Fængsel til Nordisk Fjer-chefer

Landsretten stadfæstede i det store og hele dommen over tre tidligere topchefer i den krakkede Nordisk Fjer-koncern.

Østre Landsret har stadfæstet dommen i den største svindelsagsiden anden verdenskrig: Nordisk Fjer-sagen. Det betyder, at den69-årige vice-administrerende direktør Erik von Scholten skal fireår i fængsel. Direktøren for den amerikanske division 57-årigeJørgen B. Hansen fik to og et halvt års fængsel, mens den 46-årigeadministrerende finansdirektør, Anders Wejrup, blev idømt to årsfængsel. De tre revisorer blev dømt i videre omfang end i byrettenmen slap billigere, end de ellers stod til på grund af den langesagsbehandling. Landretten erklærede sig i det store og hele enig med KøbehavnsByret. I præmisserne hedder det, at der er tale om særdeles grovebedragerier, og at det er småt med formildende omstædigheder.Derfor overvejede Landsretten at skærpe straffene for de tredirektører, men også her spillede den langvarige sagsbehandlingind, så straffene stadfæstedes. Det tog nemlig syv år og syv måneder fra sigtelse til endelig dom.Og det tager landsretten hensyn til i strafudmålingen. De tre revisorer blev i byretten idømt 20 dagbøder af 20.000 kronerhver. Den ene fik stadfæstet dommen i landsretten, den anden fiknedsat straffen til ti dagbøder á 2.000 kroner, mens den tredje fikstrafbortfald, fordi hans rolle var mindre væsentlig end deandres. Direktørerne blev dømt for groft bedrageri ved at have medvirkettil fiktive handler med fjer, dun og maskiner for at pynte på deelendige regnskaber i koncernen op til sammanbruddet i 1990.Revisorerne blev dømt for grov forsømmelse og skødesløshed vedrevideringen af regnskaberne.

Facebook
Twitter