Fængselsbetjente skal følge indsatte på udgang, selvom de har corona

Personalet i landets fængsler skal beskyttes langt bedre mod smitte, mener Fængselsforbundet.

Fængselsbetjente er alt for udsatte, når det kommer til coronasikkerhed, mener Fængselsforbundet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix Denmark)

Hvis en indsat i et af landets fængsler bliver smittet med corona og skal på ledsaget udgang fra fængslet, så er fængselspersonalet tvunget til at tage med vedkommende. Også selvom det betyder, at de risikerer at blive smittet.

Det er under al kritik, mener formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, og han vil have politikerne til gribe ind med det samme.

- Jeg er oprigtig harm over, at man nu, hvor vi står i den næste coronabølge, ikke er klar med et regelsæt, der gør, at vi kan håndtere de indsatte i vores fængsler på en måde, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for vores fængselsbetjente, siger han.

Betjentenes sikkerhed skal komme først

Det er nemlig ikke længere obligatorisk for fangerne at blive testet for corona, ligesom det tidligere har været, og derfor kan personalet ikke vide, om nogle af de indsatte tager smitte med sig ind i fængslet.

Og selvom de indsatte bliver smittede, så kan fængselsbetjentene ikke slippe for at være i kontakt med dem, blandt andet fordi nogle fanger har ret til ledsaget udgang, hvor der skal en betjent med. De kan heller ikke hverken tvinge dem i isolation eller tvinge dem til at blive testet, for det er der ikke lovhjemmel til, forklarer Bo Yde Sørensen.

Men fængselspersonalets sikkerhed bør komme før de indsattes rettigheder, mener han. I hvert fald indtil der er bedre styr på coronasituationen.

Han fortæller, at betjentene lige nu bliver tvunget til at tage med ud i pårørendes private hjem, hvis indsatte skal på udgang og bliver tvunget til at håndtere besøgende, der kommer ind og ud af fængslerne.

De har ifølge Bo Yde Sørensen ingen mulighed for at kontrollere, om beboere eller gæster er vaccinerede eller smittede.

- Jeg har talt med en fængselsbetjent i Storstrøm Fængsel, der netop er testet positiv med corona, fordi han har været pålagt at følge én smittet indsat på besøg og en anden på uledsaget udgang. Den sidste blev sendt direkte ud i offentlig transport til København med en positiv coronatest. Det giver simpelthen ikke mening, siger han og tilføjer:

- Hvis en indsat er smittet kan vi ikke sætte dem i isolation, det har vi ikke lovhjemmel til, ligesom vi ikke har lov til at tvinge dem til at blive testet.

Der skal lukkes for udgang og besøg

Fagforeningsformanden peger på, at Kriminalforsorgen i øjeblikket er så presset på grund af mangel på personale, at coronasmitte blandt personalet potentielt set kan få katastrofale konsekvenser.

- Tag et fængsel som Storstrøm på Falster, der mangler vi 50 fængselsbetjente. Hvad har man tænkt sig at gøre, hvis 25 af mine kolleger får corona og skal sendes hjem i isolation? Lukke fængslet eller hvad? Sådan er det jo ikke i Kriminalforsorgen, siger han.

Derfor opfordrer Bo Yde Sørensen Justitsministeriet til at indføre nogle midlertidige coronaregler, der lukker ned for både udgang og besøg i alle landets fængsler.

- Og ja, så kommer det til at være nogle restriktioner, der går ud over de indsatte, men det er så prisen i øjeblikket, siger han.

Fængselsbetjentene kan ikke kræve test

Steen Iversen, der er fængselsbetjent i Enner Mark Fængsel ved Horsens, er mildest talt også bekymret for konsekvenserne, hvis der kommer corona inden for ringmurene.

Han synes ligesom Bo Yde Sørensen, at det er særdeles kritisk, at fængselsbetjentene ikke har bedre muligheder for at beskytte sig selv mod smitte.

- Under første nedlukning havde vi nogle helt andre muligheder, end vi har nu. Når vi fik nye indsatte ind, isolerede vi dem i 48 timer, og de skulle testes. Nu kan vi kun tilbyde de indsatte en test, og hvis de siger nej, kan vi ikke rigtig gøre mere, fortæller han.

Ifølge Steen Iversen er det utrygt for personalet, specielt fordi de ikke har mulighed for at sige fra.

- Herinde kan jeg jo ikke selv vælge, jeg skal ligesom være omkring de her mennesker. Også hvis de er smittede, siger han.

3.795 personer er blevet registreret smittet med coronavirus siden i går.

'Vi er jo mega sårbare'

Der er i øjeblikket ikke er konstateret coronatilfælde i Enner Mark Fængsel, men så vidt Steen Iversen ved, er der heller ikke nogen af de indsatte, der bliver testet. De siger nemlig nej tak.

- Vi har jo at gøre med en gruppe mennesker, som allerede har vist, at de i mindre grad end os andre gør, som man beder dem om, og som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så vi ved jo i virkeligheden ikke, om nogen er smittede, siger han.

Derfor så Steen Iversen også gerne, at der blev indført nogle regler, der afspejler den bekymring, der er for corona i resten af samfundet lige nu.

- Vi er jo mega sårbare og kan i forvejen ikke løfte den sikkerhedsopgave, vi har, fordi vi mangler personale. Så hvis vi får smitten ind, så er vi i yderste konsekvens nødt til at lukke fængslerne ned, siger han.

Krav om coronapas

Hos Kriminalforsorgen, der administrerer landets fængsler og arresthuse, kan man godt forstå, at fængselsbetjentene er bekymrede for coronasikkerheden. I et skriftligt svar skriver sikkerhedschef Jesper Hagen blandt andet:

- Det er noget, vi tager meget alvorligt, og derfor gør vi også alt, hvad vi kan, for at forhindre smitteudbrud med covid-19 i Kriminalforsorgens institutioner. Medarbejderne i Kriminalforsorgen løfter en kæmpe opgave i en i forvejen meget travl hverdag, og det er klart, at den nye situation med flere smittede med covid-19 ikke gør arbejdet nemmere, tværtimod.

Desuden oplyser Kriminalforsorgen, at der er indført krav om coronapas for besøgende, og at de indsatte opfordres til at holde afstand og opholde sig mest muligt i deres celle, hvis der er smittede på afdelingen.

- I det omfang smitteudbrud alligevel opstår, tager vi alle de forholdsregler, vi kan, inden for de gældende retningslinjer. Det indebærer for eksempel udelukkelse af de indsatte fra fællesskab i det omfang, det er muligt inden for reglerne i straffuldbyrdelsesloven, skriver Jesper Hagen og tilføjer, at de også stiller værnemidler til rådighed for både indsatte og ansatte.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke ønsket at forholde sig til kritikken.

FacebookTwitter