F35-larm overskrider støjgrænser i 895 sønderjyske boliger

Forsvaret klar med støjberegninger for nye kampfly ved Flyvestation Skrydstrup.

F35-kampflyene flytter ind i Skrydstrup fra 2023. Nye beregninger viser, at grænseværdierne for flystøj vil blive overskredet i mellem 618-895 boliger, alt efter om man regner de akutte flyvninger med. (Foto: handout © Scanpix)

Når Danmarks flåde af F35-kampfly flytter ind på Flyvestation Skrydstrup, vil larmen overskride Miljøstyrelsens støjgrænser i hundredvis af flere boliger end i dag.

Det viser støjberegninger, som Forsvarsministeriet torsdag aften fremlægger ved et borgermøde i Vojenshallerne.

- Grænseværdierne for den samlede flystøj med afvisningsberedskabet overskrides for 895 boliger, står der i materialet fra Forsvarsministeriet.

Som det er i dag, overskrider flystøj Miljøstyrelsens grænseværdier i 41 boliger ifølge den gældende miljøgodkendelse.

Færre berørt uden de akutte flyvninger

Afvisningsberedskabet er betegnelsen for kampfly, der med kort varsel døgnet rundt rykker ud for at hævde dansk luftrum. Flyene går i luften med høj fart, og det larmer derfor mere end normalt.

Ser man bort fra de larmende udrykninger, der går på vingerne omkring 40 gange årligt, vil støjen fra F35-flyene overskride støjgrænsen i 618 boliger.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for boligområder omkring flyvestationer er på 55 decibel, hvilket svarer til lyden fra en vaskemaskine helt tæt på.

Kortet viser, hvordan støjen fra de nye F-35-kampfly berører et større område end tidligere (det røde område).
Kortet viser, hvordan støjen fra de nye F-35-kampfly berører et større område end tidligere (det røde område).

I størstedelen af alle de berørte boliger er overskridelsen på 5 decibel eller mindre, oplyser Forsvarsministeriet.

Ifølge fysikken svarer 3 decibel til en fordobling af lydstyrken eller den akustiske energi, der rammer øret, mens der skal en stigning på 10 decibel til, før lyden hørbart vil opleves dobbelt så høj.

F16 overskrider også støjgrænse

Forsvarsministeriet har også beregnet flystøjen fra de gamle F16-maskiner, der efter planen skal flyve indtil 2025. Her overskrider flystøj grænseværdierne i 187 boliger, når støjen fra afvisningsberedskabet tælles med.

Beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup har ventet længe på flystøjsberegningerne, der flere gange er blevet udskudt. Senest i efteråret, hvor beboerne ellers havde regnet med at de i december ville få et overblik over støjen.

Støjberegningerne er vigtige, fordi erfaringer fra udlandet har vist, at F35-kampflyene, der ankommer i 2023, larmer omkring dobbelt så meget som F16-maskinerne.

Med beregningerne får både Forsvaret og naboerne nu et overblik over, hvordan omgivelserne bliver påvirket.

Må vente på kompensation

Indbyggerne i Skrydstrup skal dog fortsat væbne sig med tålmodighed. Først efter sommerferien er Forsvaret klar med en kompensationsordning for de mest udsatte naboer.

- Udgangspunktet for kompensationsordningen er støjsikring eller tilbud om frivilligt opkøb, afhængigt af omfanget af støjbelastningen, skriver Forsvarsministeriet.

Ministeriet oplyser samtidig, at kompensationsordningen kan blive reguleret i den anlægslov, som Folketinget ventes at vedtage. Loven skal regulere aktiviteterne på Flyvestation Skrydstrup og bliver sendt i høring sidst på året.

I Norge har myndighederne opkøbt og støjisoleret boliger for mere end en milliard kroner, men Forsvarsministeriet har tidligere oplyst, at danske støjtiltag vil være 'væsentligt mindre'.

Støjberegningerne bygger på simulerede flyvninger. Danskerne har stadig til gode at opleve en rigtig F35 i luften.

Det sker enten den 22. eller 23. maj, hvor Forsvarsministeriet har arrangeret en demonstrationsflyvning i samarbejde med det norske flyvevåben.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk