Færøerne, Norge og EU lander aftale om makrelkvoter i 2015

Makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav er aftalt mellem Færøerne, Norge og EU. Nu venter man på Island.

Aftalen tildeler de færøske fiskere knap 133.000 ton, Norge 237.000 ton og EU-fiskere knap 520.000 ton makrel. (Foto: © Colourbox, Colourbox)

Færøerne, Norge er EU er blevet enige om kvoter for fangst af makrel i Nordøstatlanten i 2015.

Aftalen tildeler de færøske fiskere knap 133.000 ton, Norge 237.000 ton og EU-fiskere knap 520.000 ton makrel.

Hertil er der afsat en reserve på cirka 164.000 ton fisk, svarende til godt 15 procent, som kan gives til andre lande, der tilslutter sig aftalen - det vil først og fremmest sige Island, som tidligere ensidigt har forhøjet sin egen makrelkvote sammen med Færøerne.

Fordelingen af kvoter i fredags er opfølgning på den aftale for 2014-2018, der blev indgået i London 12. marts, og som afsluttede den såkaldte makrelkrig mellem EU, Færøerne og Norge.

Bæredygtig kvote

Ifølge EU-Kommissionen betyder kvotefordelingen, at makrelfiskeriet næste år er bæredygtigt.

Kommissionen beklager, at Ices, Det Internationale Havforskningsråd, ikke var i stand til at levere videnskabelig rådgivning for makrel sidste år, som det ellers var meningen i den femårsaftale, parterne indgik.

I stedet for en langsigtet forvaltningsplan for makrel har man baseret 2015-fangsten på et forsigtighedsprincip ud fra den seneste vurdering af bestandens størrelse i februar 2014. Loftet over den samlede fangst er nu bæredygtigt ifølge Ices

Afgørende for kystsamfund

EUs fiskerikommissær, Karmenu Vella, hilser aftalen for 2015 velkommen. Det er et fælles ansvar at udnytte makrellen bæredygtigt, understreger han.

- Aftalen bygger på den ramme, vi udarbejdede i marts. Den rigtige forvaltning af makrelbestandene er afgørende for vore kystsamfund og for fiske- og forarbejdningsindustrien i særdeleshed, siger kommissær Vella.

/ritzau/