Explainer: Hvad betyder den nye epidemilov for dig?

I dag er den omdiskuterede nye epidemilov trådt i kraft.

I sidste uge stemte et bredt flertal i Folketinget for en ny epidemilov, der erstatter den hastelov der blev vedtaget den 12. marts sidste år.

Den nye epidemilov træder i kraft i dag og indeholder en række tiltag, som skal forbedre danskernes retssikkerhed ved fremtidige epidemier.

Fremover vil det eksempelvis ikke kun være den siddende sundhedsminister, der alene kan bestemme, hvorvidt en landsdel skal lukkes ned, eller større forsamlinger skal forbydes.

I stedet er magten nu spredt ud til en gruppe repræsentanter fra alle partierne i Folketinget, som skal stemme om hvert enkelt tiltag.

Derudover er muligheden for at benytte tvangsvaccination også blevet fjernet fra loven.

Den nye epidemilov har dog mødt en del kritik fra flere fløje. Flere eksperter peger blandt andet på, at selve processen med at få vedtaget den nye lov er gået for hurtigt.

Men hvad står der i den nye epidemilov, og hvad betyder den konkret for dig? Bliv klogere i videoen øverst.

Hvis du vil se flere fede explainere, kan du se dem her.