EU vil have Tøndermarsken for domstol

EU-kommissionen gør klar til at trække Danmark for retten, anklaget for at misrøgte naturen i vadehavsområdet.

EU-kommissionen gør klar til at trække Danmark for retten, anklaget for at misrøgte naturen i vadehavsområdet.

EU-kommissionen gør klar til at trække Danmark for retten, anklaget for at misrøgte naturen.

EU-kommissionen har modtaget en række klager, blandt andet over forholdene i Tøndermarsken, og kommissionen har nu sendt en såkaldt begrundet udtalelse til den danske regering, skriver Politiken onsdag. Det er det sidste skridt før en retssag ved EF-domstolen.

Alvorlig sag

Sagen drejer sig om naturområder, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv. I 2003 tog EU-kommissionen første skridt til en retssag mod Danmark om forholdene i Tøndermarsken i form af en såkaldt åbningsskrivelse. Tre år efter fulgte to andre åbningsskrivelser, der fokuserede på, at habitatdirektivet og et direktiv om fuglebeskyttelse ikke var blevet ordentlig gennemført i dansk lovgivning.

Den nye udtalelse fra EU er ikke offentliggjort, og formanden for Folketingets Miljøudvalg, Steen Gade (SF), vil ikke sige, om kommissionens udtalelse omfatter både Tøndermarsksagen og den mere generelle lovgivning.

- Men det ser alvorligt ud. Og vi vil indkalde miljøministeren i samråd, inden svaret til EU afsendes, siger SF'eren til Politiken.

Danmark har to måneder til at svare, og hvis EU-kommissionen ikke er tilfreds med svaret, er næste skridt at indbringe Danmark for EF-domstolen.

Vandstanden sænket

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) står bag flere af klagerne til EU-kommissionen. Foreningen kæmper for at få rettet op på forholdene i Tøndermarsken, hvor landmændene sidste år sænkede vandstanden, fordi tilskuddet til miljøvenlig drift blev reduceret.

Miljøministeriet har siden fået strikket en ny og højere tilskudsordning sammen, men den har ikke fået særlig stor tilslutning og lokale landboforeninger har direkte advaret mod ordningen. DOF frygter derfor et nyt tørt og fuglefattigt forår.

Gæs eller viber - hip som hap

Det er Tønder Kommune, der har ansvaret for at sikre tilstanden i området, men den ønsker ikke at udnytte lovens muligheder og pålægge landmændene at lade være med at afvande. Borgmester Laurids Rudebeck (V) vil afvente en rapport sidst i marts fra Danmarks Miljøundersøgelser om fuglelivet.

- Hvis det skal gøres anderledes, skal der nogle penge på bordet. Det må være en statsopgave at beskytte enkelte arter. Vi lægger vægt på fuglelivet, men jeg lever lige godt med, om det er gæs eller viber, siger borgmesteren til Politiken.

FacebookTwitter