Tema Må der være forskel?

Færre mønsterbrydere på ti år

Børn, der vokser op i underklassen, har fået sværere ved at rykke sig. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Underklassens børn har fået sværere ved at bryde den sociale arv, viser nye tal. (Foto: Kristian Sæderup © Scanpix)

Hvis man er vokset op med forældre på førtidspension eller kontanthjælp, så er sandsynligheden for, at man selv ender på samme måde som voksen, blevet større.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I 2003 havnede 24 procent af børnene fra det, analysen kalder underklassen, selv i underklassen som voksen. I 2013 var det 33 procent.

Må der være forskel?

Der er forskel på folk – og hvad så? I Danmark har vi længe været et af verdens mest lige lande. Men dét til trods er der stor forskel på livet som rig eller fattig, og de senere år er uligheden steget. I nyt tema ser DR på, hvordan det faktuelt står til med uligheden i Danmark. Motiverer ulighed til at arbejde, og er den nødvendig for at drive et samfund fremad? Eller slukker den håb og skaber polarisering? Følg debatten på #drforskel.

Gå til tema

- Den sociale mobilitet har været konstant i flere årtier, så det er overraskende, at det er blevet sværere at rykke fra sin sociale klasse, siger Anders Holm, professor på SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og forsker i social arv.

Uddannelse er nøglen

Det er svært at vide, hvorfor udviklingen er gået den vej. Derimod er det sikkert, at hvis man skal vende udviklingen, så handler det i høj grad om uddannelse. Og her har børn fra underklassen en udfordring, fordi der sjældent er støtte at hente fra forældrene. Derfor spiller skoler og daginstitutioner en vigtig rolle.

- Jo tidligere, vi får fat i dem, des bedre. Allerede i vuggestuen og børnehaven er det en god ide at påvirke børnene, så de lærer at sidde stille, vente på det bliver deres tur, opføre sig ordentligt, høre efter. Så bliver de mere modtagelige for læring, og det er vigtigt for dem senere i livet, siger Anders Holm.

Sagen kort

  • Analysen stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
  • Den ser på, hvilken socialklasse de, der var 17 år i 1995 befinder sig i som 35-årig, dvs i 2013. Det sammenlignes med de, der var 17 år i 1985 og 35 år i 2003.
  • Underklassen defineres som personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året, fx førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere.