Fængsel på livstid betyder ikke resten af livet

Anklageren i sagen mod Amagermanden har krævet fængsel på livstid. Men hvad vil det egentlig sige at få en livstidsdom i Danmark? Vi har spurgt en ekspert.

Anklageren har krævet fængsel på livstid til Amagermanden.

Anklageren i sagen mod Amagermanden har krævet fængsel på livstid for at have begået to drab og seks voldtægter. Men hvad vil det egentlig sige at få en livstidsdom i Danmark?

Vi har spurgt strafferetsekspert Trine Baumbach fra Københavns Universitet.

- Vi har ikke under den nuværende straffelov set, at en livstidsdom er resten af livet. Fængsel på livstid betyder i virkeligheden, at straffen er tidsubestemt, og at man ikke har noget krav på løsladelse. I princippet.

- I praksis kan man, når man har afsonet en del år, blive prøveløsladt.

Er man for farlig?

Når man har afsonet 12 år af en livstidsdom, så kan man søge Kriminalforsorgen om prøveløsladelse.

- Kriminalforsorgen skal så tage stilling til, om vedkommende stadig udgør en fare, og om vedkommende vil være i stand til at leve kriminalitetsfrit uden for fængslets mure. Det indgår også i vurderingen, hvordan afsoningsforløbet har været.

Hvis man får afslag på sin ansøgning om benådning efter 12 år, så kan man søge igen efter yderligere to år, altså efter at have afsonet 14 år.

- Og får man så afslag hos Kriminalforsorgen igen, ja så kan man indbringe sin sag for domstolene.

Hvor stort er straffebehovet?

- Hele ideen med muligheden for at ansøge om prøveløsladelse er, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om der stadig er et lige så stort straffebehov efter så mange år. Og det kan blandt andet hænge sammen med, hvor grov eller bestialsk forbrydelse, vedkommende har begået og hvor farlig han eller hun vurderes at være, forklarer Trine Baumbach.

- Samtidig er man også inde og vurdere hensynet til det omgivende samfunds retsfølelse - altså, vil borgerne kunne forstå, at denne person kan komme ud af fængslet. Ideen med mulighed for domstolsprøvelse er, at når frihedsberøvelsen har varet så længe, som den har i disse sager, er det tid til at få den underkastet domstolskontrol.

Drabssager kan give fra 5 års fængsel til livstid, men udgangspunktet er ifølge Trine Baumbach, at ét drab giver 12 års fængsel. Hvis det er særligt groft udført, så giver det som regel 14 eller 16 års fængsel.

- Men hvis man får en livstidsdom, så er der tale om en meget graverende forbrydelse, og så skal man selvfølgelig afsone en rum tid, før der kan blive tale om prøveløsladelse.

Palle Sørensen

Trine Baumbach nævner selv Palle Sørensen, der tilbage i 1965, blev idømt fængsel på livstid for at have dræbt fire politibetjente. Han blev løsladt i 1999 efter 33 år bag tremmer.

- Her kan man jo nok tale om, at han var blevet en gammel mand i en helt anden livssituation, som formentlig ikke længere udgjorde nogen fare for det omliggende samfund. Og hvor man nok vurderede, at retsfølelsen godt kunne holde til, at han blev løsladt.