Fængselsforbund: PET holder på informationer om farlige personer

Fængselsforbundet efterspørger flere informationer fra Politiets Efterretningstjeneste.

Det er så som så, at få Politiets Efterretningstjeneste til at afgive oplysninger, siger Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet.

En 25-årig, psykisk ustabil asylansøger med mulige radikale tilbøjeligheder blev sidste år flyttet fra asylcenter Holmegaard til udrejsecenteret Sjælsmark.

Kort tid efter overfaldt asylansøgeren en betjent med kniv ved det nærliggende asylcenter Sandholm.

Men udrejsecenteret Sjælsmark havde aldrig fået at vide, at manden var farlig, selvom Politiets Efterretningstjeneste (PET) vidste det.

Det kritiserer Fængselsforbundet, der er fagforening for de ansatte i Kriminalforsorgen, som driver udrejsecenter Sjælsmark.

- Jeg er både trist og skuffet over, at Politiets Efterretningstjeneste ikke i videre omfang sikrer sig, at Kriminalforsorgen har oplysninger om, hvem det er, vi har med at gøre, siger Kim Østerbye, Fængselsforbundets formand.

PET holder informationer for sig selv

Manglen på information betyder, at de ansatte på udrejsecenter Sjælsmark ikke ved, når de står over for farlige personer.

- Det er bekymrende, fordi vi i forvejen på udrejsecentrene ikke rigtig ved, hvem vi har med at gøre. Og når vi så oven i købet har en psykisk syg, formodet terrorist gående rundt iblandt os, som også har overfaldet en svensk minister, så bliver jeg meget bekymret på mine medlemmers vegne, siger Kim Østerbye.

Han mener, at PET holder for mange informationer for sig selv.

- Både terrorsagen i København og den her efterfølgende sag fra Sandholm viser jo, at det er så som så, at få Politiets Efterretningstjeneste til at afgive oplysninger, siger han.

PET bør udveksle mere information

PET reviderer for tiden sagsgangene i forbindelse med indberetninger om radikalisering, men det undrer Kim Østerbye, at det ikke allerede er sket.

- Det undrer mig faktisk, at man ikke med det samme, alene på baggrund af terrorsagen i København for længe siden, er begyndt i langt større omgang at udveksle informationer med Kriminalforsorgen, da vi jo ved, at nogle af de her mennesker, der kan risikere at blive radikaliseret, er i PET’s søgelys, allerede inden vi får dem, siger han.

Konkret efterspørger han, at samarbejdet mellem PET og den centrale sikkerhedsenhed i Kriminalforsorgen, som behandler oplysninger til og fra PET, bliver formaliseret, så oplysninger med sikkerhed når frem og bliver videregivet til det personale, der har med de pågældende at gøre.