Europarådet kritiserer dansk udlændingepolitik

Danmark er ikke længere et foregangsland, når det gælderoverholdelse af menneskerettigheder. Det skriver Europarådet i en ny rapport, som især kritiserer den danske udlændingepolitik. Men Integrationsministeriet afviser kritikken.

Danmark er ikke længere et foregangsland, når det gælderoverholdelse af menneskerettigheder. Det skriver Europarådetsmenneskerettighedskommissær, Alvaro Gil-Robles, i en rapport ommenneskers rettigheder i Danmark.

I rapporten bliver den danske regering især kritiseret for sinudlændingepolitik.

Alvaro Gil Robles påpeger, at set over de seneste år er der sketet markant skift i udlændingepolitikken mod et mere restriktivtsystem, der medfølger risiko for, at Danmark ikke opfyldermenneskerettighederne fuldt ud.

Et af kritikpunkterne er reglen omkring familiesammenføring. Atman skal være 24 år for at kunne indgå ægteskab med en person fraet andet land.

Europarådets menneskerettighedskommissær kritiserer også, at manskal lægge depositum på 50.000 kr. og have været beskæftiget et årfor at opnå opholdstilladelse for sin ægtefælle.

Indfør enmere fleksibel tildeling af opholdstilladelser til udenlandskekvinder, der ophører deres samliv med voldelige partnere.

Skab ligeadgang til kvalitetsuddannelse ved at imødegå den faktiske ogjuridiske adskillelse af etniske minoriteter og Romabørn.

Tildel enmere prominent rolle og større ressourcer til Rådet for EtniskeMinoriteter.

Afvisteasylansøgere skal sikres mulighed for at appellere afgørelsen foren kvalificeret og uafhængig instans.

Flygtninges ret til familiesammenføring skal klart fastsættes iloven.

Genovervejnogle af udlændingelovens bestemmelser om familiesammenføring. Især24-års reglen for ægteskab og kravet om et 50.000 kronersdepositum.

Europarådets menneskerettighedskommissær kommer med 11 anbefalingertil den danske regering:Europarådets anbefalinger

VK afviser kritik

Det danske Integrationsministerium er stærkt uenig i rapporten.

Omkring depositummet på 50.000 kroner forsvarer ministeriet sigmed, at de økonomiske regler blev introduceret for at fremme ensuccesrig integration:

- Den danske regering er overbevist om, at det fremskynderintegrationsprocessen ved at tredje landes borgere er aktive påarbejdsmarkedet i stedet for at være afhængige af sociale ydelser,skriver ministeriet.

Om 24-års-reglen fastslår ministeriet, at reglen er indført forat beskytte unge mennesker og sikre, at de ikke bliver tvunget tilat indgå ægteskab mod deres vilje.

- Formålet er at beskytte unge mennesker i forbindelse medindgåelse af ægteskab og at frigøre unge mennesker fra det pres,som det er at fortælle immigrationsmyndighederne, at de ønskersammenføring med deres ægtefælle, selv om det i virkeligheden sletikke er tilfældet, skriver ministeriet.

Institut roser rapport

I Institut for Menneskerettigheder er man mere imødekommende.

- Jeg synes, det er en rigtig god rapport, fordi den bådefremhæver de negative, men også de positive sider. Jeg synes, deter vigtigt, at Gil-Robles især fremhæver området for diskriminationog integration, fordi det er der, jeg ser nogle problemer i de herår. Især reglerne om familiesammenføring er problematiske,menneskeretligt set, siger Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder iinstituttet.

Birgitte Kofod Olsen kan også nikke genkendende til kommissærensudmelding om, at Danmark ikke længere er et foregangsland, når detgælder overholdelse af menneskerettigheder.

Haarder: Ufærdig rapport

Integrationsminister Bertel Haarder siger i en kommentar tilrapporten, at Danmark overholder alle internationale konventionerog påpeger, at rapporten fra Europarådet slet ikke er færdig.

- Rapporten er jo slet ikke færdig. Men når ministerietskommentarer medtages, overholder Danmark i enhver henseende allekonventioner. Og det vil de også opdage, siger Bertel Haarder.

Ministeriet har sendt omkring 20 sider til Europarådet medopremsning af en stribe faktuelle fejl.

- Og vi har ingen bebrejdelser overhovedet. For sådan foregårdet. De skal have lov til at skrive karsk fra leveren. Herefter fårde rettet fejlene, og så må vi se, hvad der bliver tilbage, sigerBertel Haarder.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk