EU-Socialdemokrat overdriver antal handlede sexslaver

Socialdemokraternes EU-Parlamentsmedlem Britta Thomsen har ikke dokumentationen i orden, når hun hævder, at 660.000 mennesker bliver handlet til prostitution i sexindustrien i Europa.

Britta Thomsen er ude i en overdrivelse, når hun hævder, at over en halv million mennesker handles til sexindustrien i Europa hvert år. Det fortæller DR's Detektor. Arkivfoto

Over en halv million mennesker handles hvert år til sexindustrien i Europa, lød det forleden fra Socialdemokraternes ligestillingsordfører i Europa-parlamentet, Britta Thomsen.

- Vi har lige fået nogle tal sidste år i april, der viser, at der er over 660.000, der er handlet til sexindustrien i Europa. Det er jo fuldstændigt uacceptabelt, at vi i et moderne samfund i 2014 har over en halv million mennesker i Europa, der lever som slaver i en sexindustri, sagde hun i DR2's Deadline.

Men Britta Thomsen er ude i en overdrivelse i forhold til de anerkendte skøn, som findes for antallet af handlede mennesker til sexindustrien i Europa, fortæller DR's Detektor.

Europæisk statistikbank opgør på baggrund af indberetninger

Britta Thomsen fortæller Detektor, at hun har tallet fra en rapport fra EU's statistikbank Eurostat. Men i en mail til Detektor afviser statistikbanken, at de har data, der underbygger Britta Thomsens påstand.

"Det er ikke muligt at nå frem til dette tal alene på baggrund af data indsamlet af Eurostat," skriver statistikbanken.

I rapporten opgør Eurostat antallet af handlede personer på baggrund af indberetninger fra de enkelte lande.

I 2010 var dette tal 9.528 og af disse blev 62 procent - hvad der svarer til 5.907 - handlet til sexindustrien.

FN kender heller ikke til de 660.000

Eurostat forholder sig ikke til, hvor mange udokumenterede sager, der er, men henviser i stedet til en rapport fra Den internationale Arbejdsorganisation (ILO) under FN, som har lavet et estimat over problemets fulde omfang.

Programansvarlig for ILO's særlige indsats til bekæmpelse af tvangsarbejde, Aurélie Hauchère, kan heller ikke genkende de 660.000.

ILO's estimat for, hvor mange tvangsarbejdere i sexindustrien i Europa lyder nemlig på 270.000. Og af dem er en del handlede, men det gælder ikke for dem alle. Derfor undrer det Aurélie Hauchère, at nogen kan nå frem til et endnu højere tal end de 270.000:

- Alle de personer, der er blevet handlet til sexuel udnyttelse er allerede i vores estimat, så jeg kan ikke se, hvordan man kan nå frem til et højere tal, siger hun til Detektor.

Mere forskning er nødvendig

Britta Thomsen erkender, at hendes udmelding om, at 660.000 personer er handlet til sexindustrien i Europa mangler dokumentation. Men hun understreger, at hun ikke har forsøgt at vildlede bevidst.

- Jeg troede sådan set selv på det, siger hun til Detektor.

Hun indrømmer dog, at det er hendes eget regnestykke, og beklager, hvis det kan medvirke til at afspore debatten, da hun mener, at sagen er meget vigtig, og understreger, at der bør forskes mere i problemets omfang.

- Jeg vil grave mig dybere ned i det her, og jeg vil godt sørge for, at der bliver sat gang i noget forskning, siger hun til Detektor.

Stor usikkerhed ved tal

Omfanget af handel med mennesker til sexindustrien er dog et svært område at måle på, fortæller specialkonsulent ved Center mod Menneskehandel Anders Lisborg.

- Vi har med et kriminalitetsområde at gøre - vi har med en skyggeside af samfundet at gøre - det vil sige, at vi ikke har nogen klare statistikker, vi kan læne os op af.

Alle statistikker indenfor dette område skal derfor tages med et gran salt, understreger han over for Detektor.

- Det bedste man har er skøn og estimater. Og her vil der også være forskellige måder at tælle eller skønne det her felt på - ud fra hvilke definitioner man bruger, siger Anders Lisborg og tilføjer, at den slags usikre tal og estimater ofte giver mulighed for forskellige politiske fortolkninger.

Se mere om antallet af handlede mennesker til sexindustrien i Detektor på DR2 klokken 21:00.