Få fester og fællesskaber! Motivationen blandt nye studerende styrtdykker: ‘Vi har en hel årgang, som føler sig snydt’

Ensomheden er samtidig steget blandt førsteårsstuderende, viser ny undersøgelse. Organisation ser bekymret på tallene.

22-årige Laura Petersen læser på Syddansk Universitet. Siden sommer har hun kun været fysisk til stede på sin uddannelse få gange.

- Jeg følte mig lidt fremmed, selvom jeg har været derude et par gange i efteråret, siger 22-årige Laura Petersen, der læser medievidenskab på Syddansk Universitet.

Forleden var den førsteårsstuderende tilbage fysisk på studiet for en enkelt dag. For første gang i flere måneder.

Universitet er efterhånden mere noget, hun forbinder med sin computer end et fysisk sted. For siden studiestarten er undervisning på Zoom blevet en helt fast del af hverdagen hjemme ved det lille skrivebord i lejligheden i Odense.

Noget, som i den grad har udfordret Laura Petersens lyst til at åbne den bærbare og logge ind til en forelæsning.

- Jeg havde ikke regnet med, det ville være så hårdt at have onlineundervisning, og jeg har kæmpet for at opretholde motivationen, siger hun.

Og det er hun langt fra ene om.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, er trivslen blandt førsteårsstuderende på videregående uddannelser faldet markant under den seneste nedlukning.

Undersøgelsens hovedpointer er lige så nedslående at læse, som det tydeligvis er at studere for mange på universiteterne. Motivationen blandt de studerende er i hvert fald faldet, og ensomheden er steget, hvis man sammenligner med årene før corona.

Laura Petersen har det som om, hun aldrig rigtig er startet på studiet, og hun sukker stadig dybt efter den daglige fysiske kontakt med andre studerende og undervisere. Nogen at dele tanker og bekymringer med. Nogen at spise frokost med.

Dér har nedlukningen gjort det meget besværligt at koble sig på andre, når man ikke ses i det daglige, fortæller hun.

- Det har været sindssygt svært at skabe den relation til et nyt menneske eller en ny gruppe af mennesker.

Ekstra svært for førsteårsstuderende

At de mange måneders nedlukning og hjemmeundervisning er gået hårdt ud over de nye studerendes motivation og ensomhed overrasker ikke seniorkonsulent Mathias Tolstrup Wester, som står bag EVA’s undersøgelse.

- Førsteårsstuderende har haft mindst mulighed for at opbygge fællesskab og skabe et godt studiemiljø både i og uden for studiet. De har ikke samme grundlag for at være studerende hjemmefra, som en der har været to-tre år på studiet, siger han.

Udover det faglige efterslæb, som onlineundervisning må forventes at føre med sig, bliver det interessant at se, hvad den negative trivsel kan få af konsekvenser på længere sigt, mener Mathias Tolstrup Wester.

- Hvis mange ikke har haft en succesoplevelse, men i stedet har haft en negativ oplevelse af studiet, kan det påvirke ens selvtillid i resten af studietiden. Det kan måske føre til, at flere vil overveje at droppe ud, siger han.

Studerendes Fællesråd ønsker ny studiestart

Hos Danske Studerendes Fællesråd mener man, det er et kæmpestort problem, at nye studerende er kommet så dårligt fra start. Det første år er nemlig der, man kickstarter og skaber fundamentet for sin studietid.

Det fortæller forperson Mike Gudbergsen.

Hans største bekymring er, at folk dropper ud, fordi de ikke har oplevelsen af at have samme muligheder for at skabe netværk.

- Selv dem, som ikke dropper ud, er vi bekymrede for, fordi de simpelthen har det så skidt og er så ensomme, at vi kan være bange for, at de får et socialt efterslæb, og at mistrivslen fortsætter, tilføjer han.

Det er helt afgørende, at man indhenter det sociale, som har været tabt under nedlukningen, understreger Mike Gudbergsen.

- Vi har en hel årgang, som er blevet sprunget over, og som føler sig ‘snydt’ for et ordentligt introduktionsforløb. Det distancerer dem fra fællesskabet. Vi har brug for, at de får et nyt forløb, når de kan møde fysisk ind igen. De penge bør politikerne prioritere i en hjælpepakke.

Fællesrådet efterlyser derfor en langsigtet plan for, hvornår de studerende må komme tilbage. Mistrivsel skaber også faglig usikkerhed, og derfor mener de, at der skal flere sættes flere midler af til faglig afklaring, eksempelvis i form af mere feedback til de studerende.

Og så er det også universiteternes ansvar at komme med de gode løsninger, som politikerne skal finansiere, mener han.

Allerede mange øjne på trivslen

Universiteterne er helt klar over, at motivationen trænger til et boost, når de for alvor slår dørene op igen.

Det fortæller direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard.

Danske Studerendes Fællesråds ønske om et nyt introduktionsforløb til dem, der gik glip af det under nedlukningen, står allerede højt på universiteternes egen ønskeseddel, fortæller han.

- Vi er nødt til at se på de studerende, som eksempelvis ikke havde en studiestartsfest. Man taler om en faglig og social genstart. En studiestart 2.0. Om det så skal gentænkes som en hyttetur eller lignende er op til det enkelte universitet og fakultet, siger han.

Han tilføjer, at alle universiteter har haft ekstra fokus på trivsel under denne nedlukning, ligesom studiecheferne løbende har udvekslet erfaringer, så de har kunnet dele deres ideer.

Minister har fokus på at skabe fællesskaber

De nye tal om de studerendes trivsel gør indtryk på uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Men de kommer ikke bag på hende.

- Det påvirker mig, at vi har en gruppe studerende, som har fundet mindre motivation i at dygtiggøre sig, og det er jeg selvfølgelig bekymret for som uddannelsesminister. Men det, der i virkeligheden skærer mest i hjertet, er, at rigtig mange synes, det har været et ensomt år.

Hun anerkender samtidig, at det for flere har været en udfordrende start på livet som studerende.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde smitten i bero, samtidig med at det ikke har haft unødige menneskelige konsekvenser. Jeg er godt med på, at det ikke har været den sjoveste studiestart for nogle af vores studerende landet over i den her tid, men forhåbentlig får vi indhentet noget af det nu, hvor mere og mere kan lade sig gøre igen.

Hun ser positivt på Danske Studerendes Fællesråds forslag om et nyt introduktionsforløb for de studerende, som ikke fik det under nedlukningen.

- Vi vil gerne se på, hvordan vi kan skabe nogle rammer, så vi ikke bare genåbner, men faktisk også hjælper til med, at fællesskaberne kommer stærkt tilbage, siger hun og tilføjer, at man allerede har givet politisk håndslag på, at man vil drøfte, hvad man kan gøre for de studerende, når de vender tilbage.

Filmfestival og tutor-planer som plaster på det sociale sår

Mens vi alle venter på den store genåbning, har Laura Petersen under hjemsendelsen været meget opmærksom på små og store anledninger til at dyrke det sociale, som hun på mange måder føler, hun har mistet. Det har været hendes måde at holde motivationen oppe på.

Hun er begyndt at lave sin egen podcast, ’Studietanker’, der tager emner op som: ’Er det et nederlag at droppe ud?’ og ’hvordan går det i din studiegruppe?’

- Det har betydet, at jeg har skullet række ud til mine medstuderende, som jeg jo går på studiet med og dermed skabe den relation, som jeg gerne vil have.

Hun har også deltaget i arbejdet med til at få en filmfestival på SDU op at stå. Et enkelt opstartsmøde med fysisk fremmøde er det blevet til, ellers har planlægningen også her foregået på Zoom.

Hendes næste skud ’socialt samvær’ håber hun kommer, når hun skal være tutor for de nye førsteårsstuderende, der starter efter sommerferien.

- Jeg glæder mig til at give de muligheder videre, jeg kender til. Og så glæder jeg mig til at få en social relation med dem på mit studie, der også har meldt sig som tutorer, så jeg prøver også at indhente noget socialt dér.

Hvis Laura Petersen derudover ender med at få et nyt introduktionsforløb med sin egen årgang, vil det betyde enormt meget og kunne redde noget af det, hun har mistet.

- Det vil give et mega boost af socialt samvær med mine medstuderende og være så fedt.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen oplyser, at politikerne til maj vil drøfte, hvad man kan gøre for de studerende, når de kommer retur.

Om undersøgelsen:

  • Analysen bygger på EVA’s egne spørgeskemadata indsamlet i 2018, 2020 og 2021. Alle data i rapporten stammer fra spørgsmål til førsteårsstuderende, som er cirka et halvt år inde på deres studie.

  • Undersøgelsen omfatter studerende fra alle videregående uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding i sommeren 2017, 2019 og 2020. Studerende optaget i efteroptaget, udenlandske studerende samt vinterstartere er ikke med.

  • De studerende har først fået tilsendt et spørgeskema i hhv. august 2017, 2019 eller 2020. Respondenterne har efter studiestarten fået tilsendt endnu et spørgeskema i oktober og i marts.

  • Svarene herfra udgør notatets analysepopulation. Antal besvarelser: marts 2018 = 9.702, marts 2020 = 9.425, oktober 2020 = 10.642, marts 2021 = 8.410.

  • Vægtningen tager højde for skævheder i repræsentativiteten, så resultaterne afspejler populationen bedst muligt.

FacebookTwitter