Færre pædagoger til flere børn i SFO'erne

Pædagoger i SFO'erne har flere børn at se til end tidligere, viser nye tal fra BUPL.

BUPL frygter, at der i fremtiden ikke vil være fritidstilbud i Danmark, hvis udviklingen fortsætter. (Foto: Jørn Deleuran © Scanpix)

Når børn over seks år løber rundt i landets SFO'er, skal de kigge langt efter de voksne.

Nye tal viser nemlig, at der i gennemsnit er 14-15 børn at se til for hver pædagog i de kommunale, private og selvvejende institutioner. Helt så mange børn var der ikke, hvis vi kigger nogle år tilbage. Henover de seneste seks år er der kommet to børn flere for hver voksen.

Det er en udvikling, som ryster Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL.

- Det er en skræmmende udvikling, for det betyder, at det bliver et stresset miljø for pædagogerne, og så er de der ikke for børnene, når de har brug for det, siger Lars Søgaard Jensen.

Det kan blandt andet ses på fraværsstatistikken blandt pædagogerne, der er gået i den forkerte retning henover de seneste år. Det mener han, der er en klar årsag til.

- Det er vores anbefaling, at der er otte børn per pædagog for det her område, men i dag er der cirka det dobbelte. Konsekvensen er, at det sætter sig på den faglige stolthed, når pædagogerne ikke kan tage sig ordentligt af børnene, forklarer Lars Søgaard Jensen.

Det skyldes prioriteringer

Det er en udvikling, som de er bekendt med i Kommuners Landsforening, KL, selvom de fastslår, at det stod værst til i årene efter finanskrisen.

- Vi har været underlagt stramme økonomiske rammer i mange år. De offentlige finanser har været pressede, og vi bliver nødt til at forholde os til de vilkår, der er, siger Morten Mandøe, cheføkonom i KL.

Han slår fast, at det handler om prioriteringer, når der lægges budget.

Skuden skal vendes

Netop derfor håber de i BUPL, at området vil få ekstra opmærksomhed, når kommunernes budgetter for 2016 skal laves i oktober, og når regeringen laver det bebudede eftersyn af folkeskolereformen.

- Det er nødvendigt, at skuden vendes nu. Vi frygter, at det på sigt kan betyde, at vi ikke længere har fritidstilbud i Danmark, understreger Lars Søgaard Jensen.

Konsekvensen kan allerede ses på antallet af børn i SFO'erne, der har været faldende det seneste år. Det har ifølge BUPL resulteret i cirka 20.000 færre børn.

- Det er jo nok fordi forholdene efterhånden er blevet for dårlige, og det er blevet for dyrt, så forældrene vælger det fra, siger han.

  • Tallene er udregnet for 6+ årige. Der er fem-årige, som går i SFO eller fritidshjem, de er dog også regnet med i opgørelsen. Til gengæld er der seks-årige, der stadig går i børnehave. De er ikke regnet med i opgørelsen.

  • Der er medregnet aldersintegrerede institutioner, hvor børnene er 0 til 17 år. Her er det ikke muligt at trække tal ud for personale specifikt for de 6+ årige. Her er personalet blevet fordelt efter en fordelingsnøgle på tre alderskategorier, som BUPL har lavet. DR Nyheder har regnet tallene efter og finder dem troværdige, fordi en skæv fordelingsnøgle ville betyde, at normeringer så enten ville være højere eller lavere for nogle af kategorierne.

  • KL har regnet tallene efter. Hvis man fraregner aldersintegrerede institutioner jf. ovenstående forbehold, når KL frem til en ændring fra godt 12 børn per voksen i 2009 til godt 14 børn per voksen i 2014. KL anerkender stigningen på to børn pr. voksen i perioden, og derfor siger DR Nyheder, at stigningen er på to børn til 14-15 børn pr. voksen i 2014.

FacebookTwitter