Fængsler skal ansætte moderate imamer

Forsker anbefaler, at der ansættes flere imamer og indrettes bederum for muslimer i fængsler. Det skal begrænse udbredelsen af yderligtgående religiøse synspunkter, siger han.

Fængslerne skal ansætte imamer for at undgå, at yderligtgående religiøse synspunkter breder sig, mener forsker. (© Corbis Royalty Free)

Kriminalforsorgen bør have langt mere fokus på betydningen af at skaffe ordentlige forhold for de muslimske indsatte, mener forskningsassistent ved Dansk Institut for Internationale Studier, Jon Olsen.

Han har forsket i radikalisering af muslimer i fængsler i flere år og offentliggør i dag et studie om emnet. Hans undersøgelse er led i et større forsøg på at kortlægge radikalisering af muslimer i Europa.

Efter samtaler med fængselsansatte er det Jon Olsens opfattelse, at der finder radikalisering sted, men ikke i stort omfang. Han mener, at den bedste form for forebyggelse er ansættelse af moderate imamer.

Gode rollemodeller

De kan sikre, at de nye stærkt troende muslimer udvikler sig til gode rollemodeller frem for det modsatte. Uden adgang til imamer er der risiko for, at stærke fanger med yderligtgående fortolkninger af islam tiltager sig autoritet som religiøst overhoved og vinder folk for deres radikale sag.

Det er velkendt, at mange får yderligtgående synspunkter under fængselsophold. De indsatte grupperer sig efter, om de er tyve eller mordere, om de er jyder eller københavnere, og mange med muslimsk baggrund bliver pludselig meget bevidste om deres tro og lægger afstand til ikke-troende.

Konverteret i fængslet

Uden for murene igen mister den nyfundne identitet betydning for de fleste, men enkelte går videre. Det mest ekstreme tilfælde er den såkaldte skobomber, der ville sprænge et fly fra Frankrig til USA i luften ved hjælp af sprængstof skjult i sine sko. Han var konverteret til islam i et britisk fængsel.

Alle indsatte i danske fængsler har ret til en samtale med en repræsentant for deres trossamfund, men for muslimer er det langt sværere end for kristne. Hvor alle danske fængsler og lukkede institutioner har en præst tilknyttet, er det kun Nyborg fængsel, der har en imam ansat.

Og hvor alle fængsler har et kirkerum, er det kun Vestre Fængsel, der har et egentligt bederum. I andre fængsler må muslimerne hver fredag gå på jagt efter et lokale til fredagsbønnen og rydde af, før de kan begynde bønnen.

De er på vej!

Souschef Tove Brøchner fra Kriminalforsorgen vil ikke kommentere spørgsmålet om radikalisering i fængslerne, men siger, at der er flere imamer på vej.

Hun henviser til, at forsorgen har nedsat to arbejdsgrupper, som regner med at fremlægge deres anbefalinger til sommer. Grupperne skal bl.a. se på ansættelseskriterier for at sikre, at fængselsimamerne anerkender demokrati og kan opmuntre fangerne til at komme ud af kriminalitet.

FacebookTwitter