelige dokumentation på, at Roundup er kræftfremkaldende.

I Danmark er der indtil videre ikke foretaget nogle undersøgelser af sammenhængen mellem Roundup og fremkomsten af kræft, men ifølge Johnni Hansen viser internationale forskningsresultater, at ukrudtsmidlet kan være kræftfremkaldende for dyr.

- Hvorvidt resultaterne kan overføres til mennesker er dog stadig usikkert, siger han.

Uenighed i Danmark

Herhjemme er holdningerne også delte. I fagforbundet 3F, der blandt andet repræsenterer gartnere og ansatte i landbruget, ønsker man et totalt forbud mod Roundup. Omvendt mener landmændenes interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, ikke, at der er nogle problemer forbundet med ukrudtsmidlet.

På Christiansborg har politikerne også haft Roundup på dagsordenen. Senest har Alternativet foreslået et reklameforbud mod miljøskadelige ukrudtsmidler til haven.

Miljøstyrelsens seneste opgørelse viser, at der i 2016 blev solgt over 20 tons såkaldte aktivstoffer – en fællesbetegnelse for sprøjtemidler – til privat brug. Ifølge opgørelsen går langt størstedelen af de solgte sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt i private haver.

Ifølge Miljøstyrelsen udgjorde ukrudtsmidler 88 procent af det samlede sprøjtemiddelsalg i 2016.

Facebook
Twitter