For få sygeplejersker: Patient fik ikke mad i fem dage

Arbejdstilsynet griber ind på afdeling, hvor sygeplejersker ikke kan mønstre nødberedskab.

Arbejdstilsynet skrider ind på to afdelinger på Holbæk Sygehus, hvor der blandt andet månedligt sker fejlmedicinering på grund af underbemanding. Arkivfoto. (Foto: © Lars Helsinghof Bæk, Scanpix)

Patienter der hverken får mad, drikke eller smertestillende medicin. Sygeplejersker der glemmer at gå på toilettet, står op otte timer i træk eller græder på vagten.

Hverdagen kan være barsk på de sygehusafsnit, hvor der ikke er nok fastansatte sygeplejersker til at stille nødberedskab under en konflikt.

På landsplan har 302 ud af 532 hospitalsafdelinger og -afsnit bedt om at blive friholdt fra en eventuel lockout. På Holbæk Sygehus vil 48 procent af de varslede afdelinger friholdes - blandt dem er medicinsk afdeling, hvor Arbejdstilsynet for to uger siden - den 26. marts - påbød sygehusledelsen at gribe ind.

- Det kan gøre os vanvittige at høre på patienter, som konstant kalder. Det gør ondt i hjertet, at vi ikke har tid til at holde i hånd bare fem minutter, fortæller en fra plejepersonalet i Arbejdstilsynets rapport.

Kan ikke stille nødberedskab

En gennemgang af de lockoutede hospitaler i fire ud af landets fem regioner har vist, at de forskellige ledelser og tillidsrepræsentanter i 49 procent af tilfældene har bedt om, at Danske Regioner friholder dem fra lockout.

Ganske enkelt fordi de fastansatte på en stor del af afdelingerne ikke kan løfte opgaven alene. Under en konflikt må de lockoutede afdelinger ikke kalde vikarer ind, ligesom det fastansatte personale ikke må pålægges over-, merarbejde eller de såkaldte FEA-vagter (Frivilligt Ekstra Arbejde).

Derfor kan de specifikke afdelinger ikke stille med et nødberedskab under en konflikt. På landsplan gælder det indtil videre 302 afdelinger eller afsnit. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal i et samråd senere redegøre for problemet.

Holbæk Sygehus ramt af underbemanding

Blandt dem, der har anmodet Danske Regioner om friholdelse fra konflikten, er ifølge Dansk Sygeplejeråd to sengeafsnit på Holbæk Sygehus’ medicinske afdeling.

Geriatrisk og Nefrologisk Sengeafsnit modtager begge meget sårbare patienter, der typisk er ældre end 70 år og lider af demens, underernæring eller faldskader. Siden en såkaldt ‘budgettilpasning’ har både patienter og personale særligt mærket underbemandingen. Senest i forbindelse med en mulig kommende strejke, hvor nødberedskabet blev opgivet.

- Det er en hverdag, hvor man ikke føler, man har mulighed for at yde den sygepleje, man er uddannet til. Med alt hvad det medbringer af frustrationer og kolleger, der er kede af det, siger Christa Andersen, fælles tillidsrepræsentant på Holbæk Sygehus.

Patient fik ikke mad i fem dage

Arbejdstilsynets rapport slår ned på talrige skrækeksempler: Blandt andet ligger der konstant patienter på gangene, der er ingen tid til mundhygiejne, så de indlagte ældre får massive skorper og belægninger i munden og medicinfejl opstår flere gange om måneden.

For nylig opdagede personalet, at en patient ikke havde spist siden onsdag. Først fem dage senere, da der blev tid til at tale om kostregistrering, opdagede personalet patienten.

- Mine kolleger kæmper alt, hvad de kan. Det er en hård belastning, at de dagligt kun skal prioritere mellem det akutte og det værste, siger Christa Andersen.

Gradvis underbemanding

Ifølge hende skyldes problemerne mangel på læger og sygeplejersker. Vikarer møder ikke op til aftalte vagter, og der er ledige stillinger på afdelingen. Mange års nedskæringer har skabt en ond cirkel og et rygte om, at Holbæk Sygehus er særligt hårdt ramt af underbemanding.

- Da jeg startede som ung sygeplejerske, mødte vi 12 frem til at passe på 24 patienter. I dag møder der maksimalt det halve, siger Christa Andersen, der kan fortælle om et nyligt eksempel, hvor en sygeplejerske var alene med 26 patienter.

Ifølge afgørelsen fra Arbejdstilsynet skal ledelsen på Holbæk Sygehus gøre noget ved problemerne inden oktober 2018. Ifølge fællestillidsrepræsentant Christa Andersen er ledelsen lydhøre overfor problemerne.

DR Nyheder afventer en kommentar fra Region Sjælland og ledelsen på Holbæk Sygehus.